Toàn cảnh Lễ tuyên thệ nhậm chức của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc
VOV.VN - Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tuyên thệ: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân, với Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam; ra sức công tác để hoàn thành tốt nhiệm vụ của Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.