Chủ tịch Quốc hội chủ trì Phiên họp về hoàn thiện cơ chế bảo vệ Hiến pháp

VOV.VN - Chiều 3/11, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì phiên họp thứ ba của Ban Chỉ đạo của Đảng đoàn Quốc hội thực hiện 4 chuyên đề được phân công thuộc Đề án “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045".

Tham dự phiên họp có Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn; các Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương; các Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, thành viên Ban Chỉ đạo.

Tại Phiên họp này, Ban Chỉ đạo của Đảng đoàn Quốc hội đã tập trung cho ý kiến về việc hoàn thiện Chuyên đề số 12 "Hoàn thiện cơ chế bảo vệ Hiến pháp đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam" do Tiểu ban 3 thực hiện. Theo kế hoạch của Ban chỉ đạo Đề án và Đảng đoàn Quốc hội, Chuyên đề số 12 phải hoàn thành chậm nhất là ngày 30/11/2021.

Thảo luận tại phiên họp, các thành viên Ban Chỉ đạo tán thành với quan điểm cần phải tăng cường trách nhiệm bảo vệ hiến pháp của các chủ thể, trong đó phát huy vai trò của Nhân dân trong bảo vệ Hiến pháp. Tuy nhiên, có ý kiến cũng đề nghị cần phân biệt phương thức Nhân dân thực hiện quyền dân chủ trực tiếp với phương thức nhân dân thực hiện quyền bảo vệ hiến pháp.

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao sự chuẩn bị công phu, tâm huyết của Tiểu ban 3 và các ý kiến tại Phiên họp. Trên cơ sở tiếp thu tối đa ý kiến tại Phiên họp để hoàn thiện, dự thảo Chuyên đề đủ điều kiện, bảo đảm chất lượng để trình Đảng đoàn Quốc hội.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Quốc hội đề nghị làm rõ hơn nội hàm của khái niệm bảo vệ Hiến pháp; nhận diện hành vi vi phạm hiến pháp, từ đó, gắn với đánh giá thực trạng đặt ra yêu cầu đối với bảo vệ Hiến pháp; làm rõ hơn vai trò của Quốc hội trong bảo vệ Hiến pháp; nhấn mạnh và làm rõ hơn vai trò, cơ chế để người dân tham gia bảo vệ Hiến pháp. Cần phân tích thêm cơ chế ngăn ngừa, phát hiện, xử lý các hành vi vi phạm Hiến pháp. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, việc hoàn thiện dự thảo Chuyên đề cần tiếp tục quán triệt nhất quán cơ sở chính trị, căn cứ pháp lý và thực tiễn.

Cơ bản thống nhất với kiến nghị, đề xuất các phương án của Tiểu ban 3 đã trình trong giai đoạn từ nay đến năm 2030, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, cần cụ thể hóa và tăng cường hơn các hoạt động nhằm thực hiện chức năng bảo vệ Hiến pháp của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, Chính phủ, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội, Nhân dân, trong đó, làm đậm hơn vai trò của Quốc hội trong bảo vệ Hiến pháp với vai trò là cơ quan lập pháp, cơ quan đại biểu cao nhất của Nhân dân cả nước và cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất.

Đối với giai đoạn sau năm 2030, định hướng sau năm 2045, hiện vẫn còn ý kiến khác nhau, do đó, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Tiểu ban 3 xây dựng Chuyên đề số 12 tiếp tục hoàn thiện, chọn phương án khả thi, phù hợp với điều kiện thực tế của nước ta để trình Ban chỉ đạo Đảng đoàn cho ý kiến.

