Thông báo kết quả thẩm tra, xác minh đối với Đảng đoàn Quốc hội

VOV.VN -Kết quả thẩm tra, xác minh cho thấy, Đảng đoàn Quốc hội đã hết sức nghiêm túc chấp hành Quyết định kiểm tra của Bộ Chính trị.

Chiều 24/12, tại Nhà Quốc hội, Đảng đoàn Quốc hội đã tổ chức Hội nghị nghe thông báo của Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị về kết quả thẩm tra, xác minh đối với Đảng đoàn Quốc hội về việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Tham dự Hội nghị có: Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Trưởng đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị Trương Hòa Bình; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng; các Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội và thành viên Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị. Tin của phóng viên Lê Tuyết.

Bí thư Đảng Đoàn Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại Hội nghị, Trưởng Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị Trương Hòa Bình nêu rõ, kết quả kiểm tra cho thấy, Đảng đoàn Quốc hội đã hết sức nghiêm túc chấp hành Quyết định kiểm tra của Bộ Chính trị; phối hợp thực hiện tốt kế hoạch kiểm tra; đồng thời, lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị có liên quan tạo mọi điều kiện thuận lợi cho hoạt động thẩm tra, xác minh của Đoàn.

Đảng đoàn Quốc hội đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc quán triệt, học tập và triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Khóa XII gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị theo chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương. Đảng đoàn, các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trực thuộc đã thấy rõ hơn tầm quan trọng, tác dụng của việc thực hiện và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong tình hình hiện nay gắn với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Khóa XII.

Công tác giáo dục chính trị thực sự chuyển biến, hiệu quả, có nhiều cách làm sáng tạo, có ý nghĩa thiết thực, phù hợp với thực tiễn trong chỉ đạo, lựa chọn nội dung cụ thể hóa các nhiệm vụ chính trị gắn với thực hiện Chỉ thị số 05. Điều này đã góp phần quan trọng vào việc tạo chuyển biến rõ nét, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị.

Hội nghị nghe thông báo của Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị về kết quả thẩm tra, xác minh đối với Đảng đoàn Quốc hội  

Theo Trưởng Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị, Đảng đoàn Quốc hội cũng đánh giá thẳng thắn, trách nhiệm về năng lực lãnh đạo và việc chấp hành các nguyên tắc của Đảng trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; thực hiện hiệu quả hơn việc tự phê bình và phê bình; tăng cường hơn sự đoàn kết thống nhất trong nội bộ. Qua đó, năng lực lãnh đạo của Đảng đoàn Quốc hội và cấp ủy các cấp, hiệu quả điều hành của Quốc hội, UBTVQH, các Ủy ban của Quốc hội, các cơ quan của UBTVQH, các cơ quan, đơn vị đã chuyển biến tích cực.

Các nguyên tắc của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ được coi trọng và giữ vững. Vai trò, vị trí và hoạt động của cấp ủy, lãnh đạo các cấp hiệu quả hơn. Vai trò, trách nhiệm, đạo đức công vụ của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp ủy, các cơ quan, đơn vị đều có chuyển biến tích cực hơn. Hiệu quả công tác xây dựng Đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị được nâng cao hơn; chấp hành nghiêm túc đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trên cơ sở những kết quả quan trọng bước đầu đã đạt được, Trưởng đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị đề nghị, Đảng đoàn Quốc hội tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt hơn những yêu cầu mà Đoàn kiểm tra đã nêu, tạo sự chuyển biến thực sự đồng bộ, hiệu quả và vững chắc hơn nữa trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Khóa XII gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị.

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Đảng Đoàn Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân khẳng định, Đảng đoàn Quốc hội luôn nhận thức việc triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, Khóa XII gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị là việc làm thường xuyên trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo; nhấn mạnh, Đảng đoàn Quốc hội sẽ tiếp tục quán triệt sâu sắc và bám sát các ý kiến, kết luận của Đoàn kiểm tra trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo. Cảm ơn Đoàn kiểm tra đã làm việc khách quan, thẳng thắn, Bí thư Đảng Đoàn Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội cũng cho rằng, công tác kiểm tra của Đảng đúng, trúng, xử lý nghiêm minh sẽ tiếp tục củng cố niềm tin cho cán bộ, đảng viên và nhân dân./.

