Chưa có cơ sở quy định Mặt trận giám sát tổ chức Đảng

VOV.VN -Hiện nay Hiến pháp không quy định cụ thể nên MTTQ Việt Nam chưa có cơ sở để giám sát tổ chức Đảng và đảng viên.

Chiều 22/12, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, Ủy ban thường vụ Quốc hội cho ý kiến về các vấn đề lớn còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (sửa đổi). Ủy viên Bộ chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân dự và tham gia giải trình. 

Không quy định giám sát tổ chức Đảng trong Luật

Về việc MTTQ Việt Nam góp ý xây dựng Đảng, giám sát hoạt động của tổ chức Đảng, đảng viên và phản biện xã hội đối với đường lối, chính sách của Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Phan Trung Lý cho biết, qua thảo luận có hai loại ý kiến khác nhau.

Theo đó, loại ý kiến thứ nhất cho rằng, cần thiết phải quy định vấn đề này trong dự thảo Luật. Bởi vì, Cương lĩnh của Đảng đã xác định MTTQVN và các đoàn thể nhân dân có trách nhiệm “tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước” và Đảng, Nhà nước phải “có cơ chế, chính sách, tạo điều kiện để Mặt trận và các đoàn thể nhân dân hoạt động có hiệu quả, thực hiện vai trò giám sát và phản biện xã hội”. Loại ý kiến thứ hai tán thành dự thảo Luật không quy định vấn đề này, vì  không phù hợp với nguyên tắc Đảng “lãnh đạo MTTQVN” được quy định tại Điều 4 của dự thảo Luật, mặt khác vấn đề này đã được quy định trong các văn bản của Đảng.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, hiện nay Hiến pháp không quy định cụ thể nên MTTQ Việt Nam chưa có cơ sở để giám sát tổ chức Đảng và đảng viên.

Thực tế Mặt trận vẫn đang giám sát hoạt động của cơ quan tổ chức Đảng từ Trung ương đến cơ sở, cán bộ đảng viên trong việc thực hiện chủ trương đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước thông qua quy định của Đảng như quy chế giám sát phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị xã hội và quy định về việc MTTQ Việt Nam, các đoàn thể chính trị xã hội, nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng.

“Vì vậy đoàn Chủ tịch Trung ương MTTQ Việt Nam đề nghị trong Luật MTTQ Việt Nam không quy định đối tượng giám sát và hoạt động tổ chức Đảng, đảng viên trong việc thực hiện đường lối chính sách và quy định của Đảng”, ông Nguyễn Thiện Nhân đề nghị.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phát biểu khai mạc phiên họp 33 Ủy ban TV Quốc hội

Về góp ý, xây dựng phản biện xã hội đối với đường lối, chính sách của Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho biết hiện nay quy chế giám sát phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và đoàn thể chính trị xã hội có quy định về phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và phản biện văn bản dự thảo đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Khi các nghị quyết, đường lối chính sách của Đảng, pháp luật nhà nước đã được ban hành, thực hiện, thông qua hoạt động giám sát, MTTQ Việt Nam có quyền, trách nhiệm tiếp tục góp ý hoàn thiện nếu cần thiết. Khi MTTQ Việt Nam phản biện các dự thảo nghị quyết, đường lối chính sách của Đảng thì cơ quan tiếp thu là tổ chức Đảng các cấp liên quan. Cách tiếp thu cũng do Đảng quy định. Do đó đề nghị không đưa nội dung MTTQ phản biện đường lối chính sách của Đảng vào Luật MTTQ Việt Nam. Mặt trận thực hiện quyền này thông qua quy định của Đảng.

Liên quan đến vấn đề này, Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng nhấn mạnh, Đảng vừa là thành viên của Mặt trận, lại vừa lãnh đạo Mặt trận nên không thể giám sát hoạt động của tổ chức Đảng, đảng viên.

