Quy định đáng chú ý trong Luật Căn cước vừa được Quốc hội thông qua

VOV.VN - Một số thông tin còn thiếu thì cơ quan quản lý căn cước yêu cầu người dân cung cấp; không được yêu cầu xuất trình giấy tờ hoặc cung cấp thông tin đã được in, tích hợp vào thẻ căn cước hay thay đổi, điều chỉnh thông tin về chứng minh nhân dân, căn cước công dân trong giấy tờ đã cấp...

Luật Căn cước được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 6, quy định về Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước; thẻ căn cước, căn cước điện tử; giấy chứng nhận căn cước; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

Công dân phải cung cấp thông tin nào?

Luật quy định rõ 26 thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cần phải thu thập. Việc thu thập, cập nhật, điều chỉnh vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư từ tàng thư do lực lượng Công an nhân dân quản lý và Cơ sở dữ liệu căn cước, Cơ sở dữ liệu về cư trú, Cơ sở dữ liệu hộ tịch và cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác, cơ sở dữ liệu khác theo quy định của pháp luật.

Đáng chú ý, trường hợp thông tin (họ, chữ đệm và tên khai sinh; ngày, tháng, năm sinh; giới tính; nơi đăng ký khai sinh; quê quán; dân tộc; quốc tịch) chưa có hoặc chưa đầy đủ thì cơ quan quản lý căn cước yêu cầu người dân cung cấp.

Số định danh cá nhân của công dân Việt Nam là dãy số tự nhiên gồm 12 chữ số do Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư xác lập cho công dân Việt Nam, do Bộ Công an thống nhất quản lý trên toàn quốc và xác lập cho mỗi công dân Việt Nam, không lặp lại ở người khác.

Số định danh cá nhân trên dùng để cấp thẻ căn cước, khai thác thông tin về công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành, trung tâm dữ liệu quốc gia và cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính.

Thông tin đã tích hợp vào thẻ thì không cần xuất trình giấy tờ

Theo Điều 19, người được cấp thẻ căn cước là công dân Việt Nam. Người từ đủ 14 tuổi trở lên phải thực hiện thủ tục cấp thẻ căn cước. Người dưới 14 tuổi được cấp thẻ căn cước theo nhu cầu.

Luật quy định thẻ căn cước có giá trị chứng minh về căn cước và thông tin khác đã được tích hợp vào thẻ căn cước của người được cấp thẻ để thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công và các giao dịch trên lãnh thổ Việt Nam.

Thẻ căn cước được sử dụng thay cho giấy tờ xuất nhập cảnh trong trường hợp Việt Nam và nước ngoài ký kết điều ước hoặc thỏa thuận quốc tế cho phép người dân nước ký kết được sử dụng thẻ căn cước thay cho việc sử dụng giấy tờ xuất nhập cảnh trên lãnh thổ của nhau.

Trường hợp người được cấp thẻ căn cước phải xuất trình thẻ căn cước theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền thì cơ quan, tổ chức, cá nhân đó không được yêu cầu người được cấp thẻ xuất trình giấy tờ hoặc cung cấp thông tin đã được in, tích hợp vào thẻ căn cước; trường hợp thông tin đã thay đổi so với thông tin trên thẻ căn cước, người được cấp thẻ phải cung cấp giấy tờ, tài liệu có giá trị pháp lý chứng minh các thông tin đã thay đổi.

Công dân Việt Nam đã được cấp thẻ căn cước phải thực hiện thủ tục cấp đổi thẻ căn cước khi đủ 14 tuổi, 25 tuổi, 40 tuổi và 60 tuổi.

Thông tin được tích hợp vào thẻ căn cước gồm thông tin thẻ bảo hiểm y tế, sổ bảo hiểm xã hội, giấy phép lái xe, giấy khai sinh, giấy chứng nhận kết hôn hoặc giấy tờ khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định, trừ thông tin trên giấy tờ do Bộ Quốc phòng cấp.

Việc sử dụng các thông tin đã được tích hợp vào thẻ căn cước có giá trị tương đương như việc cung cấp thông tin hoặc sử dụng các giấy tờ có chứa thông tin đó trong thực hiện thủ tục hành chính, dịch vụ công và giao dịch dân sự, kinh tế, thương mại khác.

