Quy định về những điều đảng viên không được làm sẽ thay đổi theo hướng nào?

VOV.VN - Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thống nhất rất cao việc cần thiết phải ban hành Quy định mới thay thế Quy định số 47 của Ban Chấp hành TƯ khoá XI để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong tình hình mới

Chiều 11/10, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 4 khóa XIII. Hội nghị được kết nối trực tuyến tới nhiều điểm cầu trong cả nước. 

Tại hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương Lại Xuân Môn đã thông tin toàn diện những nội dung được thảo luận tại Hội nghị Trung ương 4, khóa XIII diễn ra từ ngày 4-7/10. 

Về Quy định những điều đảng viên không được làm, ông Lại Xuân Môn cho biết, tại hội nghị lần này, Ban Chấp hành Trung ương Đảng thống nhất nhận định, qua 10 năm thực hiện Quy định số 47-QĐ/TW, ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XI về những điều đảng viên không được làm đã đáp ứng yêu cầu quản lý, giáo dục, rèn luyện, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, lối sống, trách nhiệm nêu gương của đảng viên; chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc; ngăn chặn tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá". Quy định là căn cứ, cơ sở quan trọng để kiểm tra, giám sát, xem xét, xử lý các vi phạm của cán bộ, đảng viên, tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên trong thời gian qua.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thống nhất rất cao việc cần thiết phải ban hành Quy định mới thay thế Quy định số 47 - QĐ/TW để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII, XIII của Đảng; bảo đảm đồng bộ, thống nhất với các nghị quyết, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đã ban hành trong thời gian qua, nhất là các nghị quyết Trung ương 4 khoá XI, XII, Kết luận của Trung ương khoá XIII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; cập nhật những vấn đề phát sinh mới đặt ra trong thực tiễn tổ chức thực hiện, đặc biệt là biểu hiện suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tiêu cực của cán bộ, đảng viên.

 

Theo đó, Dự thảo Quy định mới giữ nguyên 19 Điều như Quy định trước, kế thừa cơ bản những nội dung còn phù hợp, bổ sung một số nội dung mới cho phù hợp. Nội dung sửa đổi, bổ sung là những vấn đề cốt lõi, quan trọng về rèn luyện tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XII, XIII của Đảng, của Hiến pháp năm 2013; những nội dung mới trong các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đã ban hành trong thời gian qua.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng thống nhất cho rằng, Quy định có tính pháp quy cao, nội dung phải hết sức cụ thể, chặt chẽ, chính xác, rõ nội hàm, rõ hành vi, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện, dễ kiểm tra, giám sát và xử lý khi đảng viên vi phạm.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng giao Bộ Chính trị, căn cứ ý kiến thảo luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Báo cáo tiếp thu, giải trình của Bộ Chính trị để bổ sung, hoàn chỉnh Quy định và chỉ đạo việc ban hành, tổ chức thực hiện./.

Tin liên quan

"Mỗi đồng chí Uỷ viên Trung ương hãy phát huy tốt hơn nữa vai trò, trách nhiệm cá nhân"
"Mỗi đồng chí Uỷ viên Trung ương hãy phát huy tốt hơn nữa vai trò, trách nhiệm cá nhân"

VOV.VN - Sau hơn 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, sáng 7/10, Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII bế mạc. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có bài phát biểu bế mạc Hội nghị. VOV.VN trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu bế mạc Hội nghị của Tổng Bí thư.

"Mỗi đồng chí Uỷ viên Trung ương hãy phát huy tốt hơn nữa vai trò, trách nhiệm cá nhân"

"Mỗi đồng chí Uỷ viên Trung ương hãy phát huy tốt hơn nữa vai trò, trách nhiệm cá nhân"

VOV.VN - Sau hơn 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, sáng 7/10, Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII bế mạc. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng có bài phát biểu bế mạc Hội nghị. VOV.VN trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu bế mạc Hội nghị của Tổng Bí thư.

Trung ương tập trung phân tích ảnh hưởng nặng nề, nhiều mặt của đợt dịch thứ 4
Trung ương tập trung phân tích ảnh hưởng nặng nề, nhiều mặt của đợt dịch thứ 4

VOV.VN - Tại hội nghị, Trung ương đã tập trung phân tích những ảnh hưởng nặng nề, nhiều mặt của đợt bùng phát dịch lần thứ 4 với biến chủng Delta lây lan rất nhanh, hết sức nguy hiểm và bàn về những chủ trương, chính sách đúng đắn, tổng thể, căn cơ, bài bản hơn để quyết liệt phòng, chống, kiểm soát.

Trung ương tập trung phân tích ảnh hưởng nặng nề, nhiều mặt của đợt dịch thứ 4

Trung ương tập trung phân tích ảnh hưởng nặng nề, nhiều mặt của đợt dịch thứ 4

VOV.VN - Tại hội nghị, Trung ương đã tập trung phân tích những ảnh hưởng nặng nề, nhiều mặt của đợt bùng phát dịch lần thứ 4 với biến chủng Delta lây lan rất nhanh, hết sức nguy hiểm và bàn về những chủ trương, chính sách đúng đắn, tổng thể, căn cơ, bài bản hơn để quyết liệt phòng, chống, kiểm soát.

Ngày làm việc thứ 3: Trung ương thảo luận công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng
Ngày làm việc thứ 3: Trung ương thảo luận công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng

VOV.VN -Ban Chấp hành Trung ương thảo luận về Báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30/10/2016 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Ngày làm việc thứ 3: Trung ương thảo luận công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng

Ngày làm việc thứ 3: Trung ương thảo luận công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng

VOV.VN -Ban Chấp hành Trung ương thảo luận về Báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TW, ngày 30/10/2016 về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng.