UBTV Quốc hội cho ý kiến về Dự án Luật tổ chức Quốc hội (sửa đổi)

Sáng nay (15/8), Ủy ban thường vụ Quốc hội thảo luận về một số vấn đề lớn của Dự án Luật tổ chức Quốc hội (sửa đổi) trước khi họp phiên bế mạc vào chiều nay.

Thảo luận tại phiên họp, đa số thành viên Ủy ban thường vụ Quốc hội tán thành với nhiều nội dung được tiếp thu, chỉnh lý.

Ủy ban thường vụ Quốc hội nhận thấy, về cơ bản, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Quốc hội đã được quy định khá cụ thể trong Hiến pháp. Luật tổ chức Quốc hội chỉ cụ thể hóa hơn nữa để bảo đảm thực hiện các quy định của Hiến pháp.

Theo đó, Dự án Luật đã được chỉnh lý theo hướng cụ thể hóa khoản 7 Điều 70 của Hiến pháp về thẩm quyền của Quốc hội trong việc bầu, phê chuẩn, miễn nhiệm, bãi nhiệm, phê chuẩn đề nghị miễn nhiệm, cách chức và chấp thuận xin từ chức của các chức danh do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn.

Về việc bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ các chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn, Dự án Luật quy định đối tượng bỏ phiếu tín nhiệm, chủ thể có thẩm quyền đề nghị Quốc hội bỏ phiếu tín nhiệm, hệ quả của việc bỏ phiếu tín nhiệm và việc từ chức.

Dự án Luật tổ chức Quốc hội (sửa đổi) cũng bổ sung một điều mới quy định về thẩm quyền của Ủy ban thường vụ Quốc hội trong việc đề nghị Quốc hội bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm, phê chuẩn các chức danh trong bộ máy nhà nước cho phù hợp với Hiến pháp; đồng thời làm rõ thẩm quyền của Ủy ban thường vụ Quốc hội trong việc tổ chức trưng cầu ý dân theo quyết định của Quốc hội.

Liên quan đến quy định về đại biểu Quốc hội, một số ý kiến cho rằng, Dự án luật cần quy định rõ hơn vai trò của đại biểu Quốc hội, cơ chế hoạt động và quyền hạn của đại biểu đồng thời tăng số lượng đại biểu Quốc hội chuyên trách, từ 35% lên 40%.

Theo đó, đề nghị phân định rõ tính chất hoạt động của đại biểu Quốc hội là hoạt động chuyên trách và không chuyên trách; quyền của đại biểu Quốc hội trong việc trình Dự án Luật, pháp lệnh, trình kiến nghị về Luật, pháp lệnh; quyền tham gia làm thành viên Hội đồng dân tộc, Ủy ban của Quốc hội…

Chiều nay, phiên họp thứ 30 của Ủy ban thường vụ Quốc hội sẽ họp phiên bế mạc./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Xác định thời điểm chuyển quyền sở hữu nhà ở
Xác định thời điểm chuyển quyền sở hữu nhà ở

VOV.VN - Đa số ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng nên quy định thời điểm chuyển sở hữu khi hai bên thanh toán đủ hoặc bàn giao nhà...

Xác định thời điểm chuyển quyền sở hữu nhà ở

Xác định thời điểm chuyển quyền sở hữu nhà ở

VOV.VN - Đa số ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng nên quy định thời điểm chuyển sở hữu khi hai bên thanh toán đủ hoặc bàn giao nhà...

Thời hạn nhập ngũ 24 tháng, thu hẹp đối tượng tạm hoãn
Thời hạn nhập ngũ 24 tháng, thu hẹp đối tượng tạm hoãn

VOV.VN - Những điểm mới này trong dự thảo Luật Nghĩa vụ quân sự sửa đổi nhận được nhiều ý kiến đồng tình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Thời hạn nhập ngũ 24 tháng, thu hẹp đối tượng tạm hoãn

Thời hạn nhập ngũ 24 tháng, thu hẹp đối tượng tạm hoãn

VOV.VN - Những điểm mới này trong dự thảo Luật Nghĩa vụ quân sự sửa đổi nhận được nhiều ý kiến đồng tình của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Công bố dịch chậm gây hậu quả: Ai chịu trách nhiệm?
Công bố dịch chậm gây hậu quả: Ai chịu trách nhiệm?

