Cấp xã được ban hành văn bản quy phạm pháp luật

VOV.VN - Luật quy định rõ hơn căn cứ ban hành, phạm vi, thẩm quyền và hình thức văn bản của cấp xã.

Sáng nay (22/6), với 88,87% ý kiến tán thành trên tổng số đại biểu có mặt, Quốc hội đã thông qua Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật gồm 17 chương, 175 điều.

Cấp xã được ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Luật quy định thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật của cấp huyện, cấp xã. Theo đó, Hội đồng nhân dân cấp huyện, cấp xã ban hành nghị quyết, Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã ban hành quyết định để quy định những vấn đề được luật giao.

Báo cáo tiếp thu, giải trình do Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Phan Trung Lý trình bày cho rằng, để bảo đảm chính quyền cấp huyện, cấp xã thực hiện những nhiệm vụ, quyền hạn được giao, phù hợp với đặc điểm của địa phương thì việc giao cho các cấp chính quyền này thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật là cần thiết.

Tuy nhiên, để khắc phục những hạn chế, bất cập trong việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật của cấp huyện, cấp xã như thời gian qua, Luật quy định rõ hơn căn cứ ban hành, phạm vi, thẩm quyền và hình thức văn bản.

Đại biểu Quốc hội ấn nút thông qua dự án luật

Về văn bản quy định chi tiết được quy định cụ thể hơn trong Luật. Theo Ủy ban thường vụ Quốc hội, vì các quy định của pháp luật có liên quan đến quyền, nghĩa vụ của người dân, các thủ tục hành chính để người dân thực hiện là những quy định có tác động trực tiếp đến quyền, lợi ích của người dân.

Trường hợp cần phải quy định cụ thể vấn đề này trong văn bản của Chính phủ hoặc văn bản của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ thì luật sẽ quy định.

Ra văn bản không hợp hiến là căn cứ lấy phiếu tín nhiệm

Về trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, người có thẩm quyền trong xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật, tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội cho bổ sung quy định về trách nhiệm theo hướng: Quốc hội, Hội đồng nhân dân và cơ quan khác, người có thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật chịu trách nhiệm về chất lượng văn bản do mình ban hành (khoản 5).

Cơ quan, người có thẩm quyền chịu trách nhiệm về việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật trái Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, lệnh, quyết định của Chủ tịch nước, nghị định của Chính phủ, quyết định của Thủ tướng Chính phủ, văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên hoặc ban hành văn bản quy định chi tiết có nội dung ngoài phạm vi được giao quy định chi tiết (khoản 7).

Người đứng đầu cơ quan, tổ chức chủ trì soạn thảo, cơ quan thẩm định, cơ quan trình, cơ quan thẩm tra và cơ quan ban hành văn bản quy phạm pháp luật trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình phải chịu trách nhiệm về việc không hoàn thành nhiệm vụ và tùy theo mức độ mà xử lý theo quy định của pháp luật về cán bộ, công chức và quy định khác của pháp luật có liên quan trong trường hợp dự thảo văn bản không bảo đảm về chất lượng, chậm tiến độ, không bảo đảm tính hợp hiến, tính hợp pháp, tính thống nhất của văn bản quy phạm pháp luật được phân công thực hiện (khoản 8).

Đồng thời, đây cũng là một trong những căn cứ để đại biểu Quốc hội xem xét việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm./.

Viết bình luận

Tin liên quan

Quốc hội thông qua Luật Tổ chức Chính quyền địa phương
Quốc hội thông qua Luật Tổ chức Chính quyền địa phương

VOV.VN - Luật Tổ chức Chính quyền địa phương vừa được Quốc hội thông qua khẳng định vẫn tổ chức HĐND ở các cấp.

Quốc hội thông qua Luật Tổ chức Chính quyền địa phương

Quốc hội thông qua Luật Tổ chức Chính quyền địa phương

VOV.VN - Luật Tổ chức Chính quyền địa phương vừa được Quốc hội thông qua khẳng định vẫn tổ chức HĐND ở các cấp.

Thêm thẩm quyền tố tụng hình sự, công an xã có đảm trách nổi?
Thêm thẩm quyền tố tụng hình sự, công an xã có đảm trách nổi?

VOV.VN - ĐBQH Lê Thị Nga cho biết, công an xã đang được giao rất nhiều thẩm quyền, trong đó có thẩm quyền về tố tụng hình sự.

Thêm thẩm quyền tố tụng hình sự, công an xã có đảm trách nổi?

