Thủ tướng làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Quảng Ngãi

VOV.VN - Chiều nay 1/1/2023, Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với lãnh đạo chủ chốt tỉnh Quảng Ngãi.

Năm 2022, trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Quảng Ngãi đoàn kết, nỗ lực, chủ động, sáng tạo, triển khai quyết liệt, linh hoạt các giải pháp phục hồi và phát triển KTXH và đạt những kết quả tích cực. Tỉnh đã đạt và vượt 25/25 chỉ tiêu KTXH, trong đó 14 chỉ tiêu vượt kế hoạch. Tổng sản phẩm trên địa bàn toàn tỉnh tăng 8,08%, quy mô kinh tế 121.668 tỷ đồng, xếp thứ 4/14  vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung.

Sau khi nghe các ý kiến phát biểu thảo luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chỉ rõ những kết quả đạt được và những tồn tại hạn chế của tỉnh. Trong thời gian tới, Thủ tướng yêu cầu, tỉnh quán triệt, thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; Nghị quyết 26-NQ/TW về phát triển KTXH và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải Trung Bộ; bám sát đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

Người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh phát huy mạnh mẽ tinh thần tự lực, tự cường, đi lên từ bàn tay, khối óc, mảnh đất, khung trời, cửa biển, biến không thành có, biến khó thành dễ, biến cái không thể thành cái có thể, vươn lên mạnh mẽ bằng sức mạnh nội sinh, không trông chờ, ỷ lại. Giữ vững bản lĩnh, kiên định, kiên trì những vấn đề nguyên tắc nhưng chủ động, tích cực, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phù hợp tình hình, nhất là các vấn đề phát sinh.

Bám sát thực tiễn, xuất phát từ thực tiễn, tôn trọng thực tiễn, lấy thực tiễn làm thước đo; chú trọng sơ kết, tổng kết, đúc rút kinh nghiệm hay, bài học quý, cách làm hiệu quả để tiếp tục phát huy, nhân rộng, tạo sức lan tỏa cao, đồng thời khắc phục bằng được các tồn tại, hạn chế, yếu kém.

Cùng với đó đổi mới tư duy, nâng cao tầm nhìn. Suy nghĩ phải chín, tư tưởng phải thông, quyết tâm phải cao, nỗ lực phải lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả, thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt việc đó, phấn đấu đạt kết quả cao nhất nhiệm vụ năm 2023 và kế hoạch phát triển KTXH giai đoạn 2021 - 2025.

Tăng cường phân cấp, phân quyền, cá thể hóa trách nhiệm đi đôi với kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực; có biện pháp kiểm tra, giám sát hiệu quả việc triển khai của từng cấp.

Chú trọng công tác xây dựng Đảng và xây dựng hệ thống cơ quan hành chính đoàn kết, thống nhất, liêm chính, dân chủ, hành động, hiệu quả, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. Xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp, trong sạch, tận tụy, vì nhân dân phục vụ.

Bên cạnh đó, Thủ tướng yêu cầu tiếp tục triển khai hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và các loại dịch bệnh khác; chủ động xây dựng các kịch bản, phương án ứng phó và triển khai đáp ứng với mọi tình huống có thể xảy ra, nhất là trong dịp Tết.

Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo để tạo bứt phá về năng suất, chất lượng, hiệu quả và tăng sức cạnh tranh, thúc đẩy tham gia các chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị quốc tế.

Đẩy mạnh phát triển công nghiệp, đa dạng hóa sản phẩm, ưu tiên ngành chế biến, chế tạo, công nghiệp cao, chuyển đổi xanh, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số... Phát triển đồng bộ hạ tầng, nâng cao hiệu quả khu kinh tế, khu công nghiệp.

Thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng tăng tỷ trọng chăn nuôi, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp sạch, ứng dụng công nghệ cao, sản xuất hàng hóa, xây dựng thương hiệu và chuỗi giá trị, thích ứng biến đổi khí hậu và gắn với xây dựng nông thôn mới.

