Dự kiến sẽ giảm 17 tổng cục, 8 cục và 145 vụ

VOV.VN - Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh cho biết điều này tại phiên chất vấn sáng 5/11.

Thay mặt Chính phủ làm rõ thêm các vấn đề liên quan đến chất vấn của đại biểu Quốc hội về các nội dung lớn như sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã; sắp xếp tổ chức bộ máy của cơ quan bộ, ngành; vấn đề tinh giản biên chế, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh cho biết, đây là những chủ trương lớn, quan trọng.

Bước đầu hoàn thành mục tiêu sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã

Việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã được thực hiện theo Nghị quyết 18 của Trung ương khóa XII, Nghị quyết số 37 của Bộ Chính trị năm 2008, Nghị quyết số 653 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 

Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã theo lộ trình và yêu cầu đặt ra. UBTVQH lập đoàn giám sát chuyên đề về lĩnh vực này, đã có đánh giá cụ thể việc thực hiện chủ trương sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện xã 2019-2021, bước đầu hoàn thành mục tiêu, yêu cầu đề ra. Kết quả, giảm được 8 huyện, 561 xã, góp phần tinh gọn tổ chức, tinh giản biên chế và giảm chi ngân sách nhà nước.

Tuy nhiên, theo Phó Thủ tướng, vẫn còn những khó khăn vướng mắc: chế độ chính sách đối với cán bộ dôi dư còn lúng túng, trụ sở chưa được bố trí sử dụng hiệu quả, chính sách đặc thù đối với các đơn vị hành chính mới thành lập còn bất cập…

Có cả nguyên nhân khách quan và chủ quan, lần đầu tiên triển khai vấn đề rất quan trọng, chưa làm rõ được các tiêu chí…

Tới đây, Chính phủ sẽ trình cấp có thẩm quyền Đề án sắp xếp đơn vị hành chính các cấp giai đoạn 2022-2025, định hướng đến 2030; hoàn thiện các quy định chế độ chính sách đối với các đơn vị hành chính, cán bộ công chức viên chức nơi sắp xếp, nhất là cán bộ dôi dư; chỉ đạo các bộ ngành tháo gỡ khó khăn vướng mắc, trường hợp cần chính sách đặc thù thuộc thẩm quyền của Quốc hội, Chính phủ sẽ trình Quốc hội xem xét.

Dự kiến sẽ giảm 17 tổng cục, 8 cục và 145 vụ

Về vấn đề sắp xếp tổ chức bộ máy của các bộ ngành, Phó Thủ tướng cho biết, đây là nhiệm vụ trọng tâm, đã được triển khai với quyết tâm cao, quyết liệt, bám sát chủ trương của Đảng, Quốc hội. Thủ tướng đã thành lập Ban chỉ đạo đổi mới về sắp xếp tổ chức bộ máy, tập trung rà soát chức năng nhiệm vụ, bảo đảm không trùng lắp, chồng chéo; đảm bảo tinh gọn, kiên quyết sắp xếp tổ chức không đáp ứng điều kiện tiêu chí, giảm tầng nấc trung gian…

Chính phủ quán triệt các bộ tăng cường trao đổi, để tạo sự đồng thuận, đưa ra được cơ cấu tổ chức bộ máy. Tới nay, Chính phủ đã ban hành 15 Nghị định liên quan các bộ, 11 bộ ngành còn lại sẽ tiếp tục thời gian tới. Dự kiến sẽ giảm 17 tổng cục, 8 cục và 145 vụ.

Việc tinh giản biên chế còn mang tính chất cơ học, cào bằng

Về tinh giản biên chế, Phó Thủ tướng cho biết, thời gian vừa qua, Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, ngành triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp để thực hiện tinh giản biên chế theo đúng lộ trình mục tiêu đặt ra tại các nghị quyết của Đảng, Nghị quyết của Quốc hội. Đến năm 2021, đã giảm được 27.530 biên chế công chức; giảm hơn 236.300 biên chế viên chức, tuy nhiên, việc tinh giản biên chế còn mang tính chất cơ học, cào bằng và chưa thực sự gắn với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức.