Trước đó, Tiểu ban 3 xây dựng Chuyên đề số 12 đã tiếp thu tối đa ý kiến của thành viên Ban Chỉ đạo tại Phiên họp thứ hai. Dự thảo Chuyên đề hệ thống hóa các công trình nghiên cứu trước đây, kế thừa những nghiên cứu khoa học còn hợp lý, đồng thời phát triển phù hợp với yêu cầu mới, từ đó, làm rõ và thống nhất nhận thức chung về cơ chế bảo vệ Hiến pháp, yếu tố cấu thành của cơ chế bảo vệ ở Việt Nam; đánh giá khái quát thực trạng quy định pháp luật về cơ chế bảo vệ Hiến pháp ở nước ta hiện nay và làm rõ sự phát triển trong quan điểm của Đảng, quy định của Hiến pháp và hệ thống các văn bản pháp luật về cơ chế bảo vệ Hiến pháp, các cơ quan có trách nhiệm bảo vệ Hiến pháp, các hoạt động có liên quan đến bảo vệ Hiến pháp.

Dự thảo Chuyên đề cũng dự báo bối cảnh tình hình thế giới, trong nước, xác định rõ mục tiêu, quan điểm chỉ đạo, đề xuất các giải pháp hoàn thiện cơ chế bảo vệ Hiến pháp ở nước ta giai đoạn 2021-2030, giai đoạn 2030-2045, đáp ứng yêu cầu xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam./.

Tin liên quan

Toàn văn phát biểu của Chủ tịch Quốc hội về công tác xây dựng pháp luật
Toàn văn phát biểu của Chủ tịch Quốc hội về công tác xây dựng pháp luật

VOV.VN - Tại Hội nghị triển khai thực hiện Kết luận 19-KL/TW của Bộ Chính trị về định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XV, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội có bài phát biểu kết luận quan trọng.

Toàn văn phát biểu của Chủ tịch Quốc hội về công tác xây dựng pháp luật

Toàn văn phát biểu của Chủ tịch Quốc hội về công tác xây dựng pháp luật

VOV.VN - Tại Hội nghị triển khai thực hiện Kết luận 19-KL/TW của Bộ Chính trị về định hướng Chương trình xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội Khóa XV, đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội có bài phát biểu kết luận quan trọng.

Chủ tịch Quốc hội: Xây dựng pháp luật không chạy theo số lượng
Chủ tịch Quốc hội: Xây dựng pháp luật không chạy theo số lượng

VOV.VN - Xây dựng pháp luật cần phải ưu tiên cao nhất cho chất lượng, không chạy theo số lượng, cố gắng khắc phục cơ bản những tồn tại, bất cập đã được các cơ quan nhận diện và chỉ ra.

Chủ tịch Quốc hội: Xây dựng pháp luật không chạy theo số lượng

Chủ tịch Quốc hội: Xây dựng pháp luật không chạy theo số lượng

VOV.VN - Xây dựng pháp luật cần phải ưu tiên cao nhất cho chất lượng, không chạy theo số lượng, cố gắng khắc phục cơ bản những tồn tại, bất cập đã được các cơ quan nhận diện và chỉ ra.

Chủ tịch Quốc hội chủ trì họp cho ý kiến về các phương án sửa đổi chỉ dẫn địa lý
Chủ tịch Quốc hội chủ trì họp cho ý kiến về các phương án sửa đổi chỉ dẫn địa lý

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì cuộc họp với đại diện Viện kiểm sát nhân dân tối cao, các bộ ngành liên quan, các UB của Quốc hội để bàn về quy định khởi tố vụ án hình sự đối với hành vi xâm phạm chỉ dẫn địa lý tại dự án Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ Luật Tố tụng hình sự.

Chủ tịch Quốc hội chủ trì họp cho ý kiến về các phương án sửa đổi chỉ dẫn địa lý

Chủ tịch Quốc hội chủ trì họp cho ý kiến về các phương án sửa đổi chỉ dẫn địa lý

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì cuộc họp với đại diện Viện kiểm sát nhân dân tối cao, các bộ ngành liên quan, các UB của Quốc hội để bàn về quy định khởi tố vụ án hình sự đối với hành vi xâm phạm chỉ dẫn địa lý tại dự án Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ Luật Tố tụng hình sự.