Lãnh đạo Quốc hội sẽ sử dụng chuyên gia có trình độ để tham vấn

VOV.VN - Theo Nghị quyết, chuyên gia có trình độ đại học trở lên, có chuyên môn phù hợp với lĩnh vực cần tham vấn; có lý lịch rõ ràng, có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có sức khỏe, tâm huyết, có năng lực, kinh nghiệm thực tiễn, kiến thức sâu rộng, có trí tuệ và uy tín trong công tác tham mưu...

Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký ban hành Nghị quyết số: 15/2022/UBTVQH15 Quy định việc sử dụng chuyên gia của Chủ tịch Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày 16/2/2022.

Theo Nghị quyết, chuyên gia có trình độ đại học trở lên, có chuyên môn phù hợp với lĩnh vực cần tham vấn; có lý lịch rõ ràng, có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt, có sức khỏe, tâm huyết, có năng lực, kinh nghiệm thực tiễn, kiến thức sâu rộng, có trí tuệ và uy tín trong công tác tham mưu, hoạch định chính sách, chiến lược. Có khả năng tham vấn thông thạo trong một số lĩnh vực cụ thể đã được thực tiễn khẳng định; sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Chuyên gia có nhiệm vụ, quyền hạn như sau: Nghiên cứu, cung cấp thông tin, hoàn chỉnh báo cáo, bài viết, bài nói, ý kiến bình luận, nhận xét, phát biểu, các ý kiến góp ý theo nhiệm vụ và lĩnh vực được giao; Tham vấn cho cơ quan, người có thẩm quyền trong hoạt động xây dựng pháp luật; các vấn đề khác liên quan đến hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội; các vấn đề được các cơ quan, người có thẩm quyền quan tâm trong hoạt động xây dựng luật, pháp lệnh; giám sát hoạt động của bộ máy nhà nước và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Chuyên gia được mời tham dự các phiên họp: toàn thể Ủy ban, Thường trực Ủy ban mở rộng; phiên họp chuyên đề năm, các phiên họp khác của các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ban Thư ký Quốc hội theo quyết định của cấp triệu tập hội nghị; được cung cấp thông tin, tài liệu liên quan; được tham dự và thể hiện quan điểm, chính kiến trong các cuộc họp, hội thảo, hội nghị, các phiên giải trình, các đoàn công tác, khảo sát, giám sát liên quan đến ngành, lĩnh vực phân công; được trả thù lao theo quy định; Chuyên gia có nghĩa vụ thực hiện các quy định về bảo mật thông tin và các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật; Thực hiện các nhiệm vụ khác do cơ quan, người có thẩm quyền trực tiếp sử dụng giao./.

Tin liên quan

Giữ quy định nhạc sĩ được xét danh hiệu NSND, NSƯT
Giữ quy định nhạc sĩ được xét danh hiệu NSND, NSƯT

VOV.VN - Dự thảo Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi) vừa trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại phiên họp thứ 7 giữ lại quy định nhạc sĩ được xét danh hiệu NSND, NSƯT, chỉ bỏ đối tượng phát thanh viên”.

Giữ quy định nhạc sĩ được xét danh hiệu NSND, NSƯT

Giữ quy định nhạc sĩ được xét danh hiệu NSND, NSƯT

VOV.VN - Dự thảo Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi) vừa trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến tại phiên họp thứ 7 giữ lại quy định nhạc sĩ được xét danh hiệu NSND, NSƯT, chỉ bỏ đối tượng phát thanh viên”.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng: Bổ sung quy định để tránh trục lợi chính sách
Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng: Bổ sung quy định để tránh trục lợi chính sách

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ KH-ĐT nhấn mạnh điều này khi giải trình một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu ra tại phiên thảo luận về dự án 1 luật sửa 8 luật tại Kỳ họp bất thường của Quốc hội, sáng 10/1.

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng: Bổ sung quy định để tránh trục lợi chính sách

Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng: Bổ sung quy định để tránh trục lợi chính sách

VOV.VN - Bộ trưởng Bộ KH-ĐT nhấn mạnh điều này khi giải trình một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu ra tại phiên thảo luận về dự án 1 luật sửa 8 luật tại Kỳ họp bất thường của Quốc hội, sáng 10/1.

Sớm đánh giá 1 số quy định tạm thời về thích ứng an toàn với Covid-19
Sớm đánh giá 1 số quy định tạm thời về thích ứng an toàn với Covid-19

VOV.VN - Nhiều đại biểu đề nghị Chính phủ cần: sớm đánh giá lại một số quy định tạm thời về việc thích ứng linh hoạt, an toàn, kiểm soát hiệu quả với dịch để có điều chỉnh phù hợp với tình hình mới.

Sớm đánh giá 1 số quy định tạm thời về thích ứng an toàn với Covid-19

Sớm đánh giá 1 số quy định tạm thời về thích ứng an toàn với Covid-19

VOV.VN - Nhiều đại biểu đề nghị Chính phủ cần: sớm đánh giá lại một số quy định tạm thời về việc thích ứng linh hoạt, an toàn, kiểm soát hiệu quả với dịch để có điều chỉnh phù hợp với tình hình mới.