Chính phủ tiếp tục tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu Quốc hội và tới đây Chính phủ sẽ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, sắp xếp các đơn vị hành chính, hoàn thiện vị trí việc làm, ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số cải cách hành chính. Đổi mới công tác đánh giá bảo đảm thực chất quan tâm đến việc bố trí công tác giải quyết chế độ chính sách cho cán bộ dôi dư.

Riêng về giáo dục và y tế, Phó Thủ tướng Chính phủ cho biết, Chính phủ cũng rất quan tâm đến việc bố trí đội ngũ giáo viên, cán bộ y tế đáp ứng được yêu cầu của thực tiễn và cũng là bảo đảm nguyên tắc có học sinh phải có giáo viên đứng lớp, có bệnh nhân phải có cán bộ y tế./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc: Phải giữ đội ngũ tinh hoa trong bộ máy Nhà nước
Bộ trưởng Hồ Đức Phớc: Phải giữ đội ngũ tinh hoa trong bộ máy Nhà nước

VOV.VN - “Có quan điểm cho rằng, phục vụ công cũng như tư, miễn là đóng góp, cống hiến cho xã hội. Tuy nhiên, các nước trong khu vực như Singapore trả lương cho công chức cao hơn nhiều so với khối DN bên ngoài để giữ người giỏi trong bộ máy”.

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc: Phải giữ đội ngũ tinh hoa trong bộ máy Nhà nước

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc: Phải giữ đội ngũ tinh hoa trong bộ máy Nhà nước

VOV.VN - “Có quan điểm cho rằng, phục vụ công cũng như tư, miễn là đóng góp, cống hiến cho xã hội. Tuy nhiên, các nước trong khu vực như Singapore trả lương cho công chức cao hơn nhiều so với khối DN bên ngoài để giữ người giỏi trong bộ máy”.

ĐBQH: Vì sao trước đây lương công chức cũng thấp nhưng không nghỉ việc nhiều?
ĐBQH: Vì sao trước đây lương công chức cũng thấp nhưng không nghỉ việc nhiều?

VOV.VN - Để giữ chân công chức, viên chức ở lại hệ thống công, Bộ Nội vụ đã đề xuất các giải pháp trong đó có cải cách tiền lương, song cũng cần đặc biệt quan tâm đến việc cải thiện môi trường làm việc, làm sao để công chức có điều kiện phát huy hết được năng lực, trình độ, sự sáng tạo của mình.

ĐBQH: Vì sao trước đây lương công chức cũng thấp nhưng không nghỉ việc nhiều?

ĐBQH: Vì sao trước đây lương công chức cũng thấp nhưng không nghỉ việc nhiều?

VOV.VN - Để giữ chân công chức, viên chức ở lại hệ thống công, Bộ Nội vụ đã đề xuất các giải pháp trong đó có cải cách tiền lương, song cũng cần đặc biệt quan tâm đến việc cải thiện môi trường làm việc, làm sao để công chức có điều kiện phát huy hết được năng lực, trình độ, sự sáng tạo của mình.

"Cải cách tiền lương công chức đảm bảo cao hơn lương tối thiểu vùng"
"Cải cách tiền lương công chức đảm bảo cao hơn lương tối thiểu vùng"

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho biết, nếu điều kiện kinh tế trong giai đoạn năm 2023 và những năm tiếp theo ổn định, tăng trưởng tốt thì sẽ thực hiện chính sách cải cách tiền lương cho công chức, viên chức. Và khi thực hiện cải cách tiền lương sẽ đảm bảo cao hơn lương tối thiểu vùng, đảm bảo công bằng, hài hoà.

"Cải cách tiền lương công chức đảm bảo cao hơn lương tối thiểu vùng"

"Cải cách tiền lương công chức đảm bảo cao hơn lương tối thiểu vùng"

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho biết, nếu điều kiện kinh tế trong giai đoạn năm 2023 và những năm tiếp theo ổn định, tăng trưởng tốt thì sẽ thực hiện chính sách cải cách tiền lương cho công chức, viên chức. Và khi thực hiện cải cách tiền lương sẽ đảm bảo cao hơn lương tối thiểu vùng, đảm bảo công bằng, hài hoà.