Thể lệ cuộc thi trắc nghiệm “Đảng trong cuộc sống của tôi”

VOV.VN - Sáng 2/3, Đài Tiếng nói Việt Nam phát động cuộc thi trắc nghiệm “Đảng trong cuộc sống của tôi”, dành cho mọi cá nhân là người Việt Nam đang sinh sống trong và ngoài nước; cá nhân là người nước ngoài đang sống và làm việc tại Việt Nam.

Cuộc thi  trắc nghiệm “Đảng trong cuộc sống của tôi” nhằm tuyên truyền về lịch sử và truyền thống vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam trong suốt 91 năm hình thành và phát triển. Trong đó tập trung  tuyên truyền về thành công Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và việc triển khai nghị quyết Đại hội Đảng trong đời sống nhân dân. 

- Cuộc thi nhằm phản ánh những thành tựu kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng của đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam. 

- Tiếp tục khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn, sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của Cách mạng Việt Nam. Góp phần bảo vệ mục tiêu, lý tưởng, nền tảng tư tưởng, các nguyên tắc cơ bản của Đảng; đấu tranh, phản bác những luận điệu sai trái, xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch. 

- Cuộc thi phát động với số lượng người tham gia đông đảo nhằm thể hiện tinh thần đoàn kết của người Việt Nam trong nước và nước ngoài dưới ngọn cờ lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam.

Thể lệ cuộc thi:

Tên cuộc thi: Cuộc thi trắc nghiệm và viết “ Đảng trong cuộc sống của tôi”.

Thành phần dự thi: Mọi cá nhân là người Việt Nam đang sinh sống trong và ngoài nước; cá nhân là người nước ngoài đang sống và làm việc tại Việt Nam.  

Tiêu chí xét và trao giải:

Hình thức:

+ Sử dụng ngôn ngữ tiếng Việt, trong sáng. 

+ Bài dự thi có thể viết tay hoặc đánh máy. 

+ Bài dự thi gồm 02 phần:

- Câu hỏi trắc nghiệm

- Bài tự luận; trình bày sạch sẽ; độ dài tối đa không quá 10 trang. 

+ Bài dự thi chưa được công bố trên bất kỳ phương tiện thông tin hoặc ấn phẩm nào; chưa tham gia ở bất cứ cuộc thi nào.

+ Bài dự thi phải ghi rõ họ tên tác giả, bút danh (nếu có), năm sinh, nghề nghiệp, giới tính, địa chỉ liên hệ, điên thoại, email (nếu có).

+ Các bài dự thi có trình bày công phu, đẹp mắt có tranh/ảnh minh họa sẽ được tính thêm điểm.

Nội dung:

- Tìm hiểu nội dung Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam.

- Việc triển khai nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII trong tất cả các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, giáo dục và an ninh quốc phòng.

- Nghị quyết Đại hội Đảng trong đời sống nhân dân.

- Những đóng góp của quần chúng nhân dân đối với Nghị quyết Trung ương Đảng khóa XIII.

Thời gian nhận bài thi: Từ ngày 1/3/2021 tới hết ngày 31/07/2021

- Đối với bài viết gửi theo đường bưu điện: Thời gian được tính theo dấu bưu điện. 

- Đối với bài viết gửi bằng mail hoặc gửi qua trang trực tuyến: Thời gian được tính theo thời gian thể hiện khi gửi bài. 

Hình thức triển khai cuộc thi: 

Bài dự thi bao gồm hai phần: Phần trả lời câu hỏi trắc nghiệm và phần tự luận. Người tham gia dự thi có thể lấy nội dung câu hỏi qua các kênh thông tin của Đài TNVN bao gồm:

- Trang VOV.VN; VTC.VN.

- Các kênh phát thanh VOV1, VOV2, VOV3, VOV4, VOV5, VOV6, VOVGT và Kênh FM Sức khỏe.

- Kênh Truyền hình Đài Tiếng nói Việt Nam VOVTV, VTC.

- Báo Tiếng nói Việt Nam.

- Qua các phiếu dự thi in sẵn

Địa chỉ nhận bài thi:

- Địa chỉ nhận bài thi qua đường bưu điện: Phòng Quan hệ công chúng, Ban Thư ký biên tập, Đài Tiếng nói Việt Nam, số 58 Quán Sứ, phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội. 