Thêm thẩm quyền tố tụng hình sự, công an xã có đảm trách nổi?

VOV.VN - ĐBQH Lê Thị Nga cho biết, công an xã đang được giao rất nhiều thẩm quyền, trong đó có thẩm quyền về tố tụng hình sự.

Bộ trưởng Thăng tranh luận với Đại biểu Quốc hội về phí xe máy
Bộ trưởng Thăng tranh luận với Đại biểu Quốc hội về phí xe máy

VOV.VN - Bộ trưởng Đinh La Thăng và Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Quyết tâm đã trao đổi thẳng thắn, cởi mở về thu phí xe máy.

Bộ trưởng Thăng tranh luận với Đại biểu Quốc hội về phí xe máy

Bộ trưởng Thăng tranh luận với Đại biểu Quốc hội về phí xe máy

VOV.VN - Bộ trưởng Đinh La Thăng và Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Quyết tâm đã trao đổi thẳng thắn, cởi mở về thu phí xe máy.

Video: Bộ trưởng Thăng tranh luận thẳng thắn với Chủ tịch HĐND TP.HCM
Video: Bộ trưởng Thăng tranh luận thẳng thắn với Chủ tịch HĐND TP.HCM

VOV.VN - Bộ trưởng Đinh La Thăng và Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Quyết tâm đã trao đổi thẳng thắn, cởi mở về thu phí xe máy.

Video: Bộ trưởng Thăng tranh luận thẳng thắn với Chủ tịch HĐND TP.HCM

Video: Bộ trưởng Thăng tranh luận thẳng thắn với Chủ tịch HĐND TP.HCM

VOV.VN - Bộ trưởng Đinh La Thăng và Chủ tịch HĐND TP.HCM Nguyễn Thị Quyết tâm đã trao đổi thẳng thắn, cởi mở về thu phí xe máy.

Ban hành 28 văn bản quy phạm pháp luật trong tháng 12/2014
Ban hành 28 văn bản quy phạm pháp luật trong tháng 12/2014

VOV.VN -Trong 28 văn bản quy phạm pháp luật có 14 Nghị định của Chính phủ và 14 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Ban hành 28 văn bản quy phạm pháp luật trong tháng 12/2014

Ban hành 28 văn bản quy phạm pháp luật trong tháng 12/2014

VOV.VN -Trong 28 văn bản quy phạm pháp luật có 14 Nghị định của Chính phủ và 14 Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Giảm cơ quan có quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật
Giảm cơ quan có quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật

VOV.VN -Các ý kiến thống nhất đề nghị không quy định thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật của cấp xã.

Giảm cơ quan có quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật

Giảm cơ quan có quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật

VOV.VN -Các ý kiến thống nhất đề nghị không quy định thẩm quyền ban hành văn bản quy phạm pháp luật của cấp xã.

Quốc hội thông qua Nghị quyết bãi nhiệm bà Châu Thị Thu Nga
Quốc hội thông qua Nghị quyết bãi nhiệm bà Châu Thị Thu Nga

VOV.VN - Chiều 18/6, các đại biểu Quốc hội đã bỏ phiếu thông qua Nghị quyết bãi nhiệm tư cách đại biểu đối với bà Châu Thị Thu Nga.

Quốc hội thông qua Nghị quyết bãi nhiệm bà Châu Thị Thu Nga

Quốc hội thông qua Nghị quyết bãi nhiệm bà Châu Thị Thu Nga

VOV.VN - Chiều 18/6, các đại biểu Quốc hội đã bỏ phiếu thông qua Nghị quyết bãi nhiệm tư cách đại biểu đối với bà Châu Thị Thu Nga.

Luật Nghĩa vụ quân sự: Học sinh, sinh viên được tạm hoãn gọi nhập ngũ
Luật Nghĩa vụ quân sự: Học sinh, sinh viên được tạm hoãn gọi nhập ngũ

VOV.VN -Luật Nghĩa vụ quân sự (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua cũng quy định độ tuổi gọi nhập ngũ là từ đủ 18 đến hết 25 tuổi

Luật Nghĩa vụ quân sự: Học sinh, sinh viên được tạm hoãn gọi nhập ngũ

Luật Nghĩa vụ quân sự: Học sinh, sinh viên được tạm hoãn gọi nhập ngũ

VOV.VN -Luật Nghĩa vụ quân sự (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua cũng quy định độ tuổi gọi nhập ngũ là từ đủ 18 đến hết 25 tuổi