Bầu bổ sung 2 Ủy viên, Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII có 21 Ủy viên

VOV.VN - Với việc bầu bổ sung 2 Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương, cơ quan này hiện có 21 Ủy viên.

Tại Hội nghị Trung ương 3 Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII vừa qua, sau khi xem xét các tờ trình của Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương đã bầu bổ sung 2 Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII

Thông tin tại Hội nghị Báo cáo viên tháng 7/2021 diễn ra sáng nay 15/7, đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương cho biết, 2 Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII vừa được bầu bổ sung gồm các ông Phạm Đức Tiến, Vụ trưởng Vụ Địa phương 2 (Ủy ban Kiểm tra Trung ương) và ông Nguyễn Văn Quyết, Vụ trưởng Vụ Địa phương 5 (Ủy ban Kiểm tra Trung ương).

2 cán bộ này đáp ứng đầy đủ các yêu cầu và giành được số phiếu bầu cao.

Trước đó, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, danh sách Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII gồm 19 Ủy viên đã được công bố. Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã bầu ông Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng khóa XII, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XII giữ chức Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XIII.

Như vậy, danh sách Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII gồm 21 người:

1. Ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm

2. Ông Trần Văn Rón, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực

3. Ông Nguyễn Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm

4. Ông Trần Đức Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm

5. Ông Trần Tiến Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm

6. Ông Hoàng Văn Trà, Phó Chủ nhiệm

7. Ông Nghiêm Phú Cường, Phó Chủ nhiệm

8. Ông Nguyễn Minh Quang, Phó Chủ nhiệm

9. Ông Nguyễn Văn Nhân, Ủy viên

10. Ông Vũ Khắc Hùng, Ủy viên

11. Ông Nguyễn Quốc Hiệp, Ủy viên

12. Ông Cao Văn Thống, Ủy viên

13. Ông Võ Thái Nguyên, Ủy viên

14. Ông Hồ Minh Chiến, Ủy viên

15. Ông Nguyễn Văn Hội, Ủy viên

16. Ông Tô Duy Nghĩa, Ủy viên

17. Bà Trần Thị Hiền, Ủy viên

18. Ông Hoàng Trọng Hưng, Ủy viên

19. Ông Đoàn Anh Dũng, Ủy viên

20.Ông Phạm Đức Tiến, Ủy viên 

21. Ông Nguyễn Văn Quyết, Ủy viên ./.

Tin liên quan

Toàn cảnh Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII
Toàn cảnh Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

VOV.VN - Các đại biểu đã nghiên cứu, thảo luận, đánh giá một cách khách quan, toàn diện tình hình kinh tế - xã hội nước ta hiện nay và phân tích, dự báo xu hướng phát triển trong thời gian tới dưới tác động của đại dịch COVID-19...

Toàn cảnh Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

Toàn cảnh Hội nghị lần thứ 3 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

VOV.VN - Các đại biểu đã nghiên cứu, thảo luận, đánh giá một cách khách quan, toàn diện tình hình kinh tế - xã hội nước ta hiện nay và phân tích, dự báo xu hướng phát triển trong thời gian tới dưới tác động của đại dịch COVID-19...

Toàn văn phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 3 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng
Toàn văn phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 3 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

VOV.VN - Hội nghị Trung ương 3 đã đưa ra xem xét, quyết định nhiều nội dung rất quan trọng, được cán bộ, đảng viên và nhân dân hết sức quan tâm

Toàn văn phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 3 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Toàn văn phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 3 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

VOV.VN - Hội nghị Trung ương 3 đã đưa ra xem xét, quyết định nhiều nội dung rất quan trọng, được cán bộ, đảng viên và nhân dân hết sức quan tâm

Thông cáo báo chí phiên bế mạc Hội nghị Trung ương 3 khoá XIII
Thông cáo báo chí phiên bế mạc Hội nghị Trung ương 3 khoá XIII

VOV.VN - Ban Chấp hành Trung ương ghi phiếu giới thiệu nhân sự các chức danh lãnh đạo các cơ quan Nhà nước khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026; bầu bổ sung 2 Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XIII.

Thông cáo báo chí phiên bế mạc Hội nghị Trung ương 3 khoá XIII

Thông cáo báo chí phiên bế mạc Hội nghị Trung ương 3 khoá XIII

VOV.VN - Ban Chấp hành Trung ương ghi phiếu giới thiệu nhân sự các chức danh lãnh đạo các cơ quan Nhà nước khoá XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026; bầu bổ sung 2 Uỷ viên Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XIII.