Chủ tịch Quốc hội phát biểu tại Phiên họp toàn thể IPU 138

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã có bài phát biểu quan trọng tại phiên họp toàn thể Đại hội đồng Liên minh nghị viện Thế giới (IPU).

Với chủ đề “Giải pháp chính sách nhằm tăng cường cơ chế toàn cầu về người di cư và tị nạn”, sáng nay, (theo giờ địa phương), tại Geneva, Thụy Sỹ Đại hội đồng Liên minh nghị viện Thế giới (IPU-138) đã tiến hành các phiên họp. Mở đầu là phiên họp của Hội đồng điều hành. Ngay sau đó Đại hội đồng đã tiến hành phiên họp toàn thể với sự tham dự của hơn 700 nghị sĩ, đại biểu Quốc hội trên thế giới, trong đó có hơn 60 người đứng đầu Quốc hội/nghị viện các nước.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại phiên họp toàn thể Đại hội đồng Liên minh nghị viện Thế giới (IPU).

Mở đầu phiên họp Hội đồng điều hành, Chủ tịch IPU Gabriela Cuevas Barron đã báo cáo kết quả hoạt động của mình từ khi nhận nhiệm vụ đến kỳ họp lần này. Trong đó nhấn mạnh các hoạt động với Liên hợp quốc, với nghị viện thành viên và khu vực, đặc biệt là việc tham dự APPF 26 tại Việt Nam. Với các hoạt động tiếp xúc gặp gỡ các nhà lãnh đạo Việt Nam, nhằm trao đổi các biện pháp để thúc đẩy đạt được mục tiêu phát triển bền vững và hoạt động của Quốc hội Việt Nam với IPU. 

Tổng thư ký Martin Chungong đã báo cáo khái quát kết quả hoạt động của Liên minh nghị viện thế giới trong năm 2017 với những mục tiêu mà IPU đang hướng tới đó là: Tăng cường tính dân chủ của các nghị viện, thúc đẩy bình đẳng giới và quyền của phụ nữ; bảo vệ và thúc đẩy nhân quyền, đóng góp vào việc củng cố hòa bình, phòng ngừa xung đột và đảm bảo an ninh; thúc đẩy đối thoại và hợp tác liên nghị viện, khuyến khích sự tham dự của giới trẻ vào đời sống chính trị. 

Với chủ đề quan trọng và xuyên suốt, tại phiên họp toàn thể, nghị sĩ các nước đã cùng thảo luận về định hướng, giải pháp làm rõ vai trò, sự đóng góp của nghị viện các nước trên thế giới đối với vấn đề di cư toàn cầu và người tị nạn, qua đó ngăn ngừa căn bản các mầm mống xung đột, tranh chấp; thúc đẩy khuôn khổ pháp lý quốc tế phù hợp các cam kết quốc tế nhằm bảo đảm quyền và lợi ích của người di cư hợp pháp, phòng chống di cư trái phép, buôn bán người và tội phạm xuyên quốc gia.

Các đại biểu cũng thảo luận các giải pháp nhằm phát huy vai trò của các Nghị viện và nghị sĩ trong xây dựng và hoàn thiện pháp luật, giám sát việc thực thi các chính sách, pháp luật của Chính phủ trong lĩnh vực này. Từ đó đề ra những chính sách, giải pháp, nguồn lực giúp những người di cư được hưởng chính sách y tế, giáo dục, các chính sách an sinh xã hội và được tạo cơ hội tìm kiếm việc làm như người bản địa.

Tại phiên họp này, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã có bài phát biểu quan trọng đưa ra những ý kiến đóng góp của Việt Nam với Đại hội đồng.

Trong bài phát biểu của mình, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng, IPU là tổ chức liên nghị viện lớn nhất thế giới hiện nay cần tiếp tục đóng vai trò đi đầu trong nỗ lực thúc đẩy hợp tác vì phát triển giữa các quốc gia, khuyến khích sự tham gia của Nghị viện các nước thành viên nhằm thúc đẩy xu hướng tích cực, đại diện và bảo vệ quyền lợi của người dân, đóng góp vào việc ứng phó các thách thức, rủi ro, đặc biệt trong vấn đề di cư.