       

Tin liên quan

Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị làm việc với Đảng đoàn Quốc hội
Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị làm việc với Đảng đoàn Quốc hội

VOV.VN -Chủ tịch Quốc hội cho rằng, Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị sẽ giúp cho Đảng đoàn Quốc hội có cơ sở để đánh giá rõ hơn về kết quả đạt được.

Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị làm việc với Đảng đoàn Quốc hội

Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị làm việc với Đảng đoàn Quốc hội

VOV.VN -Chủ tịch Quốc hội cho rằng, Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị sẽ giúp cho Đảng đoàn Quốc hội có cơ sở để đánh giá rõ hơn về kết quả đạt được.

 Góp ý xây dựng kế hoạch số 10 của Bộ Chính trị
Góp ý xây dựng kế hoạch số 10 của Bộ Chính trị

VOV.VN - Bà Trương Thị Mai, UVBCT Trưởng Ban Dân vận Trung ương chủ trì Tọa đàm góp ý xây dựng kế hoạch số 10 của Bộ Chính trị

 Góp ý xây dựng kế hoạch số 10 của Bộ Chính trị

Góp ý xây dựng kế hoạch số 10 của Bộ Chính trị

VOV.VN - Bà Trương Thị Mai, UVBCT Trưởng Ban Dân vận Trung ương chủ trì Tọa đàm góp ý xây dựng kế hoạch số 10 của Bộ Chính trị

Sai phạm nào khiến ông Tất Thành Cang bị đề nghị Bộ Chính trị kỷ luật?
Sai phạm nào khiến ông Tất Thành Cang bị đề nghị Bộ Chính trị kỷ luật?

VOV.VN - Ông Tất Thành Cang đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc, vi phạm thẩm quyền, nguyên tắc, quy trình xử lý công việc....

Sai phạm nào khiến ông Tất Thành Cang bị đề nghị Bộ Chính trị kỷ luật?

Sai phạm nào khiến ông Tất Thành Cang bị đề nghị Bộ Chính trị kỷ luật?

VOV.VN - Ông Tất Thành Cang đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ và quy chế làm việc, vi phạm thẩm quyền, nguyên tắc, quy trình xử lý công việc....

Đảng Đoàn Quốc hội làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội
Đảng Đoàn Quốc hội làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội

VOV.VN - Đảng Đoàn Quốc hội đã nghe báo cáo về Đề án thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị thành phố Hà Nội.

Đảng Đoàn Quốc hội làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội

Đảng Đoàn Quốc hội làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội

VOV.VN - Đảng Đoàn Quốc hội đã nghe báo cáo về Đề án thí điểm quản lý theo mô hình chính quyền đô thị thành phố Hà Nội.

Bộ Chính trị làm việc với Ban thường vụ Thành ủy Hải Phòng  ​
Bộ Chính trị làm việc với Ban thường vụ Thành ủy Hải Phòng ​

VOV.VN -Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng yêu cầu Hải Phòng cần nỗ lực cao hơn nữa, để phát triển mạnh, toàn diện và bền vững trong thời gian tới.

Bộ Chính trị làm việc với Ban thường vụ Thành ủy Hải Phòng  ​

Bộ Chính trị làm việc với Ban thường vụ Thành ủy Hải Phòng ​

VOV.VN -Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng yêu cầu Hải Phòng cần nỗ lực cao hơn nữa, để phát triển mạnh, toàn diện và bền vững trong thời gian tới.

Kết luận của Bộ Chính trị về thí điểm hợp nhất và kiêm nhiệm chức danh
Kết luận của Bộ Chính trị về thí điểm hợp nhất và kiêm nhiệm chức danh

VOV.VN-6 mô hình thí điểm được nêu trong Kết luận của Bộ Chính trị về thực hiện một số mô hình thí điểm theo Nghị quyết số 18.

Kết luận của Bộ Chính trị về thí điểm hợp nhất và kiêm nhiệm chức danh

Kết luận của Bộ Chính trị về thí điểm hợp nhất và kiêm nhiệm chức danh

VOV.VN-6 mô hình thí điểm được nêu trong Kết luận của Bộ Chính trị về thực hiện một số mô hình thí điểm theo Nghị quyết số 18.