Thủ tướng chia sẻ với thanh niên nhiều vấn đề

(VOV) - “Quan trọng nhất, thanh niên phải có hoài bão lớn, có kiến thức, kỹ năng tốt, có ý chí và bản lĩnh với lòng yêu nước cao độ"...

Trong buổi đối thoại trực tiếp với Thủ tướng Chính phủ, nhiều câu hỏi về nhiều vấn đề mà các bạn trẻ quan tâm đã được Thủ tướng giải đáp trong không khí dân chủ, cởi mở. Các bạn trẻ cũng mong muốn trước thềm nhiệm kỳ Trung ương Đoàn khóa mới, Thủ tướng gửi gắm thông điệp với tuổi trẻ cả nước.

Thủ tướng cho rằng, 2 giờ đồng hồ đối thoại trực tuyến, Thủ tướng và các Bộ trưởng đã trao đổi nhiều ý kiến thân tình với các đại biểu ưu tú của thanh niên Việt Nam. Tuy buổi đối thoại đã đề cập được những vấn đề mà các bạn thanh niên quan tâm nhất, cũng là các vấn đề quan trọng của đất nước, nhưng còn rất nhiều điều Thủ tướng hẹn sẽ cùng các bạn trẻ thảo luận trong một dịp khác.

(ảnh: Việt Đức)

Thủ tướng cho rằng, qua theo dõi tình hình chung của đất nước, của thanh niên và qua Đại hội Đoàn toàn quốc lần này, cũng như những trăn trở của thanh niên, Thủ tướng thật sự tự hào và vui mừng. Bởi thanh niên ngày nay có nhận thức tốt, kiến thức, bản lĩnh vững vàng. Các bạn trẻ cũng có nhiều suy nghĩ sâu sắc về các vấn đề của đất nước, của dân tộc, của quốc tế và thời đại.

Thủ tướng đánh giá cao những ý kiến tâm huyết, trách nhiệm, xây dựng của các bạn thế hệ trẻ.

Đảng, Nhà nước và cả dân tộc luôn tin cậy ở thanh niên

Cũng tại buổi đối thoại, Thủ tướng chia sẻ với tuổi trẻ cả nước về nhiều vấn đề đang đặt ra đối với thanh niên hiện nay.

Vấn đề về niềm tin và lý tưởng của thanh niên, Thủ tướng nhấn mạnh: Đại bộ phận thanh niên ngày nay có mục tiêu, lý tưởng đúng đắn, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và có niềm tin sâu sắc vào tương lai tươi sáng của đất nước.

Theo Thủ tướng, mục tiêu, lý tưởng phấn đấu của Đoàn, của thanh niên cũng chính là mục đích, lý tưởng của Đảng và của toàn dân tộc, vì “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh, vững bước đi lên Chủ nghĩa Xã hội”. Đó là mục tiêu lý tưởng đúng đắn mà thanh niên, thế hệ trẻ, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đang chung sức chung lòng nỗ lực phấn đấu thực hiện.

“Đảng ta đã trực tiếp và thông qua Đoàn TNCS Hồ Chí Minh liên tục đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao hiệu quả công tác chính trị tư tưởng đối với thanh niên, đối với thế hệ trẻ; Chính phủ, các cấp chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể nhân dân luôn phối hợp chặt chẽ với Đoàn Thanh niên trong công tác chăm lo lợi ích chính đáng, chăm lo giáo dục đào tạo thanh niên, tiếp tục bồi dưỡng, vun đắp lý tưởng cao đẹp, đạo đức cách mạng trong sáng cho thế hệ trẻ cũng như chăm lo phát huy tốt vai trò của thanh niên trong sự nghiệp cách mạng, trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Đảng, Chính phủ và cả hệ thống chính trị chúng ta phải làm tốt hơn nữa trọng trách này”- Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng đề nghị, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, các tổ chức thanh niên và tuổi trẻ cả nước ta cần nỗ lực phấn đấu đưa khẩu hiệu hành động của Đại hội Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần này vào cuộc sống, đó là: Xây hoài bão lớn, rèn đức luyện tài, đoàn kết sáng tạo, xung kích đồng hành xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Phải thực hiện thật tốt cuộc vận động “Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác”, tích cực, nghiêm túc tự giáo dục, tự rèn luyện mình với tinh thần “xây” cái hay, cái đẹp để có thói quen tốt, thói quen đẹp; “chống” thói hư, tật xấu, để cái hư, cái xấu mất dần đi để cùng cả dân tộc ta xây dựng đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn sánh vai cùng các cường quốc năm châu như Bác Hồ hằng mong muốn.

