Tích cực trong giải quyết vụ việc đơn thư các kết luận bảo vệ chính trị nội bộ

VOV.VN - Ông Nguyễn Long Hải, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương nhấn mạnh, cần sớm và tích cực trong giải quyết vụ việc đơn thư các kết luận bảo vệ chính trị nội bộ.

Sáng 26/4 tại Hà Nội, Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương tổ chức hội nghị Ban chấp hành mở rộng sơ kết Quý I năm nay triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới. Ông Nguyễn Long Hải, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy khối chủ trì hội nghị.

Trong quý 1, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và các cấp ủy trong Đảng bộ Khối đã tập trung lãnh đạo thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ chính trị nổi bật là thực hiện tốt việc sơ kết, tổng kết các nghị quyết, quy định của Trung ương; tổ chức tổng kết việc thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tổng kết công tác xây dựng Đảng 05 năm (2020-2025); tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ đảng (2011 -2025) trong Đảng bộ Khối. Thực hiện rà soát, sửa đổi, bổ sung ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản, quy chế, quy định về công tác xây dựng Đảng theo các quy định, hướng dẫn mới của Trung ương.

Công tác chính trị, tư tưởng được tăng cường, kịp thời nắm bắt và định hướng dư luận xã hội, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tạo sự thống nhất trong đảng bộ, đồng thuận trong doanh nghiệp. Công tác kiện toàn, củng cố tổ chức đảng được thực hiện thường xuyên. Công tác cán bộ được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định; lãnh đạo, chỉ đạo các cấp uỷ trực thuộc rà soát, kiện toàn bổ sung cấp uỷ trực thuộc. Công tác kiểm tra, giám sát tiếp tục duy trì có nền nếp, theo đúng kế hoạch. Công tác dân vận của Đảng tiếp tục được quan tâm. Lãnh đạo các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội trong doanh nghiệp phát huy vai trò trong giám sát và phản biện, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng doanh nghiệp, đơn vị….

Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Long Hải, Bí thư Đảng ủy Khối DN Trung ương đề nghị, thời gian tới các cấp ủy trong Đảng bộ Khối tập trung triển khai Chỉ thị của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; tổ chức đợt thi đua học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025, thực hiện các nhiệm vụ phục vụ kế hoạch khảo sát của Tiểu ban Văn kiện, Tiểu ban Điều lệ Đại hội XIV tại Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương. Đặc biệt tiếp tục rà soát, kiện toàn cán bộ các đảng ủy trực thuộc nhiệm kỳ 2020-2025 và nhiệm kỳ 2025-2030, tập trung kiện toàn cấp ủy Khối và cấp ủy các đảng ủy trực thuộc đảm bảo số lượng, cơ cấu theo quy định.

"Tôi cho rằng rất quan trọng và cũng nằm trong chủ đề công tác năm nay, đó là phải chủ động chuẩn bị về công tác cán bộ cho đại hội Đảng các cấp. Với quy định hiện nay về điều kiện, tiêu chuẩn, nhất là tiêu chuẩn về lý luận chính trị, nếu mà các đồng chí không chủ động thì sẽ không thể thực hiện được rồi, đồng thời cũng sớm và tích cực trong giải quyết vụ việc đơn thư các kết luận bảo vệ chính trị nội bộ, tiêu chuẩn chính trị theo thẩm quyền, không để đến lúc dồn vào đại hội các cấp làm không kịp. Việc công tác cán bộ là việc làm thường xuyên tuy nhiên cần phải tăng cường trong thời gian tới"- ông Nguyễn Long Hải nói.

Hội nghị cũng đã thông qua Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 33 ngày 09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” và thông qua nội dung Kết luận của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 204- ngày 09/11/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối về “lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ, đảng viên trong tình hình mới”. Và thực hiện các nội dung công tác cán bộ. Bầu bổ sung Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2020-2025; bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối nhiệm kỳ 2020-2025; thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn theo quy định của Đảng.

Cũng trong sáng nay, Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương và tỉnh ủy Điện Biên đã kí kết chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2024-2029./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Thủ tướng chủ trì phiên họp Tiểu ban Kinh tế - xã hội Đại hội XIV của Đảng
Thủ tướng chủ trì phiên họp Tiểu ban Kinh tế - xã hội Đại hội XIV của Đảng

VOV.VN - Chiều 26/3, tại trụ sở Chính phủ, ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Tiểu ban Kinh tế - xã hội Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng chủ trì phiên họp thứ hai của Tiểu ban.

Thủ tướng chủ trì phiên họp Tiểu ban Kinh tế - xã hội Đại hội XIV của Đảng

Thủ tướng chủ trì phiên họp Tiểu ban Kinh tế - xã hội Đại hội XIV của Đảng

VOV.VN - Chiều 26/3, tại trụ sở Chính phủ, ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Tiểu ban Kinh tế - xã hội Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng chủ trì phiên họp thứ hai của Tiểu ban.

Chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV là nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị
Chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV là nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị

VOV.VN - Công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV của Đảng không chỉ là nhiệm vụ của Tiểu ban Nhân sự, của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của Ban Chấp hành Trung ương mà là nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị, của các cấp uỷ, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị và các địa phương.

Chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV là nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị

Chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV là nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị

VOV.VN - Công tác chuẩn bị nhân sự Đại hội XIV của Đảng không chỉ là nhiệm vụ của Tiểu ban Nhân sự, của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, của Ban Chấp hành Trung ương mà là nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị, của các cấp uỷ, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị và các địa phương.

Tổng Bí thư chủ trì phiên họp đầu tiên Tiểu ban nhân sự Đại hội XIV của Đảng
Tổng Bí thư chủ trì phiên họp đầu tiên Tiểu ban nhân sự Đại hội XIV của Đảng

VOV.VN - Sáng 13/3 tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban nhân sự Đại hội XIV của Đảng chủ trì phiên họp đầu tiên của Tiểu ban, thảo luận cho ý kiến về nhiều nội dung quan trọng trong công tác nhân sự của Đảng.

Tổng Bí thư chủ trì phiên họp đầu tiên Tiểu ban nhân sự Đại hội XIV của Đảng

Tổng Bí thư chủ trì phiên họp đầu tiên Tiểu ban nhân sự Đại hội XIV của Đảng

VOV.VN - Sáng 13/3 tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Tiểu ban nhân sự Đại hội XIV của Đảng chủ trì phiên họp đầu tiên của Tiểu ban, thảo luận cho ý kiến về nhiều nội dung quan trọng trong công tác nhân sự của Đảng.