Tháng 5/2013, Quốc hội sẽ tổ chức lấy phiếu tín nhiệm

(VOV) -Hội đồng nhân dân các cấp tổ chức lấy phiếu tín nhiệm vào kỳ họp đầu tiên trong năm 2013.

Tiếp tục chương trình phiên họp thứ 13, chiều 12/12, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến lần đầu về Dự thảo hướng dẫn thi hành Nghị quyết của Quốc hội về việc lấy phiếu, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chủ trì phiên họp.

Nghị quyết của Quốc hội về việc lấy phiếu, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn chưa quy định rõ thời điểm tổ chức lấy phiếu tín nhiệm trong từng năm. Vì vậy, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị cần có hướng dẫn cụ thể về nội dung này.

Theo đó, Quốc hội thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm định kỳ vào kỳ họp thứ nhất trong năm, bắt đầu từ năm thứ 2 của mỗi nhiệm kỳ.

Hội đồng nhân dân các cấp thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm định kỳ tại kỳ họp thường lệ đầu tiên trong năm, bắt đầu từ năm thứ 2 của mỗi nhiệm kỳ.

Cụ thể, trong năm tới, Quốc hội sẽ tổ chức lấy phiếu tín nhiệm vào kỳ họp thứ 5, dự kiến diễn ra vào tháng 5/2013; Hội đồng nhân dân các cấp tổ chức lấy phiếu tín nhiệm vào kỳ họp đầu tiên trong năm 2013.

Phát biểu tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho rằng: Người bỏ phiếu quan trọng hơn người lấy phiếu. Người bỏ phiếu đánh giá khách quan, công bằng. Hướng dẫn việc làm phải đúng nguyên tắc, các bước làm phải chặt chẽ theo quy trình công tác cán bộ.

Để hạn chế những vướng mắc, lúng túng trong việc xử lý công tác cán bộ liên quan đến quy trình chuyển từ lấy phiếu tín nhiệm sang bỏ phiếu tín nhiệm, từ bỏ phiếu tín nhiệm sang xem xét miễn nhiệm, bãi nhiệm, cách chức, nhiều ý kiến đề nghị cần có hướng dẫn cụ thể về thời điểm thực hiện bỏ phiếu tín nhiệm trong các trường hợp này.

Ủy  ban Thường vụ Quốc hội cũng thống nhất: Người được đưa ra bỏ phiếu tín nhiệm có quá nửa tổng số đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân bỏ phiếu “không tín nhiệm” thì sẽ trình Quốc hội, Hội đồng nhân dân xem xét, quyết định việc miễn nhiệm, bãi nhiệm hoặc phê chuẩn việc miễn nhiệm, cách chức đối với người đó./.

Tin liên quan

Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp thứ 5
Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp thứ 5

(VOV) - Tại kỳ họp thứ 5 sẽ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm những người thuộc đối tượng Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm.

Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp thứ 5

Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm tại kỳ họp thứ 5

(VOV) - Tại kỳ họp thứ 5 sẽ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm những người thuộc đối tượng Quốc hội lấy phiếu tín nhiệm.