Cơ cấu lại ngành du lịch theo hướng tăng cường kết nối, hội nhập quốc tế, xây dựng thương hiệu, khả năng cạnh tranh cao. Phát triển các sản phẩm du lịch đa dạng, độc đáo gắn với lịch sử, truyền thống, bản sắc văn hóa dân tộc, điều kiện tự nhiên, trọng tâm là du lịch biển, đảo. Chú trọng liên kết tạo chuỗi giá trị giữa du lịch với các ngành, lĩnh vực khác. Đẩy mạnh phát triển dịch vụ, thương mại như vận tải, logistics, tài chính, ngân hàng, công nghệ thông tin.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác quy hoạch là nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, quy hoạch phải đi trước một bước, có tầm nhìn dài hạn, chiến lược, vừa phát huy tiềm năng, thế mạnh, vừa khắc phục hạn chế; khẩn trương hoàn thiện và trình phê duyệt Quy hoạch tỉnh Quảng Ngãi thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Chú trọng phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội, nhất là hạ tầng giao thông kết nối.

Chú trọng đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực gắn với đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, đáp ứng nhu cầu nhân lực chất lượng cao của các ngành, lĩnh vực mũi nhọn, có thế mạnh của Tỉnh. 

Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trên nền tảng phát triển chính quyền số, nâng cao số lượng, chất lượng dịch vụ hành chính công trực tuyến, nâng cao xếp hạng về năng lực cạnh tranh.

Bảo tồn, phát huy những giá trị lịch sử và các di sản văn hóa đặc trưng của các dân tộc và con người Quảng Ngãi. Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, người có công với cách mạng, đối tượng yếu thế trong xã hội.

Bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội. Chú trọng công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên. Tăng cường phòng chống tham nhũng, tiêu cực, xử lý nghiêm các sai phạm.

Về các kiến nghị của Tỉnh Quảng Ngãi trên cơ sở các ý kiến của lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, Thủ tướng cơ bản nhất trí với việc giải quyết các kiến nghị của tỉnh, trên nguyên tắc đảm bảo đúng các quy định của pháp luật; tạo cơ chế khơi thông, huy động tối đa các nguồn lực cho phát triển. Thủ tướng giao nhiệm vụ cụ thể cho các bộ, ngành để phối hợp, giải quyết theo thẩm quyền các đề xuất, kiến nghị của tỉnh.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã thăm Khu công nghiệp Vsip Quảng Ngãi, thuộc Khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi.

Dự án Vsip Quảng Ngãi có tổng diện tích 1.700 ha được quy hoạch gồm 1.200 ha đất công nghiệp nằm trong Khu kinh tế Dung Quất và 500 ha đất đô thị và dịch vụ gần trung tâm thành phố Quảng Ngãi.

Đến nay, Khu công nghiệp Vsip Quảng Ngãi đã thu hút được 32 nhà đầu tư, trong đó có 27 doanh nghiệp FDI đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ như: Mỹ, Bỉ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Singapore, Philippines, Malaysia, Hồng Kông, Đài Loan...; với tổng vốn đầu tư gần 1 tỷ USD USD; thu hút, tạo việc làm cho gần 30 nghìn lao động.

Tại đây, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao đảng bộ, chính quyền tỉnh Quảng Ngãi và chủ đầu tư trong việc xây dựng, thu hút các nhà đầu tư vào khu công nghiệp. Qua đó, tạo nhiều công ăn việc làm, thu nhập cho người dân, tăng thu ngân sách, thúc đẩy các dịch vụ liên quan, góp phần thay đổi bộ mặt kinh tế-xã hội của tỉnh Quảng Ngãi. Đặc biệt, từ phát triển khu công nghiệp này, Quảng Ngãi có thêm kinh nghiệm để mở rộng, thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp khác.

Thủ tướng Chính phủ đồng ý chỉ đạo các bộ, ngành, cơ quan liên quan xem xét, bổ sung quy hoạch, cho pháp tỉnh Quảng Ngãi xây dựng thêm Khu công nghiệp Vsip 2; yêu cầu tỉnh Quảng Ngãi nâng cao hiệu quả hoạt động Khu công nghiệp, nâng cao chất lượng thu hút đầu tư, nhất là ưu tiên các ngành công nghiệp công nghệ cao, phát triển kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo; tuân thủ pháp luật; đảm bảo vệ sinh môi trường; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội...

