Cơ sở khám chữa bệnh công phải niêm yết giá dịch vụ theo yêu cầu

VOV.VN - Luật Khám bệnh, chữa bệnh sửa đổi yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh của Nhà nước phải kê khai giá, niêm yết công khai giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu.

Chiều 9/1, Quốc hội đã thông qua Luật Khám bệnh, chữa bệnh sửa đổi với đa số đại biểu tán thành. Quốc hội đã biểu quyết riêng thông qua 3 điều gồm điều 25 về Hội đồng Y khoa quốc gia; điều 104 về cấp chuyên môn kỹ thuật trong khám bệnh, chữa bệnh và điều 110 về giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, trước khi biểu quyết thông qua toàn bộ dự thảo luật.

Liên quan quy định về giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh, Luật Khám bệnh, chữa bệnh sửa đổi vừa được Quốc hội thông qua quy định cụ thể các yếu tố, chi phí cấu thành cũng như nguyên tắc và căn cứ định giá dịch vụ khám, chữa bệnh.

Luật cũng nêu rõ, Bộ trưởng Bộ Y tế chủ trì, phối hợp Bộ trưởng Bộ Tài chính trong việc quy định phương pháp định giá. Bộ trưởng Bộ Y tế sẽ quy định giá cụ thể dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thuộc danh mục do Quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán; giá cụ thể dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh do ngân sách nhà nước thanh toán; giá cụ thể dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc danh mục do Quỹ Bảo hiểm y tế thanh toán, không phải là dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu, đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc Bộ Y tế và các bộ khác. HĐND cấp tỉnh quy định giá cụ thể dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn quản lý thuộc phạm vi được phân quyền nhưng không được vượt quá giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh tương ứng do Bộ trưởng Bộ Y tế quy định.

Luật Khám bệnh, chữa bệnh sửa đổi cũng quy định, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước áp dụng giá cụ thể dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh đối với người bệnh không có thẻ bảo hiểm y tế sử dụng các dịch vụ thuộc danh mục do Quỹ Bảo hiểm y tế chi trả mà không phải là dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu; quyết định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu. Luật cũng yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh phải kê khai giá, niêm yết công khai giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu.

Đối với các cơ sở khám, chữa bệnh tư nhân được quyền quyết định và phải kê khai giá, niêm yết công khai giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh. Các sở khám bệnh, chữa bệnh được đầu tư theo phương thức đối tác công tư quyết định giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo pháp luật về đầu tư theo phương thức đối tác công tư.

Về tự chủ bệnh viện, luật vừa thông qua quy định Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện tự chủ được tự chủ trong quyết định về tổ chức và nhân sự, thực hiện nhiệm vụ, phát triển các hoạt động chuyên môn, các hoạt động khác phục vụ khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật có liên quan. Luật cũng quy định cụ thể các nội dung tự chủ về tài chính của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bao gồm: Quyết định nội dung thu, mức thu của các dịch vụ, hàng hóa liên quan đến hoạt động khám bệnh, chữa bệnh, phục vụ người bệnh, thân nhân của người bệnh theo quy định của pháp luật, trừ dịch vụ, hàng hóa do Nhà nước định giá; Quyết định sử dụng nguồn thu hợp pháp để đầu tư các dự án thực hiện hoạt động khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật…

Với các ý kiến góp ý về vấn đề tự chủ bệnh viện, báo cáo giải trình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho hay, do các vấn đề liên quan đến cơ chế tự chủ nói chung và tự chủ trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước nói riêng đang được điều chỉnh bởi nhiều văn bản khác nhau và đang có những vướng mắc nhất định. Do đó, để có thể giải quyết một cách triệt để, về lâu dài cần nghiên cứu tổng thể, hoàn thiện chính sách pháp luật về cung ứng dịch vụ sự nghiệp công nhằm tạo cơ sở pháp lý đồng bộ hơn. Dự thảo Luật chỉ quy định một số nội dung mang tính đặc thù y tế để tháo gỡ một phần vướng mắc, khi hệ thống pháp luật về tự chủ đối với đơn vị cung ứng dịch vụ công được hoàn thiện sẽ kết nối thực hiện được.

Về nội dung xã hội hóa trong hoạt động khám bệnh, chữa bệnh, luật vừa thông qua quy định Nhà nước thực hiện đa dạng hóa các loại hình dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh; tổ chức, cá nhân tham gia xây dựng các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được hưởng chính sách ưu đãi theo quy định của pháp luật về xã hội hóa, bảo đảm nguyên tắc công khai, minh bạch, bình đẳng, bền vững, hiệu quả, hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, nhà đầu tư, người bệnh và cộng đồng; khuyến khích cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân hoạt động nhân đạo, không vì mục đích lợi nhuận; khuyến khích thành lập quỹ hỗ trợ khám bệnh, chữa bệnh.

