Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm cũng là cơ sở đánh giá, sắp xếp cán bộ

VOV.VN - Việc lấy phiếu tín nhiệm lần này rất quan trọng bởi đây là cơ sở để đánh giá cán bộ trong đợt lấy phiếu tín nhiệm của Đảng vào cuối năm.

Hôm nay (25/10), Quốc hội sẽ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm 48 chức danh do Quốc hội bầu và phê chuẩn bằng hình thức bỏ phiếu kín. Kết quả sẽ được công bố ngay trong ngày.

Một lãnh đạo VPQH cho biết, khi công bố kết quả, Quốc hội sẽ mời tất cả Bộ trưởng, trưởng ngành, gồm cả người không phải ĐBQH đến nghe kết quả lấy phiếu tín nhiệm.

Quốc hội sẽ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm bằng hình thức bỏ phiếu kín

Phiếu tín nhiệm dành cho 4 khối là Chủ tịch nước, Quốc hội, Chính phủ và TANDTC, VKSNDTC, Tổng Kiểm toán Nhà nước sẽ có màu sắc khác nhau để thuận tiện cho việc kiểm phiếu.

Trong mỗi lá phiếu sẽ có 3 ô: Tín nhiệm cao, tín nhiệm, tín nhiệm thấp để các ĐBQH đánh giá. Việc tổng hợp phiếu và phân tích kết quả phiếu sẽ được thực hiện toàn bộ bằng máy.

Theo Điều 18 Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND, người được lấy phiếu tín nhiệm có quá nửa tổng số đại biểu Quốc hội đánh giá “tín nhiệm thấp” thì có thể xin từ chức. Người được lấy phiếu tín nhiệm có từ hai phần ba tổng số đại biểu Quốc hội trở lên đánh giá “tín nhiệm thấp” thì Ủy ban thường vụ Quốc hội trình Quốc hội bỏ phiếu tín nhiệm.

Trong 2 lần lấy phiếu tín nhiệm trước vào năm 2013, 2014, chưa có trường hợp nào có kết quả lấy phiếu tín nhiệm với quá nửa tổng số ĐBQH đánh giá “tín nhiệm thấp” để có thể xin từ chức theo quy định. Đồng thời, cũng chưa có trường hợp nào có kết quả từ 2/3 tổng số ĐBQH trở lên đánh giá “tín nhiệm thấp”, Uỷ ban TVQH trình Quốc hội bỏ phiếu thể hiện sự tín nhiệm hoặc không tín nhiệm.

Lãnh đạo VPQH này cũng khẳng định, việc lấy phiếu tín nhiệm lần này rất quan trọng bởi đây là cơ sở để đánh giá cán bộ trong đợt lấy phiếu tín nhiệm của Đảng vào cuối năm nay và cũng là một trong những căn cứ để đánh giá, bố trí cán bộ, quy hoạch cán bộ trong thời gian tới./.

Viết bình luận

Tin liên quan

Infographics: Quy trình Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm 48 chức danh
Infographics: Quy trình Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm 48 chức danh

Dự kiến từ 24 - 25/10, các đại biểu sẽ lấy phiếu tín nhiệm đối với 48 cán bộ giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV.

Infographics: Quy trình Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm 48 chức danh

Infographics: Quy trình Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm 48 chức danh

Dự kiến từ 24 - 25/10, các đại biểu sẽ lấy phiếu tín nhiệm đối với 48 cán bộ giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV.

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm 48 chức danh sẽ được công bố hôm nay
Kết quả lấy phiếu tín nhiệm 48 chức danh sẽ được công bố hôm nay

VOV.VN - Quốc hội tiến hành lấy phiếu tín nhiệm bằng bỏ phiếu kín. Kết quả sẽ được công bố trong chiều nay (25/10).

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm 48 chức danh sẽ được công bố hôm nay

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm 48 chức danh sẽ được công bố hôm nay

VOV.VN - Quốc hội tiến hành lấy phiếu tín nhiệm bằng bỏ phiếu kín. Kết quả sẽ được công bố trong chiều nay (25/10).

Quốc hội thông qua danh sách 48 người được lấy phiếu tín nhiệm
Quốc hội thông qua danh sách 48 người được lấy phiếu tín nhiệm

VOV.VN - Chiều nay (24/10), Quốc hội đã biểu quyết thông qua danh sách 48 người được lấy phiếu tín nhiệm với tỷ lệ 100% đại biểu có mặt tán thành.

Quốc hội thông qua danh sách 48 người được lấy phiếu tín nhiệm

Quốc hội thông qua danh sách 48 người được lấy phiếu tín nhiệm

VOV.VN - Chiều nay (24/10), Quốc hội đã biểu quyết thông qua danh sách 48 người được lấy phiếu tín nhiệm với tỷ lệ 100% đại biểu có mặt tán thành.

“Lấy phiếu tín nhiệm không phải chỉ nhìn vào điểm nóng”
“Lấy phiếu tín nhiệm không phải chỉ nhìn vào điểm nóng”

VOV.VN - Nhiều đại biểu Quốc hội nhấn mạnh, việc đánh giá người được lấy phiếu tín nhiệm sẽ căn cứ cả quá trình. Sự công tâm sẽ không “chấm điểm” oan.

“Lấy phiếu tín nhiệm không phải chỉ nhìn vào điểm nóng”

“Lấy phiếu tín nhiệm không phải chỉ nhìn vào điểm nóng”

VOV.VN - Nhiều đại biểu Quốc hội nhấn mạnh, việc đánh giá người được lấy phiếu tín nhiệm sẽ căn cứ cả quá trình. Sự công tâm sẽ không “chấm điểm” oan.