Đầu tư cho vùng dân tộc thiểu số là đầu tư cho phát triển bền vững

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, đầu tư cho vùng dân tộc thiểu số, miền núi là đầu tư cho phát triển bền vững, phát huy tiềm năng, lợi thế của vùng.

Chiều 26/11, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị triển khai Nghị quyết của Quốc hội phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021- 2030.

Tổng thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc công bố nội dung của Quốc hội phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021- 2030.

Việt Nam là quốc gia đa dân tộc, có 53 dân tộc thiểu số với hơn 14.000.000 người cư trú phân tán xen kẽ ở 51 tỉnh, thành phố, vùng dân tộc thiểu số và miền núi có vị trí quan trọng mang tầm chiến lược về chính trị kinh tế xã hội, quốc phòng, an ninh đối ngoại và bảo vệ môi trường sinh thái.

Tổng thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, với 89,44% đại biểu Quốc hội tán thành, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết. Đây là lần đầu tiên, Quốc hội ban hành một nghị quyết về phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tích hợp chính sách đồng bộ, thống nhất, thu gọn đầu mối quản lý, nhằm thúc đẩy sự phát triển toàn diện, thu hẹp dần khoảng cách chênh lệch về trình độ phát triển và mức thu, góp phần thực hiện thắng lợi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến cũng đã đọc dự thảo chương trình hành động của Chính phủ triển khai Nghị quyết của Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, tuy đang trong kỳ họp, nhưng với tinh thần khẩn trương, đúng pháp luật, với sự chuẩn bị chu đáo, phối hợp với Chính phủ, Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Ủy ban Dân tộc, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng thư ký Quốc hội đã tổ chức công bố Nghị quyết của Quốc hội về nội dung này.

Đây là một nét mới trong hoạt động của Quốc hội, đồng thời cũng là diễn đàn quan trọng nhân dịp kỷ niệm ngày truyền thống vinh quang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tôn vinh sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc.

“Chúng ta cùng khẳng định việc ban hành Nghị quyết về nội dung quan trọng này là một quyết định đúng chủ trương, đường lối của Đảng, đúng Hiến pháp; tiếp tục thực hiện lời dặn của Bác Hồ đối với công tác dân tộc nhất là dân tộc thiểu số, nhất là vùng rẻo cao, miền núi, biên giới, khu căn cứ cách mạng, để ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành, từng bước vững chắc để miền núi tiến kịp miền xuôi, đồng bào ngày càng có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Việc Quốc hội có chủ trương cùng Chính phủ hệ thống, tích hợp lại các chính sách đã ban hành nhằm tập trung trong đầu tư phát triển, có trọng tâm, trọng điểm, tránh dàn trải, phân tán, hiệu quả thấp.

Chính vì lẽ đó, từ đổi mới cách ra nghị quyết, Quốc hội đã chỉ rõ phạm vi, đối tượng điều chỉnh, rõ quan điểm xuyên suốt, bao trùm của Đề án, đầu tư cho vùng dân tộc thiểu số, miền núi là đầu tư cho phát triển bền vững, phát huy tiềm năng, lợi thế của vùng, tạo cơ chế, chính sách để tập trung nguồn lực, đồng thời động viên, hướng dẫn để đồng bào vươn lên, ứng dụng tiến bộ khoa học vào sản xuất và cuộc sống, không cam chịu đói nghèo”.

Theo Chủ tịch Quốc hội, hiện nay, chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số không phải là ít. Sau khi Quốc hội rà soát, có đến 118 chính sách, nhưng lại không tập trung, mà nằm rải rác ở các lĩnh vực, các bộ, ngành, chương trình, đề án. Đây là dịp để tích hợp 118 chính sách trở thành một chương trình mục tiêu Quốc gia, đầu tư phát triển bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số ở miền núi.

Vì thế, Nghị quyết đã chỉ rõ các chỉ tiêu, trọng tâm, trọng điểm cần ưu tiên, mục tiêu của chương trình này được ban hành tránh chồng chéo, trùng lắp, thất thoát, lãng phí và minh bạch cho việc thanh tra, kiểm tra, giám sát. Đây cũng là một nội dung thiết thực thực hiện Bộ công cụ tự đánh giá thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững mà Liên hợp quốc và Liên minh nghị viện thế giới đã xác định, chọn Việt Nam làm điểm.

Chủ tịch Quốc hội hoan nghênh sự quan tâm với trách nhiệm cao của các cơ quan của Quốc hội, các đại biểu Quốc hội, sự chỉ đạo quyết liệt của Thủ tướng Chính phủ, các Phó Thủ tướng Chính phủ, thành viên Chính phủ, Hội đồng Dân tộc, Ủy ban Dân tộc và các bộ, ngành, địa phương đã phối hợp chuẩn bị để Quốc hội thông qua Nghị quyết về một nội dung quan trọng, lịch sử.

“Điều này cũng khẳng định, Việt Nam luôn nỗ lực thực hiện có trách nhiệm việc đầu tư phát triển bền vững ở cả ba trụ cột: phát triển kinh tế - xã hội bình đẳng, công bằng và môi trường được bảo vệ. Trong đó, coi trọng vai trò quyết định, giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, đồng hành cùng Chính phủ thực hiện các Mục tiêu phát triển bền vững, bảo đảm nguyên tắc công bằng – đoàn kết - tương trợ giúp nhau cùng phát triển trong đồng bào các dân tộc thiểu số”, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh.

Nhân dịp này, Chủ tịch Quốc hội cảm ơn sự phối hợp giúp đỡ của các tổ chức quốc tế, cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam, đã đồng hành, ủng hộ Việt Nam trên các diễn đàn đa phương, song phương, nhất là năm 2020 Việt Nam đảm nhiệm chức Chủ tịch ASEAN; Chủ tịch AIPA 41 và Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp quốc.

Chủ tịch Quốc hội đề nghị, Chính phủ sớm hoàn thiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết và các văn bản quy phạm pháp luật sớm đi vào thực tiễn, hướng dẫn các bộ, ngành, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trong cả nước triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Quốc hội. Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các Đoàn đại biểu Quốc hội, các đại biểu Quốc hội sẽ tiếp xúc cử tri, tuyên truyền, vận động, giám sát việc thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về dân tộc, công tác dân tộc trong thời kỳ mới./.

Viết bình luận

Tin liên quan

Tăng cường công tác cán bộ nữ, cán bộ dân tộc thiểu số

VOV.VN -Chiều 21/6, tại Nhà Quốc hội diễn ra “Hội thảo về tăng cường công tác cán bộ nữ, cán bộ dân tộc thiểu số”.

Tránh chồng chéo, phân tán chính sách vùng dân tộc thiểu số

VOV.VN -Trước phiên thảo luận, một số đại biểu cho rằng, chính sách cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số phải đi đôi với nguồn lực thực hiện. 

Phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số: Khó thu hút “đại gia“

VOV.VN - Đầu tư phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số, miền núi cần xác định điểm đột phá, cốt lõi và tập trung nguồn lực thực hiện cho được.

Tin cùng chuyên mục