- Địa chỉ nhận bài thi trực tiếp: Phòng Tiếp công dân, số 41 - 43 Bà Triệu, phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội.

- Hòm thư điện tử ( Email): quanhecongchungvov@gmail.com. 

Quy trình công bố và trao giải:

+ Hội đồng chấm giải:

Hội đồng chấm giải là thành viên Ban Tổ chức Cuộc thi là các nhà báo có uy tín, trình độ và kinh nghiệm của Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) và một số bộ, ban, ngành.

Hội đồng chấm thi thực hiện hai vòng chấm thi sơ khảo và chung khảo.

- Vòng sơ khảo: Các bài tham dự giải theo quy định sẽ được Hội đồng Sơ khảo xem xét, đánh giá để chọn ra các bài đáp ứng tiêu chí xét trao giải đưa vào vòng chung khảo.

- Vòng chung khảo: Vòng chung khảo tiến hành dựa trên kết quả tuyển chọn của Hội đồng Sơ khảo, Hội đồng Chung khảo tiến hành đánh giá, thẩm định, lựa chọn ra những bài dự thi xuất sắc nhất trình Ban Tổ chức và quyết định tác phẩm đoạt giải. 

Cơ cấu giải thưởng

01 Giải nhất trị giá : 10.000.000

03 Giải nhì trị giá mỗi giải: 5.000.000   

05 Giải ba trị giá mỗi giải: 3.000.000

15 Giải khuyến khích trị giá mỗi giải: 2.000.000

Một số giải sẽ được gửi qua đường bưu điện, một số giải sẽ được trao trực tiếp tại Đài Tiếng nói Việt Nam.

Hồ sơ dự giải: 

Hồ sơ tham gia dự giải bao gồm:

- Bài dự thi gồm hai phần: Phần trả lời câu hỏi trắc nghiệm và phần tự luận (Có thể sưu tầm tranh ảnh minh họa kèm theo)

- Tên tác giả, năm sinh, nghề nghiệp, địa chỉ liên hệ /địa chỉ nơi sinh sống, điện thoại, email (nếu có).

CÂU HỎI CUỘC THI “ĐẢNG TRONG CUỘC SỐNG CỦA TÔI”

Thông tin người dự thi

Họ và tên: ……………………………………………………………………..……

Giới tính:………………..……….Tuổi:………………………………………..…...

Địa chỉ:………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….

Số điện thoại liên hệ: ..........................................................................................

A. CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM

* Khoanh tròn vào đáp án đúng

* Mỗi câu hỏi chỉ có 1 đáp án đúng

Câu 1: Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng diễn ra từ

A: ngày 25/1/2021 đến ngày 2/2/2021.

B: ngày 25/1/2021 đến ngày 1/2/2021.

C: ngày 26/1/2021 đến ngày 2/2/2021.

D: ngày 26/1/2021 đến ngày 1/2/2021.

Câu 2: Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng có sự tham gia của

A: 1587 đại biểu.

B: 1686 đại biểu.

C: 1586 đại biểu.

D: 1787 đại biểu.

Câu 3: Khẩu hiệu hành động của Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là?

A: Dân giàu - Nước mạnh - Dân chủ - Công bằng - Văn minh.

B: Dân giàu - Nước mạnh - Công bằng – Dân chủ - Văn minh.

C: Dân chủ - Kỷ cương - Đoàn kết - Sáng tạo - Phát triển.

D: Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển.

Câu 4: Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã thông qua bao nhiêu văn kiện quan trọng?

A: 4.

B: 5.

C: 6.

D: 7.

Câu 5: Nghị quyết Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đề ra mục tiêu: đến năm 2025, Việt Nam là

A: nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp.

B: nước đang phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình cao.

C: nước phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình thấp.

D: nước phát triển, có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập trung bình cao.

Câu 6: Nghị quyết Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đề ra mục tiêu: đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, Việt Nam là

A: nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình thấp.

B: nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao.

C: nước phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình thấp.

D: nước phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao.

Câu 7: Nghị quyết Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đề ra mục tiêu: đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước, Việt Nam trở thành

A: nước đang phát triển, thu nhập cao.

