Hôm nay, Quốc hội xem xét Nghị quyết về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp

VOV.VN - Quốc hội thảo luận 2 dự án Luật và xem xét Nghị quyết về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp.

Chương trình Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khoá XIV bước sang tuần làm việc thứ hai. Quốc hội tiếp tục thảo luận trực tuyến, cho ý kiến về 7 dự án luật, 1 dự thảo Nghị quyết và quyết định một số vấn đề quan trọng.

Cụ thể, trong ngày hôm nay (25/5), Quốc hội sẽ thảo luận về hai dự án Luật Hoà giải, đối thoại tại Toà án, Luật Thanh niên (sửa đổi) và xem xét Nghị quyết về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp.

Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khoá XIV. Ảnh: Quốc hội

Các dự án luật: Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi), Luật Tổ chức Quốc hội, Luật Đầu tư (sửa đổi), Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều sẽ được cho ý kiến trong những ngày làm việc tiếp theo.

Cũng trong tuần làm việc này, Quốc hội sẽ nghe và thảo luận Báo cáo của Đoàn giám sát của Quốc hội về việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em. Nội dung này được phat thanh, truyền hình trực tiếp để cử tri và nhân dân cả nước theo dõi.

Ngoài ra, Quốc hội còn bàn thảo về Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030; phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018.

Đây cũng là tuần họp trực tuyến cuối cùng tại Kỳ họp thứ 9, trước khi các đại biểu họp tập trung trong đợt 2 tại Nhà Quốc hội ở Hà Nội./.

Viết bình luận