Tán thành với ý kiến của Chủ tịch UBTUMTTQ Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho rằng chưa có cơ sở để quy định trong Luật MTTQ Việt Nam về giám sát hoạt động của tổ chức Đảng, đảng viên và phản biện xã hội đối với đường lối, chính sách của Đảng.

Giám sát của Mặt trận mang tính nhân dân

Nhấn mạnh hoạt động giám sát của MTTQ Việt Nam là giám sát mang tính nhân dân, hỗ trợ, bổ sung cho công tác giám sát, thanh tra, kiểm tra của Nhà nước, ông Nguyễn Thiện Nhân nêu rõ: Tính nhân dân thể hiện ở chỗ việc giám sát xuất phát từ yêu cầu của nhân dân mà MTTQ Việt Nam tiếp nhận được; đặc biệt khi nhân dân cảm nhận việc giám sát, kiểm tra do Nhà nước thực hiện chưa đem lại hiệu quả mong muốn. Giám sát của MTTQ Việt Nam hướng đến vụ việc cử tri, nhân dân bức xúc.

“Mục đích giám sát của mặt trận là xem xét, phát hiện kiến nghị với cơ quan có đủ thẩm quyền để xem xét xử lý theo quy định của luật pháp hoặc biểu dương khen thưởng tập thể cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ quy định của pháp luật”, Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam khẳng định.

Khi tiến hành giám hoạt động sát, Mặt trận thống nhất với cơ quan nhà nước có thẩm quyền về yêu cầu giám sát, phương thức giám sát, cách xử lý kết quả giám sát. Mặt trận không có thẩm quyền, chế tài xử lý các đơn vị, cá nhân vi phạm pháp luật mà kiến nghị các cơ quan nhà nước có thẩm quyền giải quyết, đối tượng được giám sát phải tuân thủ quyết định của cơ quan có thẩm quyền khi giải quyết kiến nghị của MTTQ Việt Nam.

Về phản biện của MTTQ Việt Nam có ý kiến cho rằng quy định như dự thảo Luật chưa rõ, phạm vi đối tượng hẹp vì chỉ phản biện văn bản dự thảo, không phản biện chủ trương chính sách hiện hành, không đầy đủ, đề nghị quy định rõ MTTQ Việt Nam phản biện lĩnh vực nào…

Liên quan nội dung trên, ông Nguyễn Thiện Nhân cho rằng giá trị và ý nghĩa về phản biện xã hội của MTTQ chính là sự thực hiện ý chí, nguyện vọng, trí tuệ và trách nhiệm của nhân dân đối với quá trình dự thảo chính sách, pháp luật của cơ quan Nhà nước. Sự tham gia của Mặt trận trong phản biện xã hội nhằm góp phần đảm bảo tính đúng đắn, phù hợp thực tiễn đối với đời sống xã hội trong hoạch định chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, trong các quyết định quan trọng của đất nước, các chương trình dự án, từ đó tăng cường đồng thuận xã hội./.

Viết bình luận

Tin liên quan

Mặt trận Tổ quốc giám sát, phản biện đảng viên, tổ chức Đảng?
Mặt trận Tổ quốc giám sát, phản biện đảng viên, tổ chức Đảng?

VOV.VN - Có ý kiến cho rằng Hiến pháp xác định Đảng chịu sự giám sát nhân dân, nên Đảng chịu sự giám sát của MTTQ sẽ là phương thức hiệu quả nhất. 

Mặt trận Tổ quốc giám sát, phản biện đảng viên, tổ chức Đảng?

Mặt trận Tổ quốc giám sát, phản biện đảng viên, tổ chức Đảng?

VOV.VN - Có ý kiến cho rằng Hiến pháp xác định Đảng chịu sự giám sát nhân dân, nên Đảng chịu sự giám sát của MTTQ sẽ là phương thức hiệu quả nhất. 

Công bố kết quả giám sát phòng chống tham nhũng tại Bình Định
Công bố kết quả giám sát phòng chống tham nhũng tại Bình Định

VOV.VN -Theo đánh giá: Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định đã nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch số 90 của Ban chỉ đạo Trung ương.