Theo lãnh đạo Công ty lọc hóa dầu Bình Sơn, nhà máy có tổng mức đầu tư khoảng 3 tỷ USD, công suất khoảng 6,5 triệu tấn/năm, đi vào hoạt động từ năm 2010. Từ năm 2021 trở lại đây, hoạt động kinh doanh của BSR liên tục lập kỷ lục, lợi nhuận sau thuế năm 2021 đạt gần 6.700 tỷ đồng.

Năm 2022, BSR sản xuất khoảng 7 triệu tấn sản phẩm các loại, cung cấp ổn định trên 30% nguồn cung xăng dầu trong nước; doanh thu ước đạt 167 nghìn tỷ đồng, nộp ngân sách Nhà nước khoảng 18,3 nghìn tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế khoảng 13 nghìn tỷ đồng, tạo việc làm cho khoảng 1.500 lao động.

Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đang đề xuất dự án nâng cấp và mở rộng Nhà máy Lọc dầu Dung Quất với tổng vốn đầu tư khoảng 1,2 tỷ USD, song gặp phải một số khó khăn, vướng mắc, trong đó có quy định về giá xăng dầu tại Nghị định 95 năm 2021. Tỉnh Quảng Ngãi cũng đề xuất Đề án trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Dung Quất.

Thủ tướng ghi nhận, biểu dương kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của Công ty, nhất là trong thời gian gần đây, góp phần cả nước chủ động nguồn xăng dầu, ổn định thị trường xăng dầu; cũng như góp phần vào thành tựu chung phát triển kinh tế-xã hội của cả nước...

Đặc biệt, Thủ tướng vui mừng khi được biết, toàn bộ nhà máy lọc hóa dầu Bình Sơn chủ yếu do người Việt Nam vận hành; mỗi ngày nhà máy hoạt động là mỗi ngày công ty có lãi. Trên cơ sở hoạt động của Nhà máy lọc hóa dầu Bình Sơn cho thấy có thể đầu tư, mở rộng nhà máy, góp phần xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ gắn với chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, thực chất, hiệu quả.

Thủ tướng cho biết Chính phủ sẽ tập trung, chỉ đạo các bộ, ngành, cơ quan xem xét tháo gỡ những vướng mắc, khẩn trương lập dự án, triển khai mở rộng Nhà máy lọc hóa dầu Bình Sơn, phấn đầu hoàn thành vào cuối năm 2025, đầu năm 2026.

Trước mắt các bộ, ngành, địa phương, trong đó Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam chủ trì triển khai xây dựng đề án, tiến hành các công việc tiếp theo theo quy trình, quy định, đúng pháp luật, song phải khẩn trương, nhanh chóng, với quyết tâm cao hơn, nỗ lực lớn hơn... để cùng với các nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn (Thanh Hóa), Long Sơn (Bà Rịa-Vũng Tàu) chúng ta chủ động nguồn xăng dầu cả ở 3 miền Bắc – Trung – Nam./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng phát lệnh khởi công đồng loạt 12 dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam
Thủ tướng phát lệnh khởi công đồng loạt 12 dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam

VOV.VN - Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tuyên bố và cùng các đại biểu tại 12 điểm cầu thực hiện nghi thức khởi công đồng thời 12 dự án thành phần thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025

Thủ tướng phát lệnh khởi công đồng loạt 12 dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam

Thủ tướng phát lệnh khởi công đồng loạt 12 dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam

VOV.VN - Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tuyên bố và cùng các đại biểu tại 12 điểm cầu thực hiện nghi thức khởi công đồng thời 12 dự án thành phần thuộc Dự án đầu tư xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp gỡ nhân dân Quảng Ngãi nơi dự án cao tốc đi qua
Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp gỡ nhân dân Quảng Ngãi nơi dự án cao tốc đi qua

VOV.VN - Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng trước sự ủng hộ của người dân đối với dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp gỡ nhân dân Quảng Ngãi nơi dự án cao tốc đi qua

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp gỡ nhân dân Quảng Ngãi nơi dự án cao tốc đi qua

VOV.VN - Thủ tướng Phạm Minh Chính bày tỏ vui mừng trước sự ủng hộ của người dân đối với dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, làm việc tại Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng
Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, làm việc tại Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng

VOV.VN - Chiều 18/12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đến thăm và làm việc tại Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng. 

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, làm việc tại Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, làm việc tại Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng

VOV.VN - Chiều 18/12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đến thăm và làm việc tại Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng.