Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh cải cách hành chính, đồng bộ 6 nhiệm vụ trọng tâm

VOV.VN - Thủ tướng yêu cầu, các thành viên của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, hoàn thành các nhiệm vụ cải cách năm 2023. Tuyệt đối không đùn đẩy, phải đẩy mạnh tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người dân, doanh nghiệp, không gây lãng phí nguồn lực.

Chiều nay 14/11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp thứ 6 của Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính (CCHC) của Chính phủ nhằm đánh giá kết quả thực hiện công tác CCHC của 10 tháng năm 2023, làm rõ những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, bài học kinh nghiệm, bàn phương hướng, nhiệm vụ CCHC những tháng cuối năm và những giải pháp khắc phục tồn tại, hạn chế trong triển khai các nhiệm vụ CCHC.

Cùng dự có Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn, cùng lãnh đạo các bộ ngành, địa phương.

Báo cáo tại phiên họp, Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà  cho biết, công tác cải cách hành chính thời gian qua đã đạt được những kết quả quan trọng. Trong đó, công tác chỉ đạo điều hành đã tập trung vào những vấn đề trọng tâm, có nhiều chuyển biến tích cực. Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành nghị quyết, chỉ thị, công điện đôn đốc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cải cách tổ chức bộ máy hành chính, cải cách TTHC, tăng cường kỷ luật, kỷ cương; thành lập 05 Tổ công tác, 26 đoàn công tác của Chính phủ đi kiểm tra, đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công. Vai trò người đứng đầu trong CCHC từng bước được phát huy; 63/63 địa phương đã kiện toàn Ban Chỉ đạo CCHC.

Công tác cải cách thể chế, xây dựng pháp luật được đặc biệt quan tâm, có nhiều đổi mới; nhiều vướng mắc về sản xuất kinh doanh, tài khóa, tiền tệ, bất động sản, trái phiếu doanh nghiệp… được tháo gỡ. Từ đầu năm đến nay, Chính phủ đã tổ chức 08 phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật, ban hành 79 Nghị định; TTgCP ban hành 27 Quyết định quy phạm…

Cải cách TTHC, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh được đẩy mạnh, Từ 2021 đến nay, đã cắt giảm, đơn giản hóa gần 2.500 quy định kinh doanh. Các bộ đã cắt giảm, đơn giản hóa 437 TTHC liên quan đến giấy tờ công dân; 21/22 Bộ và 61/63 địa phương đã công bố danh mục TTHC nội bộ...

Cải cách tổ chức bộ máy được triển khai quyết liệt, có nhiều chuyển biến tích cực: Đa số các bộ đã hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ của các tổ chức bên trong; 63/63 địa phương cơ bản hoàn thành rà soát, sắp xếp tổ chức bên trong các sở, ngành; bộ máy tổ chức đã được tinh gọn đáng kể. Quy định về thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành được sửa đổi, bổ sung phù hợp với thực tiễn.

Một số thể chế, chính sách quan trọng về công vụ, công chức được ban hành, như Nghị định 73/2023 về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung; Chiến lược quốc gia về thu hút, trọng dụng nhân tài; đã bãi bỏ 10 Thông tư về tuyển dụng, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức…

Chuyển đổi số quốc gia, xây dựng Chính phủ số được triển khai quyết liệt, thực chất, nhất là việc ban hành văn bản triển khai thi hành Luật Giao dịch điện tử; tăng cường chất lượng dịch vụ công (DVC); triển khai Đề án 06.

Sau khi nghe các ý kiến tham luận của lãnh đạo các bộ ngành địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng và kết quả đạt được của các bộ, ngành, địa phương; sự chỉ đạo quyết liệt của thành viên Ban Chỉ đạo CCHC thời gian qua; có nhiều đóng góp tích cực, quan trọng vào thành công chung của cả nước.

Đồng thời Thủ tướng cũng chỉ rõ những tồn tại, hạn chế. Trong thời gian tới Thủ tướng yêu cầu, các thành viên của Ban Chỉ đạo phát huy vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, hoàn thành các nhiệm vụ CCHC năm 2023. Tuyệt đối không đùn đẩy, phải đẩy mạnh tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người dân, doanh nghiệp, không gây lãng phí nguồn lực.

Thủ tướng nêu rõ: “Chúng ta phải đẩy mạnh đồng bộ toàn diện 6 nội dung: nội dung thứ nhất là cải cách thể chế nó là nền tảng; thứ hai là cải cách thủ tục hành chính là trọng tâm; Thứ ba là cải cách về chế độ công vụ là động lực; Thứ tư là cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; Thứ năm là cải cách tài chính công; thứ sáu là xây dựng chính quyền điện tử Chính phủ số. Sáu điều này chúng ta phải đẩy mạnh một cách toàn diện, đồng bộ, để tạo ra đột phá và nhất là việc cải cách thủ tục hành chính đối với người dân doanh nghiệp tại cơ sở, để người dân không phải đi lại nhiều, không phải tốn kém thời gian và không còn bức xúc. Vấn đề này rất quan trọng”.

Thủ tướng đề nghị, các bộ, ngành, địa phương tiếp tục rà soát, đổi mới phương thức, cách làm và phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu để tổ chức thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ CCHC được giao. Lãnh đạo bộ, ngành, địa phương tăng cường đối thoại để trực tiếp nắm bắt thực tiễn và chỉ đạo xử lý tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người dân, doanh nghiệp; khẩn trương hoàn thiện, trình cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản quy định chi tiết luật, pháp lệnh, nghị quyết đã có hiệu lực pháp luật.

