Thanh niên có trách nhiệm giữ gìn, vun đắp quan hệ đặc biệt Việt - Lào

VOV.VN - Thế hệ trẻ hai nước Việt Nam - Lào là thế hệ kế tục sự nghiệp cách mạng, phát triển và vun đắp tình hữu nghị và đoàn kết đặc biệt Việt Nam – Lào. Do đó việc giáo dục, bồi dưỡng và rèn luyện, hình thành truyền thống cách mạng là vấn đề cấp thiết.

Sáng 15/9, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chủ trì phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Đổi ngoại Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và Trung ương Đoàn NDCM Lào tổ chức Hội thảo khoa học chủ đề “Tuổi trẻ Việt Nam - Lào học tập và làm theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kaysone Phomvihane.

Đây là hội thảo nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (5/9/1962-5/9/2022); 45 năm ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977-18/7/2022); kỷ niệm Năm đoàn kết, hữu nghị Việt Nam - Lào năm 2022.

Trích lời Chủ tịch Kaisone PhomViHan, ông Monxay Laomuasong, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào nói: “Thanh niên là xương sống của tổ quốc, là cánh tay phải của Đảng, là con yêu của nhân dân, thanh niên là lực lượng xung kích, có tinh thần tình nguyện, không ngại gian khổ, là lực lượng dự bị kế thừa sự nghiệp cách mạng của Đảng. Hội thảo “Tuổi trẻ Việt Nam - Lào học tập và làm theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kaysone Phomvihane” nhằm giúp thanh niên Việt Nam - Lào hiểu sâu sắc, rộng rãi tư tưởng của lãnh đạo hai nước đối với thanh niên cũng như nhận thức được giá trị của mối quan hệ đặc biệt, góp phần tích cực vào việc vun đắp tình hữu nghị hai nước Lào - Việt Nam".

Hội thảo là diễn đàn để Đoàn Thanh niên hai nước trao đổi những kết quả và kinh nghiệm triển khai học tập và làm theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kaysone Phomvihane; tăng cường hiểu biết, hợp tác hữu nghị giữa tổ chức thanh niên hai nước; góp phần giáo dục cán bộ, đoàn viên thanh niên hai nước trong học tập và làm việc,… tiếp tục khẳng định những giá trị to lớn trong tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kaysone Phomvihane đối với cách mạng hai nước Việt Nam – Lào.

Đồng thời đây cũng là dịp để tuổi trẻ hai nước bày tỏ lòng tôn kính đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kaysone Phomvihane, nhận thức sâu sắc hơn những giá trị trong di sản tư tưởng mà hai vị lãnh tụ đã để lại cho hai Đảng, hai Nhà nước, nhân dân Việt Nam và nhân dân các bộ tộc Lào.

Trong quá trình chuẩn bị Hội thảo, Ban Tổ chức Hội thảo đã nhận được 25 tham luận của các chuyên gia, nhà khoa học, cán bộ đoàn chủ chốt, đoàn viên, thanh thiếu nhi của Việt Nam và Lào. Các tham luận tập trung phân tích, đánh giá về giá trị lý luận, thực tiễn trong tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chi Minh và Chủ tịch Kaysone Phomvihane, nhất là trong bồi dưỡng thế hệ trẻ và xây dựng mối quan hệ hữu nghị Việt Nam – Lào.

Việc tổ chức hội thảo để tuổi trẻ hai nước học tập và làm theo tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Kaysone Phomvihane nhằm phát huy vai trò xung kích của thanh niên trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc, cũng như trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc giữ gìn, vun đắp, phát triển quan hệ hợp tác hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào.

Những ý kiến, tham luận gửi đến hội thảo là những bài viết được nghiên cứu sâu sắc và thể hiện nhiều tâm huyết của các chuyên gia, nhà khoa học, cán bộ đoàn, đoàn viên hai nước.

Những thông tin, tham luận tại hội thảo sẽ là nguồn tư liệu quý bổ sung về mặt lý luận và thực tiễn, đóng góp thêm vào các cơ sở khoa học để Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Đoàn Thanh niên nhân dân cách mạng Lào tăng cường giáo dục truyền thống cách mạng, nâng cao nhận thức của tuổi trẻ về mối quan hệ hữu nghị và tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào , Lào - Việt Nam.

Phát biểu kết luận tại Hội thảo, ông Bùi Quang Huy, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhấn mạnh giáo dục truyền thống cách mạng về quan hệ hữu nghị và tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam – Lào, Lào – Việt Nam là một vấn đề cốt yếu nhất trong giáo dục truyền thống cách mạng ở Việt Nam và Lào hiện nay.

“Đó là sự giáo dục về truyền thống dân tộc, truyền thống yêu nước, xây dựng con người mới có nhân cách cao đẹp, sống nhân văn, nhân ái, có ý thức xây dựng và bảo vệ Đảng, Nhà nước, chế độ chính trị, đấu tranh cho lợi ích của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và cả dân tộc” - Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tin rằng thế hệ trẻ hai nước Việt Nam - Lào là thế hệ kế tục sự nghiệp cách mạng, phát triển và vun đắp tình hữu nghị và đoàn kết đặc biệt Việt Nam – Lào.

Việc giáo dục, bồi dưỡng và rèn luyện, hình thành truyền thống cách mạng trong thế hệ trẻ là vấn đề càng cấp thiết để mỗi hoạt động của thế hệ trẻ hiện nay và sau này đều hướng tới tình hữu nghị và đoàn kết đặc biệt Việt Nam – Lào./.