Khoa học công nghệ là chìa khóa để hội nhập

Về vấn đề chăm lo việc học tập, phát huy sáng tạo, bồi dưỡng tài năng trẻ, Thủ tướng khẳng định, trong thời đại ngày nay, khoa học công nghệ là chìa khóa để hội nhập và phát triển nhanh, bền vững. Nước ta quyết tâm thực hiện công cuộc đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. “Trong quá trình đó, vai trò, vị trí và đóng góp của thanh niên rất to lớn, rất quyết định”- Thủ tướng nói.

Theo Thủ tướng, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và thanh thiếu niên Việt Nam cần nhận thức rõ chủ trương đặc biệt quan trọng này trong tiến trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Lực lượng thanh niên phải luôn là mũi nhọn xung kích tiến quân vào khoa học, công nghệ.

Thủ tướng cũng nhắn nhủ, thanh niên cần phấn đấu học tập, nghiên cứu khoa học một cách chuyên cần, chú trọng đổi mới phương pháp, tận dụng thành tựu của những người đi trước và tích cực tham gia phong trào học tập, nghiên cứu khoa học, tuổi trẻ sáng tạo do Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phát động.

Vấn đề về nghề nghiệp, việc làm của thanh niên, Thủ tướng cho rằng, nước ta có nguồn nhân lực dồi dào, lao động trẻ năng động, sáng tạo nhưng chất lượng nguồn nhân lực còn thấp. Một bộ phận không nhỏ thiếu việc làm và việc làm không ổn định, thu nhập thấp, đời sống khó khăn.

Thủ tướng giao nhiệm vụ cho Trung ương Đoàn chủ động sâu sát với thanh niên để tìm hiểu, lắng nghe tâm tư nguyện vọng, những khó khăn trở ngại của thanh niên, những bất cập trong của cơ chế chính sách, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan kiến nghị các giải pháp cụ thể, thiết thực để nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, dạy nghề và tạo việc làm cho thanh niên.

Thủ tướng cũng nhấn mạnh đến việc tạo nhiều việc làm ở nông thôn để thanh niên vượt khó, làm giàu ngay trên mảnh đất mình sinh ra với trình độ tư duy, trình độ chuyên môn kỹ thuật ngày càng cao.

(ảnh: TPO)

“Đảng, Nhà nước ta khẳng định thực hiện công bằng xã hội ngay trong từng bước và từng chính sách phát triển, tạo cho mọi người bình đẳng về cơ hội được học tập, đào tạo nghề, tạo việc làm, đặc biệt là tạo mọi điều kiện thuận lợi để thanh niên nỗ lực tìm kiếm và có được việc làm thích hợp”- Thủ tướng nói.

Thủ tướng cũng đề nghị, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, các tổ chức thanh niên cần tham gia tích cực thông qua hệ thống dạy nghề và dịch vụ việc làm cho thanh niên. Trong đó, phải chú trọng khâu tuyên truyền, hướng nghiệp cho thanh niên.

Thủ tướng cũng mong các bạn tham gia với trách nhiệm cao nhất trong việc học tập văn hóa, học nghề và nỗ lực lập nghiệp cho chính bản thân mình.

