tinh gian bien che nam 2015

Thứ trưởng Bộ Nội vụ: Mục tiêu giảm 10% biên chế chắc chắn đạt được

VOV.VN - Đến tháng 6/2015 cơ bản các Bộ ngành, địa phương sẽ hoàn thiện xong việc xác định vị trí việc làm.

Câu chuyện tinh giản biên chế có vẻ như theo chiều hướng thuận lợi khi vừa qua Nghị quyết 39 vừa được Bộ Chính trị ban hành. Trả lời phỏng vấn phóng viên Đài TNVN, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn khẳng định: Với các giải pháp được tiến hành đồng bộ thì mục tiêu giảm 10% biên chế chắc chắn đạt được. Đồng thời, việc tinh giản biên chế không chỉ trông chờ vào tỷ lệ phần trăm số lượng biên chế giảm được mà cái chính là thông qua tinh giảm biên chế nhằm nâng cao chất lượng cán bộ công chức trong các cơ quan, tổ chức của nhà nước.

tinh gian bien che nam 2015 hinh 1 Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn

PV: Thưa ông, Nghị quyết 39 vừa được Bộ Chính trị ban hành, trong đó nhấn mạnh việc giữ ổn định tổ chức, không thành lập tổ chức trung gian, không tăng tổng biên chế của của hệ thống chính trị. Ông nhìn nhận thế nào về những thuận lợi này?

Ông Trần Anh Tuấn: Việc Bộ Chính trị ban ngành Nghị quyết 39 về tinh giản biên chế là chủ trương đúng đắn của Đảng trong việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức. Nghị quyết 39 là căn cứ thuận lợi thể hiện được chủ trương, quyết tâm của Đảng trong việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả các cơ quan, tổ chức, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân. Việc ban ngành nghị quyết 39 của Bộ Chính trị sẽ tạo cơ sở thuận lợi cho các cơ quan tổ chức triển khai thực hiện. Tuy nhiên, thuận lợi nhất trong việc ban hành Nghị quyết 39 là đã chỉ ra việc tinh giản biên chế thuộc trách nhiệm của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý của nhà nước và giám sát của các cơ quan dân cử, của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị, đặc biệt là có sự giám sát của người dân trong quá trình tổ chức thực hiện. Bên cạnh đó, việc tinh giảm biên chế có thuận lợi là Nghị quyết đã chỉ ra việc tinh giản biên chế gắn liền với cải cách hành chính và cải cách chế độ công vụ, công chức để thông qua đó đảm bảo mục tiêu, quan điểm trong thực hiện tinh giản biên chế.

Thứ hai, Nghị quyết nhấn mạnh trách nhiệm của người đứng đầu trong các cơ quan tổ chức, đảm bảo tinh giản biên chế được thực hiện khách quan, công bằng, đúng người. Những người thuộc diện tinh giản biên chế phải được thực hiện chính sách tinh giản biên chế, thay vào đó chúng ta có thể tuyển những người đáp ứng yêu cầu, có đủ phẩm chất, năng lực để thực hiện nhiệm vụ trong các cơ quan tổ chức.

PV. Theo ông, đề án liệu có thành công, có đạt kết quả tinh giảm tối thiểu 10% biên chế vào năm 2021 như mong muốn và làm thế nào để tránh được hạn chế của những lần tinh giảm biên chế trước đây?

Ông Trần Anh Tuấn: Chúng tôi tin tưởng với việc ban hành Nghị quyết 39 của Bộ chính trị về tinh giảm biên chế với các mục tiêu, quan điểm đã xác định rõ ràng và các giải pháp được tiến hành đồng bộ thì việc tinh giảm biên chế chắc chắn đạt được. Để khắc phục những tồn tại, hạn chế của những đợt tinh giản biên chế trước, Nghị quyết 39 cũng đưa ra một loạt các giải pháp mang tính đồng bộ không chỉ đơn thuần là chính sách tinh giảm biên chế mà cả những giải pháp liên quan đến quản lý biên chế, giáo dục tuyên truyền để thống nhất nhận thức, cùng nhau thực hiện. Bên cạnh đó rà soát tổ chức bộ máy, đổi mới nội dung liên quan đến quản lý cán bộ công chức như xác định vị trí việc làm, hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn chức danh, đổi mới cơ chế đánh giá và phân loại công chức, viên chức.

 PV: Cơ sở quan trong để tinh giảm biên chế là xác định vị trí việc làm, tuy nhiên, việc triển khai xác định vị trí việc làm hiện quá chậm, vậy làm sao đảm bảo tiến độ thưa ông?

Ông Trần Anh Tuấn: Có thể nói, việc xác định vị trí việc làm hiện nay chúng ta tiến hành  ở các bộ, ngành, địa phương để thực hiện một trong những nguyên tắc quản lý cán bộ công chức, viên chức đó là kết hợp giữa tiêu chuẩn chức danh với xác định vị trí việc làm. Việc xác định vị trí việc làm ở Việt Nam chúng ta là việc mới, khó. Tuy nhiên, đây là cơ sở để góp phần cho chúng ta đổi mới cơ chế quản lý công chức và viên chức theo hướng bố trí người phù hợp với công việc. Dưới sự chỉ đạo của Chính phủ, hiện nay các bộ, ngành, địa phương đều đã triển khai từ giữa năm 2014 đến nay cơ bản các bộ, ngành địa phương gửi đề án về xác định vị trí việc làm cho Bộ Nội vụ, trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Nếu nói việc xác định vị trí việc làm còn chậm thì không hoàn toàn chính xác. Đây là cái mới chúng ta vừa làm, vừa rút kinh nghiệm. Tuy nhiên đến nay chúng tôi có thể khẳng định việc xác định vị trí việc làm đã được tiến hành các bộ ngành và đạt kết quả nhất định. Đến tháng 6/2015 cơ bản các Bộ ngành, địa phương sẽ hoàn thiện xong việc xác định vị trí việc làm. 

PV: Xin cám ơn ông./.

Tin liên quan

Tin cùng chuyên mục

Video đang được xem nhiều

Tiêu điểm

TIN MỚI TRÊN VOV.VN