Thủ tướng: "Cán bộ, chiến sỹ Công an phải thấm nhuần nhận thức còn Đảng là còn mình"

VOV.VN - Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc: Trong bất cứ hoàn cảnh, điều kiện nào, lực lượng Công an phải kiên định nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp, toàn diện về mọi mặt đối với Công an nhân dân

“Đảng bộ Công an Trung ương cần nhận thức đầy đủ, sâu sắc những yếu tố hết sức thuận lợi và những nguy cơ, thách thức đang đặt ra; phải chủ động dự báo từ sớm, từ xa các nguy cơ tác động đến an ninh, an toàn, lợi ích quốc gia dân tộc; có chương trình, kế hoạch, đối sách đấu tranh cụ thể, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống”.

Đây là đề nghị của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc với Đảng bộ Công an Trung ương tại Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 diễn ra sáng 12/10 tại Hà Nội.

Dự đại hội có: Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; nguyên Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh. Cùng dự còn có các Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng; Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng; Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính; Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng; Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cùng đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và 344 đại biểu ưu tú đại diện cho hơn 63.000 đảng viên của Đảng bộ Công an Trung ương.

Báo cáo chính trị tại đại hội nêu rõ, nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Công an Trung ương đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ mà trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư; thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, đạt và vượt mục tiêu, yêu cầu đề ra trong Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng. Lực lượng Công an nhân dân kịp thời tham mưu với Đảng, Nhà nước đề ra và lãnh đạo thực hiện thắng lợi đường lối, chủ trương, quan điểm bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, hóa giải kịp thời các thách thức, giảm thiểu tác động tiêu cực từ những biến động phức tạp của cục diện an ninh - chính trị thế giới, khu vực, xử lý có hiệu quả những vấn đề phức tạp nảy sinh, tạo môi trường hòa bình, ổn định để phát triển kinh tế - xã hội mở rộng đối ngoại, nâng tầm vị thế đất nước. Đồng thời, giữ vững thế chủ động chiến lược, góp phần ổn định chính trị, chủ quyền lãnh thổ, bảo đảm vững chắc lợi ích, an ninh quốc gia, không để bị động, bất ngờ, không để khủng bố, phá hoại; trật tự, an toàn xã hội có chuyển biến tích cực, kiềm chế gia tăng tội phạm, tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ án hình sự năm sau cao hơn năm trước, góp phần xây dựng xã hội từng bước trật tự, kỷ cương, an ninh, an toàn. Đặc biệt, đã chủ động, gương mẫu, khẩn trương, quyết liệt, đi đầu trong việc sắp xếp tổ chức, bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị quyết số 18 Hội nghị Trung ương 6 khóa XII và Nghị quyết 22 của Bộ Chính trị...

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhất trí với những thành quả quan trọng của Đảng bộ Công an Trung ương đã nêu trong báo cáo chính trị. Đồng thời, đánh giá cao, Đảng bộ Công an Trung ương đã gương mẫu đi đầu trong tinh gọn tổ chức bộ máy và  làm trong sạch đội ngũ. Tạo sự thống nhất đồng thuận cao trong toàn lực lượng để sớm kiện toàn tổ chức bộ máy công an đi vào hoạt động ổn định, hiệu quả, không ảnh hưởng đến thực hiện nhiệm vụ chính trị chuyên môn của Công an các đơn vị, các địa phương. Thủ tướng nhấn mạnh, việc tinh gọn, tổ chức bộ máy công an được đánh giá như một bước đột phá mạnh mẽ về tổ chức bộ máy và công tác cán bộ của lực lượng công an.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ: “Tuyệt đại đa số cán bộ công an luôn thể hiện bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân; nêu cao tinh thần chịu đựng gian khổ, hy sinh sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Nhiều tấm gương cán bộ, chiến sĩ công an thầm lặng cống hiến dũng cảm, chiến đấu hy sinh vì sự bình yên của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân, qua đó ngày càng làm sâu sắc hơn tỏa sáng hơn hình ảnh đẹp của người cán bộ chiến sĩ công an tô thắm lên lá cờ truyền thống của lực lượng công an nhân dân Anh hùng. Tuy trong thời bình, tính từ tháng 12/2015 đến nay đã có 48 cán bộ, chiến sỹ đã anh đũng hy sinh và 1.425 cán bộ, chiến sĩ bị thương khi làm nhiệm vụ. Đó là tấm gương rất quý giá trong ngành chúng ta”.

