Hôm nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khoá XV họp phiên thứ 2

VOV.VN - Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ tổng kết Kỳ họp thứ nhất và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV

 

Sáng nay (17/8), tại Nhà Quốc hội, phiên họp thứ 2 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ hai mạc. Diễn ra trong 2 ngày, tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến vào nhiều nội dung lớn, trong đó có cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV.

Về công tác xây dựng pháp luật, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi).

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện các chế độ, chính sách về bảo hiểm xã hội, quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội năm 2020; xem xét, quyết định về nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2022.

Đối với công tác giám sát, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về kiến nghị giám sát của Hội đồng Dân tộc trong việc phân định miền núi, vùng cao; quyết định việc thành lập Đoàn giám sát chuyên đề của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về "Việc thực hiện  pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 1/7/2016 đến ngày 1/7/2021" và "Việc thực hiện các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021"; xem xét báo cáo tình hình giải quyết, trả lời kiến nghị cử tri; kết quả tiếp công dân, tiếp nhận, xử lý đơn thư và giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân gửi đến Quốc hội.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng tổng kết Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV và cho ý kiến bước đầu về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV; cho ý kiến dự thảo Nghị quyết ban hành Quy chế làm việc mẫu của Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội; xem xét, quyết định việc thành lập, giải thể Cơ quan điều tra hình sự quân khu và tương đương, Cơ quan điều tra hình sự khu vực trong Quân đội nhân dân; việc bãi bỏ nghị quyết, một số điều của các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về thành lập, giải thể Cơ quan điều tra hình sự quân khu và tương đương, cơ quan điều tra hình sự khu vực trong Quân đội nhân dân.

Ngoài ra, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến bằng văn bản đối với nội dung xem xét, quyết định việc thay đổi thành viên Hội đồng tuyển chọn Kiểm sát viên Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao; việc kiện toàn nhân sự Hội đồng tuyển chọn, giám sát Thẩm phán quốc gia./.

Tin liên quan

Thường vụ Quốc hội xem xét vấn đề giám sát về sắp xếp đơn vị hành chính
Thường vụ Quốc hội xem xét vấn đề giám sát về sắp xếp đơn vị hành chính

VOV.VN - Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ thành lập đoàn giám sát “Việc thực hiện các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021”.

Thường vụ Quốc hội xem xét vấn đề giám sát về sắp xếp đơn vị hành chính

Thường vụ Quốc hội xem xét vấn đề giám sát về sắp xếp đơn vị hành chính

VOV.VN - Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ thành lập đoàn giám sát “Việc thực hiện các nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019-2021”.

Ông Vương Đình Huệ: Nêu cao liêm chính trong tham mưu, phục vụ Quốc hội
Ông Vương Đình Huệ: Nêu cao liêm chính trong tham mưu, phục vụ Quốc hội

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội phải hết sức coi trọng công tác xây dựng Đảng, nêu cao liêm chính trong tập thể và mỗi cán bộ, đảng viên tham mưu, giúp việc, phục vụ Quốc hội.

Ông Vương Đình Huệ: Nêu cao liêm chính trong tham mưu, phục vụ Quốc hội

Ông Vương Đình Huệ: Nêu cao liêm chính trong tham mưu, phục vụ Quốc hội

VOV.VN - Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội phải hết sức coi trọng công tác xây dựng Đảng, nêu cao liêm chính trong tập thể và mỗi cán bộ, đảng viên tham mưu, giúp việc, phục vụ Quốc hội.

Kỳ họp linh hoạt, đặc biệt của Quốc hội
Kỳ họp linh hoạt, đặc biệt của Quốc hội

VOV.VN - Sự linh hoạt, chủ động thích ứng của Kỳ họp thứ Nhất đã tạo tiền đề, động lực và mở ra một khởi đầu tốt đẹp của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.

Kỳ họp linh hoạt, đặc biệt của Quốc hội

Kỳ họp linh hoạt, đặc biệt của Quốc hội

VOV.VN - Sự linh hoạt, chủ động thích ứng của Kỳ họp thứ Nhất đã tạo tiền đề, động lực và mở ra một khởi đầu tốt đẹp của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV.