Thủ tướng: 6 điều Bác Hồ dạy là kim chỉ nam cho Công an nhân dân

VOV.VN - Sau hơn 70 năm, lời dạy của Bác vẫn còn nguyên giá trị, là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động, văn hóa ứng xử của CAND.

Sáng 15/5 tại Hà Nội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị Tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 năm 2013 của Bộ Công an về tiếp tục đẩy mạnh phong trào Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy, giai đoạn 2013-2018.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị tổng kết của Bộ Công an
Cùng dự hội nghị có nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm, các anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, các chiến sỹ thi đua toàn quốc, các điển hình tiên tiến và đông đảo cán bộ, chiến sỹ ngành công an.

Nhân dịp này, Bộ Công an cũng sơ kết 2 năm học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến của lực lượng công an nhân dân.

6 lời dạy của Bác Hồ với lực lượng công an nhân dân là: Đối với mình phải cần, kiệm, liêm, chính; Đối với đồng sự phải thân ái giúp đỡ; Đối với Chính phủ phải tuyệt đối trung thành; Đối với nhân dân phải kính trọng, lễ phép; Đối với công việc phải tận tụy; Đối với địch phải cương quyết, khôn khéo. 

Báo cáo tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Văn Thành cho biết, sau 5 năm thực hiện Chỉ thị, phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy” đã gắn chặt với học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, với các cuộc vận động và các phong trào thi đua khác trong Công an nhân dân được triển khai sâu rộng, góp phần động viên, cổ vũ, thúc đẩy cán bộ, chiến sỹ hoàn thành nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự.  

Thủ tướng trao danh hiệu Chiến sĩ Thi đua toàn quốc cho các chiến sĩ công an
Để tiếp tục thực hiện hiệu quả phong trào Công an nhân dân học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy giai đoạn 2018-2023, Bộ trưởng Bộ Công an đã ban hành chỉ thị yêu cầu thực hiện nghiêm túc chủ trương tinh giản biên chế, kiên quyết xử lý, đưa ra khỏi lực lượng những cán bộ suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa và vi phạm 6 điều Bác Hồ dạy.  

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng đánh giá cao lực lượng Công an nhân dân thực hiện thực hiện ngày càng tốt hơn, hiệu quả hơn các chức năng nhiệm vụ được giao, đặc biệt là tham mưu với Đảng, Nhà nước những vấn đề cơ bản, chiến lược quan trọng về an ninh quốc gia, phát triền kinh tế, văn hóa-xã hội gắn với bảo đảm an ninh, quốc phòng, mở rộng đối ngoại, hội nhập quốc tế. Thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, góp phần quan trọng giữ vững ổn định chính trị - xã hội, xây dựng xã hội kỷ cương, tạo môi trường hòa bình phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, bảo vệ cuộc sống yên bình, hạnh phúc cho nhân dân.

Tuy vậy, Thủ tướng cũng chỉ ra một số tồn tại của ngành, như kỷ luật kỷ cương trong nhiều tổ chức còn lỏng lẻo; cơ chế kiểm soát quyền lực còn chưa hiệu quả. Đã phát sinh một số sai phạm tiêu cực trong ngành. Chế độ trách nhiệm cá nhân chưa rõ. Còn để xảy ra những vụ án sai phạm đáng tiếc mà ngành công an cần rút kinh nghiệm sâu sắc trong xây dựng lực lượng và chấn chỉnh công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát…

Thủ tướng nhấn mạnh, đây là điều cần thẳng thắn nhìn nhận, đánh giá đúng và nghiêm túc khắc phục, từ đó thực hiện quyết liệt cơ cấu lại tổ chức bộ máy theo đúng tinh thần Nghị quyết 22 ngày 15/3/2018 của Bộ Chính trị.

Thủ tướng nêu rõ, sau hơn 70 năm, lời dạy của Bác vẫn còn nguyên giá trị, là nền tảng tư tưởng, là kim chỉ nam cho mọi hành động, văn hóa ứng xử của lực lượng Công an nhân dân.

“Chúng ta cần phải xác định rõ, đây là yêu cầu, nhiệm vụ chính trị trọng tâm đối với từng tổ chức, đơn vị, cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân. Tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng; rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống; siết chặt kỷ cương, kỷ luật và việc chấp hành Điều lệnh Công an nhân dân. Tập trung giáo dục sâu rộng nội dung, giá trị, ý nghĩa lịch sử của Sáu điều Bác Hồ dạy về tư cách người Công an nhân dân đến từng cán bộ, chiến sĩ, như tinh thần chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong thư gửi Hội thảo khoa học quốc gia 70 năm Công an nhân dân học tập, thực hiện sáu điều Bác Hồ dạy”, Thủ tướng đề nghị.

