Tạp chí Nhân quyền Việt Nam kỷ niệm 10 năm ra số đầu tiên

VOV.VN - Phần lớn các bài viết trên Tạp chí phản ánh thành tựu đảm bảo quyền con người ở Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực.

Tạp chí Nhân quyền Việt Nam - tiếng nói của Ban Chỉ đạo về Nhân quyền của Chính phủ hôm nay (30/7) kỷ niệm 10 năm ra số đầu tiên. Đây là tạp chí chuyên ngành hàng đầu về quyền con người ở Việt Nam.  

Kỷ niệm 10 năm ra mắt Tạp chí Nhân quyền Việt Nam

10 năm qua, tạp chí Nhân quyền Việt Nam đã xuất bản được 120 số với khoảng 2.500 bài viết, trong đó phần lớn các bài viết phản ánh thành tựu đảm bảo quyền con người ở Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực, góp phần tạo sự đồng thuận trong dư luận xã hội, làm cho bạn bè quốc tế hiểu đúng hơn về tình hình nhân quyền Việt Nam.

Nhiều bài viết có tính nghiên cứu, phản bác các luận điệu vu cáo, xuyên tạc của các thế lực thù địch hoặc kết hợp đưa thông  tin về tình hình nhân quyền trên thế giới, quan điểm của cộng đồng quốc tế về vấn đề quyền con người để định hướng dư luận…Bên cạnh đó, Tạp chí Nhân quyền Việt Nam cũng khai thác, truyền tải bài viết của các cộng tác viên là người Việt Nam ở nước ngoài, kể cả những người có lịch sử chống đối chế độ ta để có cách tiếp cận đa chiều, khách quan về vấn đề này. 

10 năm qua, tạp chí Nhân quyền Việt Nam đã xuất bản được 120 số với khoảng 2.500 bài viết.

Hiện nay, tạp chí Nhân quyền Việt Nam có đội ngũ cộng tác viên đông đảo với khoảng 150 người, trong đó nhiều người có học hàm, học vị cao hoặc giữ những vị trí quan trọng trong các cơ quan của Đảng, Chính phủ và Quốc hội, những chuyên gia đầu ngành, có kinh nghiệm lâu năm ở các Viện Nghiên cứu, trường Đại học trên khắp cả nước và có cả cộng tác viên ở nước ngoài.  

Tại lễ kỷ nhiệm, các đại biểu thống nhất cho rằng, mặt trận dân chủ, nhân quyền sẽ tiếp tục nóng bỏng, nhất là tại thời điểm diễn ra Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, triển khai Hiệp định thương mại tự do với EU (EVFTA), thực thi các trọng trách lớn trong khu vực và thế giới….Do vậy, Tạp chí Nhân quyền Việt Nam sẽ phải bám sát chỉ đạo, chú trọng phản ánh những vấn đề thực tiễn mới phát sinh, những vấn đề nóng liên quan đến thực thi các chính sách bảo đảm quyền của người dân./.