VOV.VN -Nhiều ý kiến đề nghị Luật Thú y cần quy định cụ thể thời gian và cấp công bố dịch đảm bảo kịp thời, chính xác, rõ trách nhiệm.

Công bố dịch chậm gây hậu quả: Ai chịu trách nhiệm?

Công bố dịch chậm gây hậu quả: Ai chịu trách nhiệm?

VOV.VN -Nhiều ý kiến đề nghị Luật Thú y cần quy định cụ thể thời gian và cấp công bố dịch đảm bảo kịp thời, chính xác, rõ trách nhiệm.

“Đi du học để không nhập ngũ là điều bất công”
“Đi du học để không nhập ngũ là điều bất công”

VOV.VN -Luật Nghĩa vụ quân sự phải quy đinh điều kiện cụ thể để tạo sự công bằng trong thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng.

“Đi du học để không nhập ngũ là điều bất công”

“Đi du học để không nhập ngũ là điều bất công”

VOV.VN -Luật Nghĩa vụ quân sự phải quy đinh điều kiện cụ thể để tạo sự công bằng trong thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về hai dự án luật
Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về hai dự án luật

VOV.VN -Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị, cần rà soát lại các điều khoản để đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất giữa hai luật. Nội dung cần cụ thể mới có thể trình ra Quốc hội.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về hai dự án luật

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về hai dự án luật

VOV.VN -Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị, cần rà soát lại các điều khoản để đảm bảo sự đồng bộ, thống nhất giữa hai luật. Nội dung cần cụ thể mới có thể trình ra Quốc hội.

Bán đấu giá tài sản thi hành án - tiềm ẩn phát sinh tiêu cực
Bán đấu giá tài sản thi hành án - tiềm ẩn phát sinh tiêu cực

VOV.VN -Phó Viện trưởng VKSNDTC Nguyễn Hải Phong cho rằng quy định không chặt dễ có việc hạ mức giá hay giữa giá sàn và giá đấu bán có chênh lệch.

Bán đấu giá tài sản thi hành án - tiềm ẩn phát sinh tiêu cực

Bán đấu giá tài sản thi hành án - tiềm ẩn phát sinh tiêu cực

VOV.VN -Phó Viện trưởng VKSNDTC Nguyễn Hải Phong cho rằng quy định không chặt dễ có việc hạ mức giá hay giữa giá sàn và giá đấu bán có chênh lệch.

“Quản lý Nhà nước về dạy nghề tốt mới tiến lên được”
“Quản lý Nhà nước về dạy nghề tốt mới tiến lên được”

VOV.VN -Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh điều này khi góp ý về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dạy nghề.

“Quản lý Nhà nước về dạy nghề tốt mới tiến lên được”

“Quản lý Nhà nước về dạy nghề tốt mới tiến lên được”

VOV.VN -Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh điều này khi góp ý về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dạy nghề.

'Đóng  ít  mà hưởng cao thì quỹ nào chịu được'
'Đóng ít mà hưởng cao thì quỹ nào chịu được'

VOV.VN -Nguy cơ vỡ quỹ bảo hiểm hưu trí do thực trạng đóng ít, hưởng nhiều là vấn đề đang được dư luận rất quan tâm.

'Đóng  ít  mà hưởng cao thì quỹ nào chịu được'

'Đóng ít mà hưởng cao thì quỹ nào chịu được'

VOV.VN -Nguy cơ vỡ quỹ bảo hiểm hưu trí do thực trạng đóng ít, hưởng nhiều là vấn đề đang được dư luận rất quan tâm.

Không nên quy định người tự ứng cử có 30% cử tri giới thiệu
Không nên quy định người tự ứng cử có 30% cử tri giới thiệu

VOV.VN -Nhiều ý kiến trong Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng quy định này không cần thiết và thực tế cũng khó khả thi.

Không nên quy định người tự ứng cử có 30% cử tri giới thiệu

Không nên quy định người tự ứng cử có 30% cử tri giới thiệu

VOV.VN -Nhiều ý kiến trong Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng quy định này không cần thiết và thực tế cũng khó khả thi.