Về đáp ứng nhu cầu vui chơi, giải trí của thanh niên, theo Thủ tướng “Đây đang là vấn đề thời sự, là nhu cầu chính đáng của thế hệ trẻ. Chính phủ sẽ tiếp tục quan tâm đầu tư xây dựng và nâng cao chất lượng các thiết chế văn hóa - thể thao, vui chơi giải trí cho xã hội nói chung và thanh niên nói riêng”.

Thủ tướng cũng yêu cầu, Đoàn Thanh niên và các tổ chức thanh niên cần phát huy mạnh mẽ hơn vai trò của mình trong việc xã hội hóa xây dựng và tổ chức các thiết chế văn hóa, thể thao dành cho thanh thiếu niên.

Cùng với đó, Đoàn phải làm nòng cốt trong tổ chức các phong trào, các chương trình văn hóa văn nghệ lành mạnh để phục vụ nhu cầu giải trí của thanh niên.

Thanh niên phải có hoài bão lớn

Vấn đề thanh niên tham gia phát triển kinh tế - xã hội, Thủ tướng nhận định, qua 25 năm đổi mới, chúng ta đã đạt được thành tự to lớn, có ý nghĩa rất quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội.

Nước ta đã đạt mức tăng trưởng khá cao trong suốt cả thời kỳ, bình quân khoảng 7% năm; đã ra khỏi tình trạng nước kém phát triển, đứng vào hàng các nước đang phát triển có thu nhập trung bình. Nước ta cũng đã hoàn thành trước thời hạn hầu hết các mục tiêu thiên niên kỷ của Liên Hợp Quốc đề ra cho năm 2015.

“Chúng ta ngày càng chủ động, tích cực hội nhập vào đời sống kinh tế xã hội của thế giới; vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế ngày càng được nâng cao. Trong thành tựu chung này có phần đóng góp to lớn của thanh niên Việt Nam chúng ta”- Thủ tướng nói.

Thủ tướng khẳng định, Chính phủ rất trân trọng trước những ý tưởng, hiến kế của các bạn thanh niên, trí thức trẻ, sinh viên. Đảng, Nhà nước luôn quan tâm đặt đúng vị trí vai trò của lực lượng thanh niên.

Cùng với chia sẻ về nhiều vấn đề, Thủ tướng cũng cho rằng, hiện nay có nhiều yêu cầu đặt ra đối với thanh niên trong quá trình hội nhập và phát triển. Theo Thủ tướng, “yêu cầu quan trọng nhất là thanh niên phải có hoài bão lớn, có kiến thức và kỹ năng tốt, có ý chí và bản lĩnh với lòng yêu nước và tự hào dân tộc cao độ, sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình và đất nước. Dù ở lĩnh vực, nhiệm vụ, công việc gì hãy phấn đấu làm tốt nhất, với sáng kiến và nỗ lực cao nhất để phấn đấu trở thành những người cán bộ quản lý trẻ giỏi, công chức trẻ giỏi, nhà khoa học và nhà văn hóa trẻ giỏi, doanh nhân trẻ giỏi, chiến sỹ trẻ giỏi...”.

Kết thúc buổi đối thoại, Thủ tướng mong các bạn đoàn viên, thanh niên, tổ chức Đoàn Thanh niên cùng chia sẻ, cùng đồng hành với Chính phủ và chính quyền các cấp, xung kích đi đầu tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển, đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của đất nước.

"Về phần mình, Chính phủ luôn nhận rõ trọng trách trước đất nước, trước dân tộc và trước thế hệ trẻ, Chính phủ sẽ làm hết sức mình cùng toàn Đảng, toàn dân chăm lo để thế hệ trẻ chúng ta, thanh niên chúng ta được phát triển toàn diện hơn, được học tập đào tạo tốt hơn, vui chơi giải trí lành mạnh hơn, để có việc làm và thu nhập tốt hơn, để có môi trường sống ngày càng văn minh tiến bộ công bằng, để thế hệ trẻ chúng ta mãi mãi sống trong độc lập, tự do, bình yên, hạnh phúc"- Thủ tướng khẳng định./.


