Quốc hội

Chưa sửa Luật Đất đai trong năm 2020
Chưa sửa Luật Đất đai trong năm 2020

VOV.VN - Chính phủ đề nghị rút dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai. Các ý kiến trong thường vụ Quốc hội cơ bản đồng tình.