Hà Nội lựa chọn những người tiêu biểu nhất ứng cử Đại biểu Quốc hội

VOV.VN -Sau vòng Hiệp thương lần thứ 3, Hà Nội chốt danh sách 38 người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XIV.

Ông Bùi Anh Tuấn-Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ VN thành phố Hà Nội trao đổi với báo chí

Tại cuộc họp báo chiều nay của Thành ủy Hà Nội, đại diện Mặt trận tổ quốc thành phố cho biết, trong số những người tiêu biểu, Mặt trận chọn những người tiêu biểu hơn, có thể đóng góp cho đất nước được nhiều hơn.  

Tại cuộc họp báo, ông Bùi Anh Tuấn - Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc Mặt trận thành phố Hà Nội cho biết, việc đánh giá, tín nhiệm ứng cử viên đại biểu Quốc hội hoàn toàn do đại biểu dự Hội nghị hiệp thương lần 3 quyết định bằng hình thức biểu quyết theo đúng quy định.

Hội nghị biểu quyết thống nhất 100% đưa ra ngoài danh sách 15 người đã có đơn xin rút và 29 người có tín nhiệm không đạt yêu cầu ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 14 và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp.

Như vậy số người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa 14 còn lại trong danh sách chính thức là 43 người. Trên cơ sở đó, Hội nghị tiếp tục biểu quyết, kết quả có 5 người tín nhiệm thấp dưới 50%.

Do đó, Hội nghị đã lựa chọn 38 người đủ tiêu chuẩn ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa 14, trong đó có 1 người dự phòng. Trong 38 người đủ tiêu chuẩn, có 2 người tự ứng cử. 

Liên quan tới câu hỏi của phóng viên về nguyên nhân 4 người tự ứng cử và 1 người được giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội của Hà Nội không được lựa chọn vào danh sách những người đủ tiêu chuẩn ứng cử tại Hội nghị Hiệp thương lần thứ 3, ông Bùi Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hà Nội nêu rõ, theo quy định của luật, đại biểu ứng cử hay tự ứng cử đều bình đẳng như nhau, đều qua các quy trình lấy tín nhiệm cử tri nơi công tác, nơi cư trú.

Theo đó, ứng cử viên phải gương mẫu chấp hành chủ trương của Hiến pháp, pháp luật, thực hiện mục tiêu dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh, đấu tranh chống tham nhũng, gần gũi với nhân dân, lắng nghe ý kiến nhân dân, được nhân dân tín nhiệm.

Ông Bùi Anh Tuấn - Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội nói: “Thực ra tất cả những người vào đều là những người đủ tiêu chuẩn cả. Bởi vì tín nhiệm cử tri, tín nhiệm nơi công tác qua đó đều đạt yêu cầu. Thứ 2 qua đối chiếu hồ sơ lý lịch những vấn đề đó rất tốt rồi mới đưa vào danh sách hiệp thương lần 3. Nhưng trong những số tiêu biểu phải chọn những người tiêu biểu hơn, mà qua cảm nhận của đại biểu người ta thấy những người đó có thể đóng góp cho đất nước được nhiều hơn, xây dựng những quyết sách cho đất nước được lớn hơn, cái đó là tâm tư và quyền các đại biểu. Đây không phải một cá nhân hay hai cá nhân mà những vấn đề đó phải là tập thể đa số có biểu quyết, giơ tay theo nguyên tắc.”         

Về quy trình những bước tiếp theo, chuẩn bị cho ngày bầu cử, ông Bùi Anh Tuấn, Phó Chủ tịch Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hà Nội cho biết: “Sau 27/4 Ủy ban Thường vụ QH sẽ gửi danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội về cho Hà Nội, tức là 13 đại biểu. Chúng tôi cùng với 38 vị của Hà Nội lập danh sách để phân chia các khu vực bỏ phiếu, về nguyên tắc mọi người đều bình đẳng. Khi có danh sách chúng tôi chuẩn bị chu đáo để trình ủy ban bầu cử, thống nhất giữa ủy ban bầu cử, thường trực hội đồng nhân dân, ban thường trực mặt trận tổ quốc, ủy ban nhân dân… cơ quan chức năng để đảm bảo nguyên tắc bình đẳng và thực hiện theo đúng quy định pháp luật”.

Như vậy, cộng thêm số ứng cử viên do Trung ương giới thiệu, Hà Nội sẽ có 51 ứng cử viên , trong đó có 1 người dự phòng. Cử tri sẽ lựa chọn 30 đại biểu Quốc hội. Mỗi đơn vị bầu cử đảm bảo số dư tối thiểu là 2./.

Viết bình luận