Người lao động có quyền yêu cầu doanh nghiệp nợ lương phá sản

VOV.VN - Đây là một trong những nội dung mới qui định trong Luật phá sản (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua.

Sáng 19/6, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật Phá sản (sửa đổi) với đa số phiếu tán thành.

Theo đó, Luật phá sản được áp dụng khi giải quyết phá sản đối với doanh nghiệp, hợp tác xã được thành lập trên đất nước Việt Nam. Khi chủ nợ không có bảo đảm hoặc có bảo đảm một phần có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản khi hết thời hạn ba tháng (kể từ ngày khoản nợ đến hạn) mà doanh nghiệp, hợp tác xã không thực hiện nghĩa vụ thanh toán.

Tương tự, người lao động, công đoàn cũng có quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản khi doanh nghiệp, hợp tác xã nợ lương và các khoản nghĩa vụ khác trong thời hạn nêu trên.

Luật Phá sản (sửa đổi) gồm 9 Chương, 133 Điều, quy định về trình tự, thủ tục nộp đơn, thụ lý và mở thủ tục phá sản; xác định nghĩa vụ về tài sản và biện pháp bảo toàn tài sản trong quá trình giải quyết phá sản; thủ tục phục hồi hoạt động kinh doanh; tuyên bố phá sản và thi hành quyết định tuyên bố phá sản.

Đối tượng áp dụng của Luật là các doanh nghiệp và hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã được thành lập và hoạt động theo quy định của pháp luật.

Việc ban hành Luật nhằm thể chế hóa chủ trương, chính sách của Đảng, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, khắc phục những tồn tại, hạn chế, vướng mắc và việc sửa đổi Luật phá sản; góp phần quan trọng trong việc tạo khuôn khổ pháp lý cho quá trình thực hiện Đề án tổng thể tái cơ cấu nền kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp, hợp tác xã…

Dự kiến, Luật sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2015./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Luật phá sản: DN chưa khai tử đã khai sinh
Luật phá sản: DN chưa khai tử đã khai sinh

VOV.VN - Luật đăng ký Kinh doanh hiện nay quá dễ dàng nên khi chưa làm thủ tục khai tử đã sinh ra DN mới.

Luật phá sản: DN chưa khai tử đã khai sinh

Luật phá sản: DN chưa khai tử đã khai sinh

VOV.VN - Luật đăng ký Kinh doanh hiện nay quá dễ dàng nên khi chưa làm thủ tục khai tử đã sinh ra DN mới.

Tòa án có thể tuyên bố ngân hàng phá sản
Tòa án có thể tuyên bố ngân hàng phá sản

Khi bị dỡ bỏ kiểm soát đặc biệt, các ngân hàng có thể bị tòa án tuyên bố phá sản chỉ trong vòng tối đa 15 ngày.

Tòa án có thể tuyên bố ngân hàng phá sản

Tòa án có thể tuyên bố ngân hàng phá sản

Khi bị dỡ bỏ kiểm soát đặc biệt, các ngân hàng có thể bị tòa án tuyên bố phá sản chỉ trong vòng tối đa 15 ngày.

Lấy ý kiến về dự án Luật phá sản (sửa đổi)
Lấy ý kiến về dự án Luật phá sản (sửa đổi)

VOV.VN -Các đại biểu cho rằng Dự thảo Luật phá sản (sửa đổi) đã tránh được khuynh hướng hình sự hóa việc phá sản của Luật hiện hành.

Lấy ý kiến về dự án Luật phá sản (sửa đổi)

Lấy ý kiến về dự án Luật phá sản (sửa đổi)

VOV.VN -Các đại biểu cho rằng Dự thảo Luật phá sản (sửa đổi) đã tránh được khuynh hướng hình sự hóa việc phá sản của Luật hiện hành.

Vinashinlines nộp đơn xin phá sản
Vinashinlines nộp đơn xin phá sản

VOV.VN -Công ty TNHH MTV vận tải Viễn dương (Vinashinlines) vừa có thông báo về việc tiến hành các thủ tục phá sản.

Vinashinlines nộp đơn xin phá sản

Vinashinlines nộp đơn xin phá sản

VOV.VN -Công ty TNHH MTV vận tải Viễn dương (Vinashinlines) vừa có thông báo về việc tiến hành các thủ tục phá sản.

Tồn 160,3 nghìn DN chưa giải thể, phá sản
Tồn 160,3 nghìn DN chưa giải thể, phá sản

Điều này khiến nhà nước thất thu thuế, người lao động bị xâm hại quyền lợi, sai lệch thống kê…

Tồn 160,3 nghìn DN chưa giải thể, phá sản

Tồn 160,3 nghìn DN chưa giải thể, phá sản

Điều này khiến nhà nước thất thu thuế, người lao động bị xâm hại quyền lợi, sai lệch thống kê…