Thủ tướng cũng chỉ ra 5 nhiệm vụ nổi bật mà Đảng bộ Công an Trung ương đạt được trong nhiệm kỳ qua. Trong đó đã thực hiện tốt chức năng tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước, chủ động nắm chắc, đánh giá dự báo đúng tình hình đề xuất, xử lý có hiệu quả các tình huống, giữ thế chủ động chiến lược không để bị động bất ngờ. Đồng thời nghiên cứu, đề xuất xây dựng, ban hành và triển khai có hiệu quả nhiều chiến lược, nghị quyết, kết luận, đề án quan trọng về bảo đảm an ninh trật tự đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Cùng với đó lực lượng công an thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong giữ vững an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, góp phần rất quan trọng vào việc hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đối ngoại của đất nước bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định: “Lực lượng công an đã đấu tranh quyết liệt có hiệu quả với mọi hoạt động của các thế lực thù địch, phản động, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hoạt động khủng bố, xử lý nhiều vụ kích động chống phá, biểu tình gây rối an ninh trật tự không để tình hình phức tạp kéo dài lan rộng, bảo đảm an ninh kinh tế, an ninh chính trị nội bộ, an ninh mạng, an ninh, tôn giáo, an ninh tại các địa bàn chiến lược. Chúng ta đã xử lý nhiều đối tượng chống đối phản động trong nước ngăn chặn nhiều âm mưu của các phản động lưu vong kịp thời xử lý hiệu quả nhiều vụ việc như các vụ tập trung đông người trái phép. Công tác phòng chống tội phạm đã đạt và vượt chỉ tiêu đề ra. Tình hình tội phạm năm sau giảm hơn năm trước, góp phần tích cực vào công cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng hiện nay, qua đó tạo sức răn đe cảnh tỉnh trong xã hội, góp phần bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ củng cố niềm tin của cán bộ đảng viên và nhân dân giữ vững ổn định xã hội để phát triển đất nước”.

Trên tinh thần đó, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu, trong bất cứ hoàn cảnh, điều kiện nào, lực lượng Công an nhân dân cũng phải kiên định nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp, toàn diện về mọi mặt đối với Công an nhân dân; mỗi đảng viên, cán bộ, chiến sỹ Công an phải thấm nhuần sâu sắc nhận thức còn Đảng là còn mình; tuyệt đối trung thành với Đảng, gắn bó mật thiết với nhân dân.

Thủ tướng đề nghị, Đảng bộ Công an Trung ương ngay trong năm 2021, phải quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể, nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết. Chủ động tham mưu, ban hành, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện hệ thống pháp luật về an ninh, trật tự, xây dựng lực lượng Công an đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong tình hình mới. Đồng thời tiếp tục sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy Công an nhân dân tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tăng cường kiểm tra, giám sát, siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong Đảng bộ và toàn lực lượng. Chăm lo bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất đạo đức cách mạng, có bản lĩnh, tính chiến đấu cao, có kỹ năng nghiệp vụ thuần thục, phương pháp công tác khoa học, công tâm, khách quan, sâu sát, nhất là cán bộ cấp chiến lược. Cùng với đó phải chủ động dự báo từ sớm, từ xa các nguy cơ tác động đến an ninh, an toàn, lợi ích quốc gia dân tộc; có chương trình, kế hoạch, đối sách đấu tranh cụ thể, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Thủ tướng cũng yêu cầu, lực lượng Công an không chỉ đảm bảo tốt an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, giữ môi trường hòa bình, ổn định mà còn góp phần quan trọng vào công cuộc kiến tạo môi trường kinh doanh tốt, thúc đẩy phát triển kinh tế, giải quyết việc làm.

Thủ tướng tin tưởng rằng, Đảng bộ Công an trung ương sẽ phát huy hơn nữa những chiến công, thành tích đã đạt được, tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng Công an nhân dân lập nên những chiến công, tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam anh hùng, của nhân dân Việt Nam anh hùng./.

Tin liên quan

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII
Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII

VOV.VN - Sáng 12/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã khai mạc. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến dự và phát biểu chỉ đạo. 

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII

VOV.VN - Sáng 12/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã khai mạc. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến dự và phát biểu chỉ đạo. 

Đại hội Đảng bộ Hà Nội bắt đầu quy trình bầu nhân sự khoá mới
Đại hội Đảng bộ Hà Nội bắt đầu quy trình bầu nhân sự khoá mới

VOV.VN - Đại hội Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội thực hiện quy trình bầu Ban Chấp hành và các bước nhân sự nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội Đảng bộ Hà Nội bắt đầu quy trình bầu nhân sự khoá mới

Đại hội Đảng bộ Hà Nội bắt đầu quy trình bầu nhân sự khoá mới

VOV.VN - Đại hội Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội thực hiện quy trình bầu Ban Chấp hành và các bước nhân sự nhiệm kỳ 2020-2025.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự, chỉ đạo Đại hội Đảng bộ Hà Nội lần thứ XVII
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự, chỉ đạo Đại hội Đảng bộ Hà Nội lần thứ XVII

VOV.VN - Đảng bộ Hà Nội cần phải có tầm nhìn không chỉ một hay vài nhiệm kỳ, mà phải xa hơn thế.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự, chỉ đạo Đại hội Đảng bộ Hà Nội lần thứ XVII

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước dự, chỉ đạo Đại hội Đảng bộ Hà Nội lần thứ XVII

VOV.VN - Đảng bộ Hà Nội cần phải có tầm nhìn không chỉ một hay vài nhiệm kỳ, mà phải xa hơn thế.