Tiếp tục hoàn thiện thể chế để phòng chống tham nhũng từ sớm, từ xa

Tiếp tục hoàn thiện thể chế để phòng chống tham nhũng từ sớm, từ xa

Tác giả PV/VOV1

VOV.VN - Năm 2022, công tác phòng, chống tham nhũng được thực hiện quyết liệt, kiên trì, đồng bộ với quyết tâm chính trị rất cao, đạt nhiều kết quả quan trọng. Tuy nhiên, hành vi tham nhũng ngày càng tinh vi với nhiều vụ việc nghiêm trọng đòi hỏi phải có những biện pháp mạnh mẽ, tiếp tục hoàn thiện thể chế pháp luật, phòng ngừa từ sớm, từ xa.