Tăng cường quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào - Campuchia

VOV.VN - Ngày 6/9 tại Thủ đô Hà Nội, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia (CPP) Samdech TechoHun Sen và Tổng Bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith đã có Cuộc gặp cấp cao Việt Nam - Campuchia - Lào.

Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng nhằm củng cố, tăng cường hơn nữa quan hệ giữa ba Đảng và nhân dân ba nước Việt Nam - Campuchia - Lào trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp và cả ba Đảng, ba nước bước vào giai đoạn phát triển mới.

Tại Cuộc gặp, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Đảng CPP Samdech Techo Hun Sen và Tổng Bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Thongloun Sisoulith đã thông báo cho nhau về tình hình mỗi đảng, mỗi nước, nhất là công tác xây dựng đảng và phát triển kinh tế - xã hội; trao đổi về tình hình thế giới, khu vực nổi lên gần đây và những nội dung ba bên cùng quan tâm; đánh giá kết quả hợp tác giữa ba Đảng, ba nước trong thời gian qua. Lãnh đạo ba Đảng thống nhất những định hướng lớn cho quan hệ hợp tác giữa ba Đảng, ba nước trên các lĩnh vực vì lợi ích chung của nhân dân ba nước trong thời gian tới.

Ba nhà Lãnh đạo chúc mừng những thành tựu quan trọng và toàn diện mà ba nước đã đạt được, bày tỏ vui mừng và đánh giá quan hệ hợp tác giữa ba Đảng vànhân dân ba nước ngày càng phát triển sâu rộng trên các lĩnh vực, trong đó quan hệ chính trị tiếp tục được tăng cường, hợp tác quốc phòng - an ninh được thúc đẩy hiệu quả, hợp tác kinh tế, văn hóa, khoa học - giáo dục kỹ thuật có bước chuyển biến tích cực.

Ba người đứng đầu của ba Đảng tiếp tục nhấn mạnh truyền thống lịch sử đoàn kết, gắn bó giúp đỡ lẫn nhau giữa ba Đảng và nhân dân ba nước là tài sản quý giá, là một trong những nhân tố quan trọng nhất, nguồn sức mạnh to lớn nhất đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, giành độc lập trước đây cũng như trong công cuộc bảo vệ, xây dựng đất nước của mỗi đảng,mỗi nước hiện nay, đồng thời khẳng định cùng nhau tiếp tục tuyên truyền, giáo dục cho nhân dân ba nước, nhất là thế hệ trẻ giữ gìn, vun đắp cho mối quan hệ tốt đẹp Việt Nam - Campuchia - Lào. 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch Đảng CPP Samdech Techo Hun Sen và Tổng Bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Thongloun Sisoulith nhất trí, trong bối cảnh tình hình hiện nay, ba Đảng, ba nước cần tăng cường đoàn kết, phối hợp chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau, tiếp tục coi quan hệ giữa ba Đảng là nòng cốt, định hướng cho tổng thể quan hệ giữa ba nước; củng cố trụ cột về quốc phòng - an ninh, tăng cường hợp tác trong công tác đối ngoại; tạo đột phá trong hợp tác kinh tế, tăng cường hợp tác văn hóa, giáo dục, khoa học - kỹ thuật, du lịch, nông nghiệp; thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác giữa các cơ quan của Đảng và Nhà nước, Mặt trận, các tổ chức nhân dân và các địa phương của ba nước trên cơ sở phát huy tiềm năng, thế mạnh của mỗi nước. 

Ba bên nhất trí tiếp tục phát huy hiệu quả các cơ chế hiện có, nghiên cứu thiết lập một số cơ chế hợp tác mới nhằm tăng cường quan hệ hợp tác giữa ba Đảng, ba nước vì lợi ích của nhân dân của ba nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Tin liên quan

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long​
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long​

VOV.VN - Chiều 28/8, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long đang thăm chính thức Việt Nam từ ngày 27-29/8. 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long​

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long​

VOV.VN - Chiều 28/8, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long đang thăm chính thức Việt Nam từ ngày 27-29/8. 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm và làm việc tại Lạng Sơn
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm và làm việc tại Lạng Sơn

VOV.VN - Nhắc lại những ấn tượng tốt đẹp cách đây gần 10 năm về thăm và làm việc tại tỉnh Lạng Sơn, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ vui mừng trước những đổi thay của địa phương thực sự thay da đổi thịt đúng như tác giả Nguyễn Khối đã viết trong bài thơ “Đường lên xứ Lạng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm và làm việc tại Lạng Sơn

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm và làm việc tại Lạng Sơn

VOV.VN - Nhắc lại những ấn tượng tốt đẹp cách đây gần 10 năm về thăm và làm việc tại tỉnh Lạng Sơn, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ vui mừng trước những đổi thay của địa phương thực sự thay da đổi thịt đúng như tác giả Nguyễn Khối đã viết trong bài thơ “Đường lên xứ Lạng.

Hình ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm và làm việc tại tỉnh Lạng Sơn
Hình ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm và làm việc tại tỉnh Lạng Sơn

VOV.VN - Sáng 25/8, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu đoàn công tác của Trung ương thăm và làm việc với tập thể Ban thường vụ và lãnh đạo chủ chốt của tỉnh Lạng Sơn về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII từ đầu nhiệm kỳ đến này và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

Hình ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm và làm việc tại tỉnh Lạng Sơn

Hình ảnh Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm và làm việc tại tỉnh Lạng Sơn

VOV.VN - Sáng 25/8, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu đoàn công tác của Trung ương thăm và làm việc với tập thể Ban thường vụ và lãnh đạo chủ chốt của tỉnh Lạng Sơn về kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII từ đầu nhiệm kỳ đến này và kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.