Tin liên quan

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đối thoại với thanh niên
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đối thoại với thanh niên

(VOV) - Đúng 8h5, Thủ tướng cùng lãnh đạo các Bộ: KHCN, GD-ĐT, GT-VT, NHNN Việt Nam có mặt tại Hội trường để đối thoại với thanh niên...

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đối thoại với thanh niên

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đối thoại với thanh niên

(VOV) - Đúng 8h5, Thủ tướng cùng lãnh đạo các Bộ: KHCN, GD-ĐT, GT-VT, NHNN Việt Nam có mặt tại Hội trường để đối thoại với thanh niên...

Thủ tướng chia sẻ với thanh niên nhiều vấn đề
Thủ tướng chia sẻ với thanh niên nhiều vấn đề

(VOV) - “Quan trọng nhất, thanh niên phải có hoài bão lớn, có kiến thức, kỹ năng tốt, có ý chí và bản lĩnh với lòng yêu nước cao độ"...

Thủ tướng chia sẻ với thanh niên nhiều vấn đề

Thủ tướng chia sẻ với thanh niên nhiều vấn đề

(VOV) - “Quan trọng nhất, thanh niên phải có hoài bão lớn, có kiến thức, kỹ năng tốt, có ý chí và bản lĩnh với lòng yêu nước cao độ"...

151 người trúng vào BCH Trung ương Đoàn khóa X
151 người trúng vào BCH Trung ương Đoàn khóa X

(VOV) - Từ 8-10h sáng mai (14/12), các đại biểu dự Đại hội sẽ đối thoại với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng...

151 người trúng vào BCH Trung ương Đoàn khóa X

151 người trúng vào BCH Trung ương Đoàn khóa X

(VOV) - Từ 8-10h sáng mai (14/12), các đại biểu dự Đại hội sẽ đối thoại với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng...

7 người tự ứng cử đều trúng vào BCH Trung ương Đoàn
7 người tự ứng cử đều trúng vào BCH Trung ương Đoàn

(VOV) -VOV online giới thiệu danh sách các đại biểu trúng vào Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa X…

7 người tự ứng cử đều trúng vào BCH Trung ương Đoàn

7 người tự ứng cử đều trúng vào BCH Trung ương Đoàn

(VOV) -VOV online giới thiệu danh sách các đại biểu trúng vào Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa X…

Ông Nguyễn Đắc Vinh tái cử Bí thư thứ nhất TW Đoàn
Ông Nguyễn Đắc Vinh tái cử Bí thư thứ nhất TW Đoàn

(VOV) - Ban Bí thư Trung ương Đoàn khóa X gồm 7 người, tăng 2 người so với nhiệm kỳ trước

Ông Nguyễn Đắc Vinh tái cử Bí thư thứ nhất TW Đoàn

Ông Nguyễn Đắc Vinh tái cử Bí thư thứ nhất TW Đoàn

(VOV) - Ban Bí thư Trung ương Đoàn khóa X gồm 7 người, tăng 2 người so với nhiệm kỳ trước

Ra mắt Ban chấp hành TW Đoàn lần thứ X
Ra mắt Ban chấp hành TW Đoàn lần thứ X

(VOV) -  BCH TW Đoàn khoá X gồm 151 người, Ban Thường vụ gồm 33 người, Ban Bí thư gồm 7 người ra mắt tại Đại hội

Ra mắt Ban chấp hành TW Đoàn lần thứ X

Ra mắt Ban chấp hành TW Đoàn lần thứ X

(VOV) -  BCH TW Đoàn khoá X gồm 151 người, Ban Thường vụ gồm 33 người, Ban Bí thư gồm 7 người ra mắt tại Đại hội