Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) sẽ được trình Quốc hội cho ý kiến vào năm 2022

VOV.VN - Theo Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm 2022, dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) sẽ được trình Quốc hội cho ý kiến tại 2 kỳ họp trong năm 2022.

Theo Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021 vừa được Quốc hội thông qua chiều 27/7, tại kỳ họp thứ 3 năm 2022, sẽ trình Quốc hội thông qua 05 dự án luật và 01 dự thảo nghị quyết, gồm: Luật Cảnh sát cơ động; Luật Điện ảnh (sửa đổi); Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi); Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ;  Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023 (và điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022, nếu có).

Trình Quốc hội cho ý kiến 05 dự án luật, gồm: Luật Dầu khí (sửa đổi);Luật Đất đai (sửa đổi) (cho ý kiến lần 1); Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi); Luật Thanh tra (sửa đổi); Luật Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn.

Tại kỳ họp thứ 4 (tháng 10/2022), sẽ trình Quốc hội thông qua: 04 dự án luật, gồm: Luật Dầu khí (sửa đổi); Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi); Luật Thanh tra (sửa đổi); Luật Thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn. Trình Quốc hội cho ý kiến 02 dự án luật, gồm Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng (sửa đổi); và Luật Đất đai (sửa đổi) (cho ý kiến lần 2).

Theo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Luật đất đai (sửa đổi) là dự án Luật lớn, có nhiều nội dung phức tạp, tác động sâu rộng nhiều mặt đến kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân, cần có thời gian để chuẩn bị, xem xét, đánh giá một cách kỹ lưỡng, thận trọng. Vì vậy, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội không ban hành ngay Nghị quyết về đất đai (trong khi chờ sửa luật) và cho giữ dự án Luật này trong Chương trình cho ý kiến tại kỳ họp thứ 3 và thứ 4 để thông qua trong năm 2023.

Trên cơ sở hồ sơ dự án do Chính phủ trình, thẩm tra của các cơ quan của Quốc hội và ý kiến thảo luận của các vị đại biểu Quốc hội, nếu dự án Luật bảo đảm chất lượng tốt, đạt sự đồng thuận cao thì Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ báo cáo để Quốc hội thông qua dự án Luật này sớm hơn tại kỳ họp thứ 4 (tháng 10/2022).

Về điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021, Quốc hội nhất trí bổ sung vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021 dự án Luật sửa đổi, bổ sung Phụ lục - Danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê (cho ý kiến và thông qua tại kỳ họp thứ 2 theo quy trình tại một kỳ họp). Điều chỉnh thời gian trình dự án Luật Thanh tra (sửa đổi) từ Chương trình cho ý kiến tại kỳ họp thứ 2 (tháng 10/2021) sang Chương trình cho ý kiến tại kỳ họp thứ 3 (tháng 5/2022) và thông qua tại kỳ họp thứ 4 (tháng 10/2022)./.

Viết bình luận

Tin liên quan

ĐBQH đề nghị sớm thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) vào năm 2022
ĐBQH đề nghị sớm thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) vào năm 2022

VOV.VN - Nhiều đại biểu Quốc hội đề nghị cần sớm thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) vào năm 2022.

ĐBQH đề nghị sớm thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) vào năm 2022

ĐBQH đề nghị sớm thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) vào năm 2022

VOV.VN - Nhiều đại biểu Quốc hội đề nghị cần sớm thông qua Luật Đất đai (sửa đổi) vào năm 2022.