Về phần mình, các Nghị viện cũng cần phải đóng vai trò tích cực trong việc xây dựng môi trường hòa bình an ninh quốc tế, khu vực thông qua việc yêu cầu các chính phủ giải quyết các tranh chấp, xung đột bằng biện pháp hòa bình, không sử dụng hay đe dọa sử dụng vũ lực, tôn trọng luật pháp quốc tế vì hòa bình, ổn định, thịnh vượng và phát triển bền vững.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định, trong tiến trình phát triển đất nước, hội nhập quốc tế, Việt Nam luôn chủ trương nhất quán bảo đảm để mọi người dân đều bình đẳng trước pháp luật và tạo điều kiện để người dân có quyền di cư, dịch chuyển lao động phát huy khả năng tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giao lưu, kết nối cộng đồng, bảo đảm phát huy quyền dân chủ, đóng góp vào sự phát triển của đất nước.

Ở cấp độ quốc tế, Việt Nam ủng hộ các hoạt động di cư hợp pháp, nhất là di cư lao động, đồng thời kiên quyết đấu tranh phòng chống di cư trái phép, đặc biệt là buôn bán người và tội phạm xuyên quốc gia, bảo đảm di cư an toàn, bảo hộ quyền và lợi ích hợp pháp của người di cư trong suốt quá trình di cư, đặc biệt khi xảy ra tình trạng khủng hoảng.

Là thành viên tích cực, có trách nhiệm trong cộng đồng quốc tế, Việt Nam sẵn sàng và tích cực tham gia vào các nỗ lực toàn cầu trong giải quyết vấn đề di cư phù hợp với trình độ phát triển, luật pháp quốc gia và các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, trong đó có việc xây dựng Thỏa thuận toàn cầu về Di cư hợp pháp, an toàn và trật tự của Liên hợp quốc, thể hiện tinh thần trách nhiệm của mình trong việc chủ động tham gia cũng như thực hiện cam kết và các chương trình, hoạt động của Liên Hợp quốc, đặc biệt là Chương trình Nghị sự 2030 về Phát triển bền vững, đồng thời kiến tạo môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển đất nước.

Đại hội đồng Liên minh nghị viện Thế giới (IPU) lần thứ 138 có chủ đề “Giải pháp chính sách nhằm tăng cường cơ chế toàn cầu về người di cư và tị nạn”.

Việt Nam bày tỏ quan ngại về vấn đề người di cư trái phép, nhất là tác động tiêu cực của vấn đề này đối với phụ nữ và trẻ em. Để giải quyết những cuộc khủng hoảng di cư, cần phải tăng cường hợp tác ở mức độ toàn cầu, có sự tham gia tích cực và hợp tác chặt chẽ của các quốc gia cũng như các tổ chức quốc tế. Chủ tịch Quốc hội khẳng định, hòa bình, ổn định là điều kiện tiên quyết cho phát triển kinh tế, xã hội và bảo đảm các quyền cơ bản, hạnh phúc của con người ở bất cứ quốc gia nào trên thế giới; đồng thời là chìa khoá cho việc giải quyết tận gốc rễ các cuộc khủng hoảng hiện nay.

Để tăng cường cơ chế toàn cầu về vấn đề người di cư, Chủ tịch Quốc hội đề xuất, cộng đồng Quốc tế cần tiếp tục củng cố môi trường hòa bình, ổn định cho phát triển bền vững, ngăn ngừa các mầm mống xung đột, tranh chấp; thúc đẩy khuôn khổ pháp lý quốc tế phù hợp với các cam kết quốc tế nhằm bảo đảm quyền và lợi ích của người di cư hợp pháp, phòng chống di cư trái phép, buôn bán người và tội phạm xuyên quốc gia.