Bên cạnh đó, luật cũng quy định cụ thể hình thức thu hút nguồn lực xã hội trong hoạt động khám bệnh, chữa bệnh bao gồm: Đầu tư thành lập cơ sở khám bệnh, chữa bệnh tư nhân; Đầu tư theo phương thức đối tác công tư để thành lập cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; Vay vốn để đầu tư công trình hạ tầng, thiết bị y tế; Thuê, cho thuê tài sản, dịch vụ lâm sàng, dịch vụ cận lâm sàng, dịch vụ phi y tế, dịch vụ nhà thuốc, quản lý vận hành cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; Mua trả chậm, trả dần; thuê, mượn thiết bị y tế; Tài trợ, viện trợ từ các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài; Các hình thức khác theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công và quy định khác của pháp luật có liên quan.

Giải trình ý kiến đại biểu liên quan việc quy định hình thức liên doanh, liên kết vào nội dung xã hội hóa, Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Nguyễn Thúy Anh cho hay, luật đã quy định các hình thức thu hút nguồn lực xã hội khác theo quy định của pháp luật, trong đó có hình thức liên doanh, liên kết nên xin phép Quốc hội giữ như dự thảo luật./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Quốc hội nhất trí tiếp tục thực hiện một số chính sách trong phòng, chống dịch
Quốc hội nhất trí tiếp tục thực hiện một số chính sách trong phòng, chống dịch

VOV.VN - Theo đó, các chi phí cho hoạt động phòng chống dịch mà chưa thanh toán xong thì được tiếp tục thanh toán theo Nghị quyết của Quốc hội và các văn bản hướng dẫn.

Quốc hội nhất trí tiếp tục thực hiện một số chính sách trong phòng, chống dịch

Quốc hội nhất trí tiếp tục thực hiện một số chính sách trong phòng, chống dịch

VOV.VN - Theo đó, các chi phí cho hoạt động phòng chống dịch mà chưa thanh toán xong thì được tiếp tục thanh toán theo Nghị quyết của Quốc hội và các văn bản hướng dẫn.

ĐBQH đề nghị thực hiện chuyển tiếp một số quy định tại Nghị quyết 30 về chống dịch
ĐBQH đề nghị thực hiện chuyển tiếp một số quy định tại Nghị quyết 30 về chống dịch

VOV.VN - Nhận định dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, biến thể mới tiếp tục phát sinh, đại biểu Trần Hoàng Ngân đề nghị Quốc hội cho phép thực hiện chuyển tiếp một số nội dung quy định tại Nghị quyết số 30 liên quan các hoạt động phòng chống dịch.

ĐBQH đề nghị thực hiện chuyển tiếp một số quy định tại Nghị quyết 30 về chống dịch

ĐBQH đề nghị thực hiện chuyển tiếp một số quy định tại Nghị quyết 30 về chống dịch

VOV.VN - Nhận định dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, biến thể mới tiếp tục phát sinh, đại biểu Trần Hoàng Ngân đề nghị Quốc hội cho phép thực hiện chuyển tiếp một số nội dung quy định tại Nghị quyết số 30 liên quan các hoạt động phòng chống dịch.

Quốc hội thảo luận Luật Khám bệnh, Chữa bệnh: Vẫn còn băn khoăn
Quốc hội thảo luận Luật Khám bệnh, Chữa bệnh: Vẫn còn băn khoăn

VOV.VN - Đánh giá cao việc tiếp thu ý kiến, hoàn thiện dự thảo Luật Khám bệnh, Chữa bệnh (sửa đổi), song nhiều đại biểu Quốc hội đề nghị làm rõ nhiều vấn đề, trong đó có tính khả thi ở các văn bản dưới luật.

Quốc hội thảo luận Luật Khám bệnh, Chữa bệnh: Vẫn còn băn khoăn

Quốc hội thảo luận Luật Khám bệnh, Chữa bệnh: Vẫn còn băn khoăn

VOV.VN - Đánh giá cao việc tiếp thu ý kiến, hoàn thiện dự thảo Luật Khám bệnh, Chữa bệnh (sửa đổi), song nhiều đại biểu Quốc hội đề nghị làm rõ nhiều vấn đề, trong đó có tính khả thi ở các văn bản dưới luật.