Hậu Giang điều động, luân chuyển nhiều cán bộ

VOV.VN - Ngày 28/9, tại Thị ủy Long Mỹ, Tỉnh ủy Hậu Giang tổ chức Lễ công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hậu Giang quyết định ông Đoàn Quốc Thật- Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh thôi giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021- 2026; luân chuyển, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Thị ủy Long Mỹ, nhiệm kỳ 2020- 2025, kể từ ngày 01/10/2022.

Quyết định ông Nguyễn Tiến Danh - Phó Bí thư Thị uỷ, Chủ tịch UBND thị xã Long Mỹ thôi giữ chức Chủ tịch UBND thị xã Long Mỹ nhiệm kỳ 2021- 2026; điều động về Thị uỷ Long Mỹ công tác, giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch HĐND thị xã Long Mỹ nhiệm kỳ 2021- 2026, kể từ ngày 01/10/2022.

Ông Nguyễn Văn Diên - Phó Giám đốc Sở Xây dựng thôi giữ chức Phó Giám đốc Sở Xây dựng; điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Thị uỷ Long Mỹ nhiệm kỳ 2020 - 2025, giới thiệu bầu giữ chức Chủ tịch UBND thị xã Long Mỹ nhiệm kỳ 2021- 2026, kể từ ngày 01/10/2022.

Phát biểu tại Lễ công bố Quyết định, ông Nghiêm Xuân Thành- Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang nhấn mạnh, một trong ba đột phá chiến lược của Hậu Giang là nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Tỉnh xác định điều động, bổ nhiệm cán bộ theo quy định của Trung ương là nâng cao năng lực, phẩm chất, xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ.

Đối với các cán bộ vừa nhận nhiệm vụ ở đơn vị mới, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang yêu cầu tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm, nêu cao tinh thần đoàn kết, cùng tập thể đơn vị hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội, xây dựng thị xã Long Mỹ phát triển ở tầm cao mới./.