“Phát huy vai trò của các Nghị viện và nghị sĩ trong xây dựng và hoàn thiện pháp luật, giám sát việc thực thi các chính sách, pháp luật của Chính phủ trong lĩnh vực này; bảo đảm đối xử công bằng, bình đẳng giữa mọi thành phần trong xã hội; không phân biệt đối xử hay kỳ thị, tạo điều kiện để hòa nhập xã hội, giúp những người di cư được hưởng chính sách y tế, giáo dục, các chính sách an sinh xã hội và được tạo cơ hội tìm kiếm việc làm như người bản địa”, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nói.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị cần tăng cường giám sát việc triển khai Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì phát triển bền vững, bảo đảm tinh thần không ai bị bỏ lại phía sau. Trong tiến trình này, vai trò của IPU, Liên Hợp quốc và các tổ chức quốc tế là rất cần thiết trong việc ủng hộ, hỗ trợ các nghị viện thành viên triển khai các giải pháp chính sách trên thực tế.

Nghị viện các nước cùng tăng cường đối thoại, hợp tác để phòng chống bạo lực cực đoan, chủ nghĩa khủng bố, nghèo đói, bất bình đẳng trong xã hội dẫn đến những cuộc khủng hoảng người di cư trong những năm gần đây; thúc đẩy các cơ chế hợp tác, quan hệ đối tác giữa các quốc gia với các tổ chức khu vực, quốc tế nhằm tạo nguồn lực, hỗ trợ tối đa các quốc gia chịu ảnh hưởng bởi vấn đề di cư trái phép đưa ra các giải pháp bền vững./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp chủ tịch Quốc hội Fiji
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp chủ tịch Quốc hội Fiji

VOV.VN -Chủ tịch Quốc hội nhiệt liệt chào mừng bà Jiko Luveni và đoàn đại biểu Quốc hội Fiji nhân dịp sang thăm Việt Nam và dự Hội nghị APPF-26 tại Hà Nội.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp chủ tịch Quốc hội Fiji

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tiếp chủ tịch Quốc hội Fiji

VOV.VN -Chủ tịch Quốc hội nhiệt liệt chào mừng bà Jiko Luveni và đoàn đại biểu Quốc hội Fiji nhân dịp sang thăm Việt Nam và dự Hội nghị APPF-26 tại Hà Nội.

Chủ tịch Quốc hội gặp Chủ tịch Quốc hội Bulgaria
Chủ tịch Quốc hội gặp Chủ tịch Quốc hội Bulgaria

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định, Việt Nam và Bulgaria có mối quan hệ hữu nghị và truyền thống tốt đẹp.

Chủ tịch Quốc hội gặp Chủ tịch Quốc hội Bulgaria

Chủ tịch Quốc hội gặp Chủ tịch Quốc hội Bulgaria

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định, Việt Nam và Bulgaria có mối quan hệ hữu nghị và truyền thống tốt đẹp.

Chủ tịch Quốc hội hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ
Chủ tịch Quốc hội hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ

VOV.VN - Sáng 22/1, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì lễ đón Đoàn, ngay sau lễ đón, hai Bên tiến hành hội đàm.

Chủ tịch Quốc hội hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ

Chủ tịch Quốc hội hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ

VOV.VN - Sáng 22/1, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì lễ đón Đoàn, ngay sau lễ đón, hai Bên tiến hành hội đàm.

Chủ tịch Quốc hội tiếp xã giao Phó Chủ tịch Quốc hội Myanmar
Chủ tịch Quốc hội tiếp xã giao Phó Chủ tịch Quốc hội Myanmar

VOV.VN - Việt Nam luôn trân trọng mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác chặt chẽ giữa hai nước.

Chủ tịch Quốc hội tiếp xã giao Phó Chủ tịch Quốc hội Myanmar

Chủ tịch Quốc hội tiếp xã giao Phó Chủ tịch Quốc hội Myanmar

VOV.VN - Việt Nam luôn trân trọng mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác chặt chẽ giữa hai nước.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gặp Chủ tịch Quốc hội Sri Lanka
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gặp Chủ tịch Quốc hội Sri Lanka

VOV.VN -Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá cao thương mại song phương hai nước tăng trưởng khá, đạt hơn 200 triệu USD năm 2017

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gặp Chủ tịch Quốc hội Sri Lanka

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân gặp Chủ tịch Quốc hội Sri Lanka

VOV.VN -Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá cao thương mại song phương hai nước tăng trưởng khá, đạt hơn 200 triệu USD năm 2017