Thủ tướng chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu dự Hội nghị.
Cùng với đó, Thủ tướng yêu cầu cần kiên quyết đấu tranh loại bỏ tư tưởng trung bình chủ nghĩa, ngại khó, ngại khổ, ý thức tổ chức kỷ luật, chấp hành pháp luật kém, đạo đức, lối sống sa sút, thoái hóa, biến chất. Thực hiện tốt văn hóa ứng xử Công an nhân dân với phong cách “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”. Kiên quyết loại bỏ thái độ, hành vi cửa quyền, hách dịch, tham nhũng, lãng phí, gây phiền hà cho nhân dân.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Công an khẩn trương trình Quốc hội thông qua Luật Công an nhân dân (sửa đổi) và các văn bản pháp luật liên quan, làm cơ sở kiện toàn hệ thống tổ chức Công an nhân dân từ Trung ương đến cấp tỉnh, huyện, xã, đặc biệt là chủ trương củng cố hệ thống cấp huyện, cấp xã.

Theo đó tập trung rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy toàn ngành bảo đảm không tăng tổng biên chế, bố trí biên chế phù hợp cho từng cấp, từng lực lượng, từng đơn vị; giảm cấp trung gian; tăng cường lực lượng cán bộ, chiến sỹ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ cấp cơ sở. Chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh. Đề cao trách nhiệm của cấp ủy, thủ trưởng các đơn vị, phát huy tinh thần gương mẫu, liêm khiết, trong sạch, là tấm gương để cán bộ, chiến sỹ noi theo. Giữ vững vai trò là lực lượng nòng cốt trong công tác phòng chống tội phạm; đồng thời phải chủ động phòng chống tiêu cực, tham nhũng ngay chính trong nội bộ ngành. Từng cán bộ, chiến sỹ phải tự giác rèn luyện bản thân, nói không với tiêu cực, giữ gìn phẩm chất của người Công an nhân dân.

Thủ tướng tin tưởng, phát huy truyền thống vẻ vang và những kết quả đạt được, với khí thế mới, tinh thần đổi mới sáng tạo và quyết tâm cao trong toàn ngành, Phong trào “Công an nhân dân học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy“ và các phong trào thi đua yêu nước trong lực lượng Công an nhân dân sẽ thực sự là động lực to lớn cổ vũ cán bộ, chiến sĩ toàn ngành nỗ lực phấn đấu, lập nhiều thành tích xuất sắc, đóng góp nhiều hơn nữa vào sự nghiệp phát triển của đất nước, vì cuộc sống bình yên của nhân dân, xứng đáng với sự mong mỏi và niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và Nhân dân./.

Tin liên quan

Xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh toàn diện
Xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh toàn diện

VOV.VN - Bài viết của Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm nhân Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 7 khóa XII đang diễn ra tại Hà Nội.

Xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh toàn diện

Xây dựng lực lượng Công an nhân dân trong sạch, vững mạnh toàn diện

VOV.VN - Bài viết của Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm nhân Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 7 khóa XII đang diễn ra tại Hà Nội.

VOV tổ chức giao lưu với các điển hình tiên tiến Công an nhân dân
VOV tổ chức giao lưu với các điển hình tiên tiến Công an nhân dân

VOV.VN - Ông Nguyễn Thế Kỷ, Tổng Giám đốc VOV khẳng định, VOV luôn dành sự ưu tiên đặc biệt tuyên truyền về các nhân tố mới, các điển hình tiên tiến.

VOV tổ chức giao lưu với các điển hình tiên tiến Công an nhân dân

VOV tổ chức giao lưu với các điển hình tiên tiến Công an nhân dân

VOV.VN - Ông Nguyễn Thế Kỷ, Tổng Giám đốc VOV khẳng định, VOV luôn dành sự ưu tiên đặc biệt tuyên truyền về các nhân tố mới, các điển hình tiên tiến.

Thủ tướng: Lực lượng Công an phải là chỗ dựa tin cậy
Thủ tướng: Lực lượng Công an phải là chỗ dựa tin cậy

VOV.VN- Đó là khẳng định của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập Học viện Cảnh sát nhân dân (15/5/1968 )vào sáng nay 14/5.

Thủ tướng: Lực lượng Công an phải là chỗ dựa tin cậy

Thủ tướng: Lực lượng Công an phải là chỗ dựa tin cậy

VOV.VN- Đó là khẳng định của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày thành lập Học viện Cảnh sát nhân dân (15/5/1968 )vào sáng nay 14/5.