Tiết kiệm hơn 15.000 tỷ đồng nhưng vượt chi dự toán vẫn xảy ra

VOV.VN - Năm 2014, ngành Thanh tra kiến nghị thu hồi 51.583 tỷ đồng. Kiểm toán Nhà nước kiến nghị xử lý về tài chính là 23.425 tỷ đồng.

Báo cáo của Chính phủ cho thấy công tác thực hành tiết kiệm, phòng chống lãng phí năm 2014 đã có sự tiến bộ, góp phần sử dụng tiết kiệm, có hiệu quả các nguồn lực từ ngân sách nhà nước và trong dân cư cho phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Kết quả trong năm 2014, các cơ quan, đơn vị đã thực hiện tiết kiệm được 15.263 tỷ đồng kinh phí từ NSNN, gồm: tiết kiệm trong quản lý, sử dụng NSNN là 8.020 tỷ đồng; tiết kiệm trong đầu tư xây dựng là 7.223 tỷ đồng.

Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện đổi mới, hoàn thiện tổ chức bộ máy theo tinh thần tinh giản biên chế, cơ cấu lại và chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhằm thực hiện tốt yêu cầu nhiệm vụ đặt ra.

 

Năm 2014, các cơ quan, đơn vị đã thực hiện tiết kiệm được 15.263 tỷ đồng kinh phí từ NSNN

Công tác cải cách hành chính được triển khai quyết liệt và đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, tạo điều kiện thuận lợi ở mức cao nhất, tiết kiệm được nhiều thời gian, chi phí tuân thủ của người dân và doanh nghiệp, đồng thời tạo lập môi trường công khai, minh bạch trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước.

Tuy nhiên, Theo Ủy ban TCNS vi phạm trong quản lý, sử dụng NSNN còn nhiều. Không ít các bộ, cơ quan trung ương, địa phương còn xảy ra tình trạng chi chưa đúng tiêu chuẩn, chế độ, định mức. Một số địa phương chưa thực hiện tốt chủ trương thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong mua sắm tài sản, cho vay, tạm ứng nhưng chậm thu hồi. Tình trạng chi vượt dự toán vẫn xảy ra, còn biểu hiện chấp hành kỷ luật tài chính chưa nghiêm, để xảy ra lãng phí.

Năm 2014, ngành Thanh tra kiến nghị thu hồi về NSNN 51.583 tỷ đồng; xuất toán, loại khỏi giá trị quyết toán và đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý 13.777 tỷ đồng. Kiểm toán Nhà nước kiến nghị xử lý về tài chính là 23.425 tỷ đồng.

”Một số địa phương chưa thực hiện tốt chủ trương THTK, CLP trong mua sắm tài sản, cho vay, tạm ứng nhưng chậm thu hồi. Tình trạng chi vượt dự toán vẫn xảy ra, còn biểu hiện chấp hành kỷ luật tài chính chưa nghiêm, để xảy ra lãng phí”, Chủ nhiệm Ủy ban TC-NS Phùng Quốc Hiển cho biết.

Qua kết quả kiểm toán năm 2014 và báo cáo của Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho thấy, các vi phạm trong lĩnh vực đầu tư XDCB vẫn xảy ra khá nhiều và trong hầu hết các khâu của quá trình đầu tư. Tình trạng dàn trải, chậm tiến độ, nợ đọng XDCB còn lớn vẫn chưa được xử lý triệt để. Theo đó, nợ đọng XDCB nguồn NSNN đến 30/6/2014 40.590 tỷ đồng, nợ đọng XDCB nguồn TPCP 4.004 tỷ đồng.

Việc tổ chức quá nhiều lễ hội đã gây lãng phí các nguồn lực..../.

Tin liên quan

Sửa đổi Luật Ngân sách, làm sao để ngăn cơ chế xin-cho?
Sửa đổi Luật Ngân sách, làm sao để ngăn cơ chế xin-cho?

VOV.VN - Đại biểu Quốc hội đặt vấn đề: Luật Ngân sách sửa đổi phải làm sao tối đa không có cơ chế xin-cho ngân sách.

Sửa đổi Luật Ngân sách, làm sao để ngăn cơ chế xin-cho?

Sửa đổi Luật Ngân sách, làm sao để ngăn cơ chế xin-cho?

VOV.VN - Đại biểu Quốc hội đặt vấn đề: Luật Ngân sách sửa đổi phải làm sao tối đa không có cơ chế xin-cho ngân sách.

"Minh bạch ngân sách, địa phương sẽ hết so bì"
"Minh bạch ngân sách, địa phương sẽ hết so bì"

VOV.VN -Theo đại biểu Trần Du Lịch, cái gì đưa ra Quốc hội thảo luận minh bạch thì mọi thứ tốt và ngân sách cần minh bạch nhất.

"Minh bạch ngân sách, địa phương sẽ hết so bì"

"Minh bạch ngân sách, địa phương sẽ hết so bì"

VOV.VN -Theo đại biểu Trần Du Lịch, cái gì đưa ra Quốc hội thảo luận minh bạch thì mọi thứ tốt và ngân sách cần minh bạch nhất.

Thanh tra Chính phủ:'Hà Nội có nhiều sai phạm trong quản lý ngân sách'
Thanh tra Chính phủ:'Hà Nội có nhiều sai phạm trong quản lý ngân sách'

VOV.VN - Kết luận của Thanh tra Chính phủ chỉ ra nhiều hạn chế, sai phạm trong quản lý ngân sách, tài chính, tài sản; trong đầu tư dự án…

Thanh tra Chính phủ:'Hà Nội có nhiều sai phạm trong quản lý ngân sách'

Thanh tra Chính phủ:'Hà Nội có nhiều sai phạm trong quản lý ngân sách'

VOV.VN - Kết luận của Thanh tra Chính phủ chỉ ra nhiều hạn chế, sai phạm trong quản lý ngân sách, tài chính, tài sản; trong đầu tư dự án…

Ngân sách Nhà nước hỗ trợ địa phương trồng lúa nước
Ngân sách Nhà nước hỗ trợ địa phương trồng lúa nước

VOV.VN - Địa phương được hỗ trợ 1 triệu đồng/ha/năm đối với đất chuyên trồng lúa nước và 500.000 đồng/ha/năm đối với đất trồng lúa khác.

Ngân sách Nhà nước hỗ trợ địa phương trồng lúa nước

Ngân sách Nhà nước hỗ trợ địa phương trồng lúa nước

VOV.VN - Địa phương được hỗ trợ 1 triệu đồng/ha/năm đối với đất chuyên trồng lúa nước và 500.000 đồng/ha/năm đối với đất trồng lúa khác.