Tiến hành các bước giám sát 3 chương trình mục tiêu quốc gia

VOV.VN - Đoàn giám sát của Quốc hội sẽ tổ chức giám sát trực tiếp các bộ, ngành và địa phương; làm rõ vai trò, trách nhiệm và ý thức chấp hành về 3 chương trình mục tiêu quốc gia.

Ngày 23/9, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Kế hoạch giám sát chi tiết và đề cương các báo cáo của Đoàn giám sát của Quốc hội về “Việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021- 2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030”.

Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội Y Thanh Hà Niê Kđăm cho biết, do chương trình phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi lần đầu tiên được triển khai thực hiện có nhiều nội dung mới, liên quan đến nhiều ngành, lĩnh vực và đang trong quá trình hoàn thiện các văn bản hướng dẫn, nên chủ yếu sẽ tập trung vào giám sát giữa kỳ, đánh giá các văn bản về chỉ đạo, điều hành, xây dựng các tiêu chuẩn, định mức kỹ thuật để triển khai thực.

Riêng đối với 2 chương trình MTQG còn lại đã có kết quả thực hiện từ giai đoạn trước nên ngoài giám sát về các văn bản chỉ đạo, điều hành, còn giám sát một số kết quả đã triển khai thực hiện.

Đoàn giám sát sẽ làm rõ vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị và ý thức chấp hành của các cấp, các ngành, bảo đảm thực hiện nghiêm các quy định trong các Nghị quyết của Quốc hội về 3 chương trình MTQG.

Qua hoạt động giám sát, Quốc hội xem xét, đánh giá giữa kỳ kết quả triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch 5 năm 2021-2025 đối với các chương trình MTQG, trọng tâm là công tác xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách để vận hành, tổ chức thực hiện chương trình.

Đoàn giám sát tổ chức giám sát trực tiếp các bộ, ngành và địa phương từ tháng 4 đến tháng 8/2023, hoàn thiện dự thảo báo cáo kết quả giám sát trước ngày 10/9/2023, xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội trước ngày 30/9/2023 và trình Quốc hội vào kỳ họp thứ 6./.

Tin liên quan

Quốc hội giám sát trực tiếp nhiều bộ ngành và địa phương về nguồn lực chống dịch
Quốc hội giám sát trực tiếp nhiều bộ ngành và địa phương về nguồn lực chống dịch

VOV.VN - Phạm vi cuộc giám sát tối cao của Quốc hội là trên cả nước, trong đó Đoàn giám sát dự kiến giám sát trực tiếp tại 14 bộ, ngành, và 12 địa phương về quản lý, sử dụng nguồn lực phòng, chống dịch Covid-19.

Quốc hội giám sát trực tiếp nhiều bộ ngành và địa phương về nguồn lực chống dịch

Quốc hội giám sát trực tiếp nhiều bộ ngành và địa phương về nguồn lực chống dịch

VOV.VN - Phạm vi cuộc giám sát tối cao của Quốc hội là trên cả nước, trong đó Đoàn giám sát dự kiến giám sát trực tiếp tại 14 bộ, ngành, và 12 địa phương về quản lý, sử dụng nguồn lực phòng, chống dịch Covid-19.

Còn nhiều băn khoăn về dự thảo Luật Đất đai sửa đổi
Còn nhiều băn khoăn về dự thảo Luật Đất đai sửa đổi

VOV.VN - Nhiều ý kiến trong Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) còn nhiều vấn đề phải giải quyết, từ giá đất, thu hồi, bồi thường, giao đất… mới đáp ứng được yêu cầu.

Còn nhiều băn khoăn về dự thảo Luật Đất đai sửa đổi

Còn nhiều băn khoăn về dự thảo Luật Đất đai sửa đổi

VOV.VN - Nhiều ý kiến trong Ủy ban Thường vụ Quốc hội đánh giá dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) còn nhiều vấn đề phải giải quyết, từ giá đất, thu hồi, bồi thường, giao đất… mới đáp ứng được yêu cầu.

Trình Quốc hội xem xét việc thí điểm đấu giá biển số xe ô tô
Trình Quốc hội xem xét việc thí điểm đấu giá biển số xe ô tô

VOV.VN - Chiều 22/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét đề nghị bổ sung dự thảo nghị quyết của Quốc hội về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022.

Trình Quốc hội xem xét việc thí điểm đấu giá biển số xe ô tô

Trình Quốc hội xem xét việc thí điểm đấu giá biển số xe ô tô

VOV.VN - Chiều 22/9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét đề nghị bổ sung dự thảo nghị quyết của Quốc hội về thí điểm cấp quyền lựa chọn sử dụng biển số ô tô vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2022.

"Luật quy định thu hồi đất cho dự án nhà ở thương mại là không phù hợp"
"Luật quy định thu hồi đất cho dự án nhà ở thương mại là không phù hợp"

VOV.VN - Cho rằng dự thảo Luật Đất đai sửa đổi quy định Nhà nước thu hồi đất đối với “dự án khu đô thị, khu nhà ở thương mại” sẽ tác động rất lớn đến quyền của người sử dụng đất, cơ quan thẩm tra bày tỏ không đồng tình.

"Luật quy định thu hồi đất cho dự án nhà ở thương mại là không phù hợp"

"Luật quy định thu hồi đất cho dự án nhà ở thương mại là không phù hợp"

VOV.VN - Cho rằng dự thảo Luật Đất đai sửa đổi quy định Nhà nước thu hồi đất đối với “dự án khu đô thị, khu nhà ở thương mại” sẽ tác động rất lớn đến quyền của người sử dụng đất, cơ quan thẩm tra bày tỏ không đồng tình.