Giấy tờ đã phát hành thì không yêu cầu điều chỉnh

Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7.2024. Tuy nhiên, quy định chuyển tiếp thể hiện rõ: Thẻ căn cước công dân đã được cấp trước ngày luật này có hiệu lực thi hành có giá trị sử dụng đến hết thời hạn được in trên thẻ. Công dân khi có nhu cầu thì được cấp đổi sang thẻ căn cước.

Chứng minh nhân dân còn thời hạn sử dụng thì được sử dụng đến hết ngày 31/12/2024.

Các loại giấy tờ có giá trị pháp lý đã phát hành có sử dụng thông tin từ chứng minh nhân dân, căn cước công dân được giữ nguyên giá trị sử dụng; cơ quan nhà nước không được yêu cầu công dân thay đổi, điều chỉnh thông tin về chứng minh nhân dân, căn cước công dân trong giấy tờ đã cấp.

Thẻ căn cước công dân, chứng minh nhân dân hết hạn sử dụng từ ngày 15/1/2024 đến trước ngày 30/6/2024 thì tiếp tục có giá trị sử dụng đến hết ngày 30/6/2024.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Quốc hội đang xin ý kiến tổ chức kỳ họp bất thường vào tháng 1/2024”
“Quốc hội đang xin ý kiến tổ chức kỳ họp bất thường vào tháng 1/2024”

VOV.VN - Tổng Thư ký Quốc hội cho biết đang báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét để tổ chức kỳ họp bất thường vào đầu tháng 1/2024 để xem xét một số nội dung quan trọng.

“Quốc hội đang xin ý kiến tổ chức kỳ họp bất thường vào tháng 1/2024”

“Quốc hội đang xin ý kiến tổ chức kỳ họp bất thường vào tháng 1/2024”

VOV.VN - Tổng Thư ký Quốc hội cho biết đang báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét để tổ chức kỳ họp bất thường vào đầu tháng 1/2024 để xem xét một số nội dung quan trọng.

Quốc hội yêu cầu sớm trình cơ chế đặc thù "gỡ khó" 3 chương trình mục tiêu
Quốc hội yêu cầu sớm trình cơ chế đặc thù "gỡ khó" 3 chương trình mục tiêu

VOV.VN - Quốc hội giao Chính phủ khẩn trương xây dựng dự thảo nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia để trình Quốc hội tại kỳ họp gần nhất. 

Quốc hội yêu cầu sớm trình cơ chế đặc thù "gỡ khó" 3 chương trình mục tiêu

Quốc hội yêu cầu sớm trình cơ chế đặc thù "gỡ khó" 3 chương trình mục tiêu

VOV.VN - Quốc hội giao Chính phủ khẩn trương xây dựng dự thảo nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù để tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia để trình Quốc hội tại kỳ họp gần nhất. 

Chính thức thành lập lực lượng tham gia bảo vệ an ninh cơ sở
Chính thức thành lập lực lượng tham gia bảo vệ an ninh cơ sở

VOV.VN - Quốc hội vừa thông qua Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở với 386/463 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (78,14% tổng số đại biểu Quốc hội), chiều 28/11, tại Kỳ họp thứ 6.

Chính thức thành lập lực lượng tham gia bảo vệ an ninh cơ sở

Chính thức thành lập lực lượng tham gia bảo vệ an ninh cơ sở

VOV.VN - Quốc hội vừa thông qua Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở với 386/463 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (78,14% tổng số đại biểu Quốc hội), chiều 28/11, tại Kỳ họp thứ 6.

“Không thể chờ người tài tự đến với Thủ đô Hà Nội”
“Không thể chờ người tài tự đến với Thủ đô Hà Nội”

VOV.VN - Muốn thu hút người tài phục vụ cho Thủ đô Hà Nội, đại biểu Quốc hội cho rằng, không thể chỉ đưa ra một số chính sách và chờ người tài tự đến, mà phải chủ động tìm kiếm, phát hiện, thu hút họ.

“Không thể chờ người tài tự đến với Thủ đô Hà Nội”

“Không thể chờ người tài tự đến với Thủ đô Hà Nội”

VOV.VN - Muốn thu hút người tài phục vụ cho Thủ đô Hà Nội, đại biểu Quốc hội cho rằng, không thể chỉ đưa ra một số chính sách và chờ người tài tự đến, mà phải chủ động tìm kiếm, phát hiện, thu hút họ.