B: nước đang phát triển, thu nhấp trung bình thấp.

C: nước phát triển, thu nhập cao.

D: nước phát triển, thu nhập trung bình cao.

Câu 8: Định hướng phát triển đất nước giai đoạn 2021-2030 theo Nghị quyết Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đề cập bao nhiêu nội dung?

A: 10

B: 12

C: 13

D: 15

Câu 9: Nghị quyết Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng xác định bao nhiêu hệ thống nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong nhiệm kỳ 13?

A: 8

B: 5

C: 3

D: 6

Câu 10: Nghị quyết Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng xác định 3 khâu đột phá chiến lược là?

A: Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội; Phát triển nhanh nguồn nhân lực.

B: Đổi mới cơ chế, chính sách, mở rộng thị trường trong và ngoài nước; Phát triển nguồn nhân lực; Ðổi mới tổ chức bộ máy và phương thức hoạt động của hệ thống chính trị.

C: Hoàn thiện đồng bộ thể chế phát triển; Phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao; Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại cả về kinh tế và xã hội.

D: Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; Phát triển nhanh nguồn nhân lực chất lượng cao; Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ.

Câu 11: Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã bầu

A: 180 đồng chí Ủy viên Trung ương chính thức, 20 đồng chí Ủy viên Trung ương dự khuyết.

B: 180 đồng chí Ủy viên Trung ương chính thức, 30 đồng chí Ủy viên Trung ương dự khuyết.

C: 160 đồng chí Ủy viên Trung ương chính thức, 40 đồng chí Ủy viên Trung ương dự khuyết.

D: 200 đồng chí Ủy viên Trung ương chính thức, 20 đồng chí Ủy viên Trung ương dự khuyết.

Câu 12: Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã bầu

A: 15 đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị.

B: 16 đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị.

C: 17 đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị.

D: 18 đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị.

B. Câu hỏi tự luận:

Câu 13: Theo ông (bà), để nghị quyết Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ XIII của Đảng được thực hiện có hiệu quả trong cuộc sống, các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân cần có những giải pháp cụ thể như thế nào: (bài viết không quá 3000 từ, (những bài dự thị trình bày đẹp, có sáng tạo sẽ được cộng thêm điểm)

* Click vào đây để trả lời online 

Viết bình luận

Tôi muốn đưa hình ảnh minh họa vào đáp án mà ko biết cách làm sao

Phạm Thái Quý - 1 tháng trước

Tin liên quan

VOV phát động cuộc thi “Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống”
VOV phát động cuộc thi “Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống”

VOV.VN - Sáng 2/3, Đài Tiếng nói Việt Nam phát động hai cuộc thi tác phẩm phát thanh “Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống” và trắc nghiệm “Đảng trong cuộc sống của tôi”.

VOV phát động cuộc thi “Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống”

VOV phát động cuộc thi “Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống”

VOV.VN - Sáng 2/3, Đài Tiếng nói Việt Nam phát động hai cuộc thi tác phẩm phát thanh “Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống” và trắc nghiệm “Đảng trong cuộc sống của tôi”.

Tổng Bí thư: Khẩn trương đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống
Tổng Bí thư: Khẩn trương đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

VOV.VN - Bản tin thời sự tối nay (19/4) có những nội dung đáng chú ý sau:

Tổng Bí thư: Khẩn trương đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

Tổng Bí thư: Khẩn trương đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

VOV.VN - Bản tin thời sự tối nay (19/4) có những nội dung đáng chú ý sau:

Bí thư Chi bộ đưa Nghị quyết vào cuộc sống bằng thơ
Bí thư Chi bộ đưa Nghị quyết vào cuộc sống bằng thơ

VOV.VN - Những câu thơ của ông Bí thư Chi bộ phát liên tục trên hệ thống loa phát thanh phường giúp người dân hiểu và thực hiện tốt các Chỉ thị.

Bí thư Chi bộ đưa Nghị quyết vào cuộc sống bằng thơ

Bí thư Chi bộ đưa Nghị quyết vào cuộc sống bằng thơ

VOV.VN - Những câu thơ của ông Bí thư Chi bộ phát liên tục trên hệ thống loa phát thanh phường giúp người dân hiểu và thực hiện tốt các Chỉ thị.