Công bố kết quả giám sát phòng chống tham nhũng tại Bình Định

Công bố kết quả giám sát phòng chống tham nhũng tại Bình Định

VOV.VN -Theo đánh giá: Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định đã nghiêm túc triển khai thực hiện Kế hoạch số 90 của Ban chỉ đạo Trung ương.

Quốc hội, UBTV Quốc hội triển khai chương trình giám sát năm 2015
Quốc hội, UBTV Quốc hội triển khai chương trình giám sát năm 2015

VOV.VN - Theo chương trình, Quốc hội sẽ giám sát hoạt động chất vấn từ đầu nhiệm kỳ khóa XIII đến năm 2015; UBTV Quốc hội giám sát các chuyên đề

Quốc hội, UBTV Quốc hội triển khai chương trình giám sát năm 2015

Quốc hội, UBTV Quốc hội triển khai chương trình giám sát năm 2015

VOV.VN - Theo chương trình, Quốc hội sẽ giám sát hoạt động chất vấn từ đầu nhiệm kỳ khóa XIII đến năm 2015; UBTV Quốc hội giám sát các chuyên đề

Đoàn giám sát làm việc với TP HCM về tình hình oan sai
Đoàn giám sát làm việc với TP HCM về tình hình oan sai

VOV.VN -Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đã yêu cầu các đơn vị rà soát tổng thể số lượng số vụ oan sai, xác định nguyên nhân trách nhiệm dẫn đến tình trạng oan sai trong điều tra.

Đoàn giám sát làm việc với TP HCM về tình hình oan sai

Đoàn giám sát làm việc với TP HCM về tình hình oan sai

VOV.VN -Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đã yêu cầu các đơn vị rà soát tổng thể số lượng số vụ oan sai, xác định nguyên nhân trách nhiệm dẫn đến tình trạng oan sai trong điều tra.

Nhà báo dự phiên tòa để đưa tin có cần giấy giới thiệu ?
Nhà báo dự phiên tòa để đưa tin có cần giấy giới thiệu ?

VOV.VN -Nhà báo không thực hiện yêu cầu xuất trình thẻ nhà báo và giấy giới thiệu khi dự đưa tin về phiên tòa được coi là hành vi vi phạm.

Nhà báo dự phiên tòa để đưa tin có cần giấy giới thiệu ?

Nhà báo dự phiên tòa để đưa tin có cần giấy giới thiệu ?

VOV.VN -Nhà báo không thực hiện yêu cầu xuất trình thẻ nhà báo và giấy giới thiệu khi dự đưa tin về phiên tòa được coi là hành vi vi phạm.

Nông nghiệp, nông dân, nông thôn luôn là lĩnh vực ưu tiên giám sát
Nông nghiệp, nông dân, nông thôn luôn là lĩnh vực ưu tiên giám sát

VOV.VN -Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đề nghị chính quyền các cấp nghiên cứu có cơ chế hỗ trợ nông dân làm giàu trên đất ruộng của mình

Nông nghiệp, nông dân, nông thôn luôn là lĩnh vực ưu tiên giám sát

Nông nghiệp, nông dân, nông thôn luôn là lĩnh vực ưu tiên giám sát

VOV.VN -Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đề nghị chính quyền các cấp nghiên cứu có cơ chế hỗ trợ nông dân làm giàu trên đất ruộng của mình

Cấp huyện, cấp xã có được ban hành văn bản pháp luật?
Cấp huyện, cấp xã có được ban hành văn bản pháp luật?

VOV.VN -Nhiều ý kiến cho rằng việc giao cho cấp chính quyền này thẩm quyền ban hành văn bản pháp luật là cần thiết nhưng phải quy định chặt chẽ.

Cấp huyện, cấp xã có được ban hành văn bản pháp luật?

Cấp huyện, cấp xã có được ban hành văn bản pháp luật?

VOV.VN -Nhiều ý kiến cho rằng việc giao cho cấp chính quyền này thẩm quyền ban hành văn bản pháp luật là cần thiết nhưng phải quy định chặt chẽ.