Quy trình bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026
VOV.VN - Danh sách trúng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 được công bố chậm nhất ngày 2/6/2021.