Sẽ chuẩn hóa giảng viên lý luận chính trị ở các trường CĐ, ĐH

VOV.VN - Cho rằng một trong các yếu tố dẫn đến "ngại" học lý luận chính trị có yếu tố giảng viên, ông Nguyễn Xuân Thắng cho biết sẽ đẩy mạnh việc chuẩn hóa đội ngũ giảng viên lý luận chính trị ở các trường Cao đẳng, Đại học.

Sáng 22/4, tại Hà Nội diễn ra Hội nghị sơ kết thực hiện Quyết định số 145 ngày 08/8/2018 của Bộ Chính trị về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Sau hơn 2 năm thực hiện Quyết định 145 của Bộ Chính trị, các mặt công tác của Học viện đã có nhiều đổi mới và đạt được những kết quả quan trọng góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, phát huy hiệu quả các nguồn lực cho quá trình phát triển. Học viện đã đổi mới mạnh mẽ các nội dung chương trình đào tạo, bồi dưỡng, đa dạng hóa các loại hình đào tạo, chú trọng cập nhật kiến thức kịp thời các nội dung về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch.

Đồng thời, Học viện thường xuyên cập nhật những chủ trương, chính sách mới của Đảng và Nhà nước, những vấn đề thực tiễn mới trong nước và quốc tế. Hiện tại tất cả các đơn vị trực thuộc Học viện đã cập nhật, bổ sung những nội dung mới của Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII vào trong từng bài giảng, giáo án và giáo trình đào tạo Cao cấp lý luận chính trị, Trung cấp lý luận chính trị ngay trong quý 2 năm nay.

 

Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương nêu rõ, thời gian tới, Học viện sẽ tiếp tục thực hiện đồng bộ hiệu quả Quyết định 145; Chủ động tích cực, nghiên cứu học tập, vận dụng Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Học viện lần thứ III theo phương châm đoàn kết, dân chủ kỷ cương, gương mẫu, sáng tạo hiệu quả.

Ông Nguyễn Xuân Thắng cũng cho biết, thời gian tới sẽ đẩy mạnh việc chuẩn hóa đội ngũ giảng viên lý luận chính trị ở các trường Cao đẳng, Đại học. Trong đó, nhiệm vụ không chỉ là bồi dưỡng giảng viên lý luận chính trị của Học viện, các Học viện Khu vực, các Trường Chính trị mà tiến tới sẽ báo cáo Thủ tướng Chính phủ, làm việc cụ thể với Bộ Nội vụ cùng với Bộ Giáo dục - Đào tạo là giảng viên của trường Cao đẳng, Đại học phải có chuẩn hóa đội ngũ giảng viên lý luận chính trị.

"Người ta ngại học lý luận chính trị có rất nhiều yếu tố, nhưng trong đó có tố giảng viên" - ông Nguyễn Xuân Thắng nhấn mạnh./.

Viết bình luận

Tin liên quan

Xây dựng dự thảo văn kiện Đại hội XIII: Hội đồng Lý luận T.Ư có đóng góp quan trọng
Xây dựng dự thảo văn kiện Đại hội XIII: Hội đồng Lý luận T.Ư có đóng góp quan trọng

VOV.VN - Hội đồng Lý luận Trung ương thực sự đóng vai trò nòng cốt, phối hợp chặt chẽ với Tổ Biên tập Tiểu ban Văn kiện và các tiểu ban khác trong xây dựng dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.

Xây dựng dự thảo văn kiện Đại hội XIII: Hội đồng Lý luận T.Ư có đóng góp quan trọng

Xây dựng dự thảo văn kiện Đại hội XIII: Hội đồng Lý luận T.Ư có đóng góp quan trọng

VOV.VN - Hội đồng Lý luận Trung ương thực sự đóng vai trò nòng cốt, phối hợp chặt chẽ với Tổ Biên tập Tiểu ban Văn kiện và các tiểu ban khác trong xây dựng dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.

Cảnh giác trước những luận điệu xuyên tạc về xử lý cán bộ vi phạm
Cảnh giác trước những luận điệu xuyên tạc về xử lý cán bộ vi phạm

VOV.VN - Đảng đã xử lý kỷ luật hàng trăm đảng viên, kể cả nhiều cán bộ cấp cao trong nhiệm kỳ khoá XII. Điều đó thể hiện đúng quan điểm rằng đảng viên vi phạm phải có hình thức xử lý kịp thời, chính xác, công khai.

Cảnh giác trước những luận điệu xuyên tạc về xử lý cán bộ vi phạm

Cảnh giác trước những luận điệu xuyên tạc về xử lý cán bộ vi phạm

VOV.VN - Đảng đã xử lý kỷ luật hàng trăm đảng viên, kể cả nhiều cán bộ cấp cao trong nhiệm kỳ khoá XII. Điều đó thể hiện đúng quan điểm rằng đảng viên vi phạm phải có hình thức xử lý kịp thời, chính xác, công khai.

Vì sao Ban Bí thư ra Kết luận xử lý sai phạm trong tuyển dụng cán bộ?
Vì sao Ban Bí thư ra Kết luận xử lý sai phạm trong tuyển dụng cán bộ?

VOV.VN - Chánh Văn phòng Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh, Kết luận của Ban Bí thư giúp công tác cán bộ đi vào nề nếp, chặt chẽ, đảm bảo đúng quy định.

Vì sao Ban Bí thư ra Kết luận xử lý sai phạm trong tuyển dụng cán bộ?

Vì sao Ban Bí thư ra Kết luận xử lý sai phạm trong tuyển dụng cán bộ?

VOV.VN - Chánh Văn phòng Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh, Kết luận của Ban Bí thư giúp công tác cán bộ đi vào nề nếp, chặt chẽ, đảm bảo đúng quy định.