Cùng với đó, khẩn trương triển khai hiệu quả các văn bản chỉ đạo của của TTgCP và rà soát, cắt giảm, đơn giản hóa TTHC, quy định kinh doanh, xử lý các vướng mắc, bất cập về thủ tục hành chính để báo cáo Quốc hội tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, giao Tổ công tác cải cách TTHC của Thủ tướng Chính phủ làm đầu mối chỉ đạo, đôn đốc.

Tiếp tục rà soát, sắp xếp, kiện toàn chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của các cơ quan, đơn vị trực thuộc đáp ứng các tiêu chí thành lập tổ chức do Chính phủ quy định; Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước, triển khai kịp thời, đẩy đủ các chỉ đạo của Thủ tướng tại Công điện số 968/CĐ-TTg ngày 16/10/2023. Khẩn trương ban hành hướng dẫn vị trí việc làm của công chức, viên chức.

Tập trung rà soát, hoàn thiện các quy định pháp luật để triển khai có hiệu quả Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi), đồng thời rà soát, hoàn thiện việc sửa đổi, bổ sung các quy định để phục vụ triển khai có hiệu quả Đề án 06 và tiếp tục ban hành, triển khai có hiệu quả các chính sách giảm phí, lệ phí, nhất là giảm thời gian giải quyết TTHC để khuyến khích người dân, doanh nghiệp sử dụng DVC trực tuyến.

Bên cạnh đó Thủ tướng đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các Bộ ngành trong đó nhấn mạnh yêu cầu, Bộ Nội vụ tiếp tục nghiên cứu, đề xuất những biện pháp, giải pháp mới, sáng tạo, đột phá để tổ chức thực hiện Chương trình CCHC nhà nước giai đoạn 2021 - 2030 một cách toàn diện, đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả.

Chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan triển khai các nhiệm vụ cần thiết để thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương từ ngày 01/07/2024 theo Nghị quyết của Quốc hội về dự toán ngân sách năm 2024.

Khẩn trương rà soát, hoàn thiện trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản QPPL để tiếp tục cải cách các quy định về nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức.

Thực hiện các biện pháp để triển khai có hiệu quả Nghị định 73/2023/NĐ-CP về việc khuyến khích cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung.

Phối hợp với Thanh tra Chính phủ tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 20/10/2023 của TTgCP về việc chấn chỉnh, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động công vụ.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng chủ trì phiên họp thứ 6 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính
Thủ tướng chủ trì phiên họp thứ 6 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính

VOV.VN - Thủ tướng cho biết, thời gian qua, nhờ sự quan tâm, chỉ đạo sát sao, quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, cùng sự cố gắng, nỗ lực và quyết tâm cao của các cấp, ngành, địa phương, của các thành viên Ban Chỉ đạo, công tác CCHC đã có những chuyển biến tích cực, đạt được kết quả khá toàn diện.

Thủ tướng chủ trì phiên họp thứ 6 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính

Thủ tướng chủ trì phiên họp thứ 6 của Ban Chỉ đạo cải cách hành chính

VOV.VN - Thủ tướng cho biết, thời gian qua, nhờ sự quan tâm, chỉ đạo sát sao, quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, cùng sự cố gắng, nỗ lực và quyết tâm cao của các cấp, ngành, địa phương, của các thành viên Ban Chỉ đạo, công tác CCHC đã có những chuyển biến tích cực, đạt được kết quả khá toàn diện.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia

VOV.VN - Chiều 13/11, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Đại tướng Tea Seiha, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia đang thăm, làm việc tại Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia

VOV.VN - Chiều 13/11, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Đại tướng Tea Seiha, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia đang thăm, làm việc tại Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Tổng Giám đốc Tập đoàn Marubeni Kakinoki Masumi
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Tổng Giám đốc Tập đoàn Marubeni Kakinoki Masumi

VOV.VN - Chiều 13/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Tổng Giám đốc Tập đoàn Marubeni Kakinoki Masumi. 

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Tổng Giám đốc Tập đoàn Marubeni Kakinoki Masumi

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Tổng Giám đốc Tập đoàn Marubeni Kakinoki Masumi

VOV.VN - Chiều 13/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Tổng Giám đốc Tập đoàn Marubeni Kakinoki Masumi. 

Thủ tướng chỉ đạo Hà Nội rà soát vụ trúng đấu giá 3 mỏ cát cao bất thường
Thủ tướng chỉ đạo Hà Nội rà soát vụ trúng đấu giá 3 mỏ cát cao bất thường

VOV.VN - Thủ tướng giao Chủ tịch UBND TP Hà Nội chỉ đạo rà soát ngay việc tổ chức đấu giá cấp quyền khai thác 3 mỏ cát với kết quả cao gấp nhiều lần so với giá khởi điểm.

Thủ tướng chỉ đạo Hà Nội rà soát vụ trúng đấu giá 3 mỏ cát cao bất thường

Thủ tướng chỉ đạo Hà Nội rà soát vụ trúng đấu giá 3 mỏ cát cao bất thường

VOV.VN - Thủ tướng giao Chủ tịch UBND TP Hà Nội chỉ đạo rà soát ngay việc tổ chức đấu giá cấp quyền khai thác 3 mỏ cát với kết quả cao gấp nhiều lần so với giá khởi điểm.