Thanh tra Chính phủ tăng cường đổi mới công tác dân vận

VOV.VN -Công tác thanh tra cần tập trung tổ chức cán bộ, quản lý tài chính, tài sản, chính sách đối với mỗi cán bộ, lao động.

Sáng 18/3, tại Hà Nội, Thanh tra Chính phủ tổ chức hội nghị triển khai “Năm tăng cường và đổi mới công tác dân vận”, nhằm tăng cường công tác dân vận trong ngành Thanh tra năm 2014.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung phân tích và khẳng định sự cần thiết đổi mới công tác dân vận trong tình hình mới hiện nay, theo đó công tác dân vận là tiền đề, động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội và là nhiệm vụ chính trị của các tổ chức Đảng, Nhà nước và các đoàn thể chính trị - xã hội.

Thực tiễn cho thấy, hoạt động ngành thanh tra luôn gắn với cơ sở. Do đó, ngành Thanh tra cần tuyên truyền, giáo dục, vận động, thuyết phục mọi người dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đáp ứng yêu cầu đổi mới và hội nhập kinh tế quốc tế.

Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác thanh tra cần tập trung công tác tổ chức cán bộ, công tác quản lý tài chính, tài sản và thực hiện chế độ, chính sách đối với mỗi cán bộ đảng viên, công nhân, viên chức, người lao động. Bên cạnh đó là tiếp tục cải cách hành chính, nâng cao năng lực quản lý nhà nước và chất lượng tham mưu về chủ trương, chính sách hợp lòng dân. Ngoài ra, cần nâng cao hoạt động thanh tra để chấn chỉnh hoạt động công vụ cũng như nhận thức về vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị ngành thanh tra.

Các đại biểu cũng khẳng định, công tác dân vận là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị; Đổi mới công tác dân vận, đa dạng hóa các hình thức dân vận nhằm củng cố và tăng cường mối quan hệ giữa Đảng và nhân dân, hướng đến xây dựng đất nước hòa bình, ổn định và hội nhập.

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Thế Trung, Phó Trưởng ban thường trực Ban Dân vận Trung ương cho rằng: Đi với ngành thanh tra, thực hiện tốt quy chế dân chủ là phát huy được sức mạnh của cán bộ đảng viên, quần chúng nhân dân, đoàn kết tốt hơn. Để làm tốt công tác dân vận, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức ngành thanh tra cần gần dân, hiểu dân, gương mẫu để người dân noi theo./.

Thu Hằng/VOV-Trung tâm Tin

Bài liên quan

Video đang được xem nhiều
Sai phạm chấm thi ở Hà Giang: Dù con em lãnh đạo cũng xử lý theo pháp luật
VOV.VN - Đại diện UBND tỉnh Hà Giang cho rằng, khi phát hiện sai phạm trong thi cử, dù là con em lãnh đạo cũng phải xử lý theo đúng pháp luật.