Chân dung tân Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong

VOV.VN - Tại kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV đã phê chuẩn bổ nhiệm ông Đoàn Hồng Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nam Định làm Tổng Thanh tra Chính phủ.

Ngày sinh: 2/1/1963

Ngày vào Đảng: 30/12/1993

Quê quán: thị trấn Quỹ Nhất, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định

Dân tộc: Kinh

Chức vụ:
- Ủy viên Trung ương Đảng: Khóa XII, XIII
- Tổng Thanh tra Chính phủ (từ 4/2021)
- Bí thư Tỉnh ủy Nam Định
- Đại biểu Quốc hội: Khóa XIV

Trình độ lý luận chính trị: Cử nhân

Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Kinh tế

TÓM TẮT QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC

4/1986 - 10/1990: Cán bộ Sở Tài chính Hà Nam Ninh.

10/1990 - 10/1995: Cán bộ Cục thuế tỉnh Nam Hà.

10/1995 - 3/1997: Phó Trưởng phòng nghiệp vụ I, Cục quản lý doanh nghiệp Nam Hà.

3/1997 -  10/1999: Trưởng phòng nghiệp vụ I, Cục quản lý doanh nghiệp Nam Hà.

10/1999 - 8/2001: Phó Trưởng phòng Tài chính doanh nghiệp Sở Tài chính Nam Định (do sáp nhập cơ quan).

8/2001 - 3/2002: Phó Trưởng phòng Ngân sách xã Sở Tài chính Nam Định.

3/2002 - 6/2003: Phó Giám đốc Sở Tài chính Nam Định.

6/2003 - 11/2005: Ủy viên UBND tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Sở Tài chính Nam Định.

11/2005 - 6/2008: Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính Nam Định.

7/2008 - 12/2009: Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy Ý Yên.

12/2009 - 9/2010: Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định.

9/2010 - 6/2014: Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định.

7/2014 - 10/2015: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định.

10/2015 - 11/2015: Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định.

11/2015 -7/2016: Bí thư Tỉnh uỷ Nam Định. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng (tháng 01/2016) được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Tại cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV (tháng 5/2016) đã trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV.

7/2016 - 9/2020: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ khóa XIX, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Nam Định.

Từ 9/2020 đến nay: Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ khóa XX, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIV tỉnh Nam Định. Tháng 1/2021: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, được bầu lại vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

8/4/2021: Tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV, được phê chuẩn bổ nhiệm giữ chức Tổng Thanh tra Chính phủ./.

Viết bình luận

Tin liên quan

Tóm tắt tiểu sử Phó Thủ tướng Lê Văn Thành
Tóm tắt tiểu sử Phó Thủ tướng Lê Văn Thành

VOV.VN - Ông Lê Văn Thành - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng được Quốc hội phê chuẩn giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ.

Tóm tắt tiểu sử Phó Thủ tướng Lê Văn Thành

Tóm tắt tiểu sử Phó Thủ tướng Lê Văn Thành

VOV.VN - Ông Lê Văn Thành - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng được Quốc hội phê chuẩn giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ.

Tóm tắt tiểu sử Phó Thủ tướng Lê Minh Khái
Tóm tắt tiểu sử Phó Thủ tướng Lê Minh Khái

VOV.VN - Ông Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ được Quốc hội phê chuẩn giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ.

Tóm tắt tiểu sử Phó Thủ tướng Lê Minh Khái

Tóm tắt tiểu sử Phó Thủ tướng Lê Minh Khái

VOV.VN - Ông Lê Minh Khái, Bí thư Trung ương Đảng, Tổng Thanh tra Chính phủ được Quốc hội phê chuẩn giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ.

Bộ máy Chính phủ sau khi được Quốc hội bầu và phê chuẩn
Bộ máy Chính phủ sau khi được Quốc hội bầu và phê chuẩn

VOV.VN - Bộ máy Chính phủ vừa được Quốc hội bầu và phê chuẩn gồm có Thủ tướng, 5 Phó Thủ tướng, 18 Bộ trưởng, 4 Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ.

Bộ máy Chính phủ sau khi được Quốc hội bầu và phê chuẩn

Bộ máy Chính phủ sau khi được Quốc hội bầu và phê chuẩn

VOV.VN - Bộ máy Chính phủ vừa được Quốc hội bầu và phê chuẩn gồm có Thủ tướng, 5 Phó Thủ tướng, 18 Bộ trưởng, 4 Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ.

Ông Bùi Thanh Sơn được Quốc hội phê chuẩn làm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao
Ông Bùi Thanh Sơn được Quốc hội phê chuẩn làm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao

VOV.VN - Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn được Quốc hội phê chuẩn chức Bộ trưởng Ngoại giao.

Ông Bùi Thanh Sơn được Quốc hội phê chuẩn làm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao

Ông Bùi Thanh Sơn được Quốc hội phê chuẩn làm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao

VOV.VN - Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn được Quốc hội phê chuẩn chức Bộ trưởng Ngoại giao.