Tổng Bí thư: Cần đề xuất các giải pháp khắc phục 'tham nhũng vặt'

VOV.VN -Đây là kết quả ngành thanh tra đưa ra trong phiên họp thứ 7 về tình hình công tác phòng, chống tham nhũng quý I năm 2015.

Chiều 25/4/2015, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng họp phiên thứ 7 về tình hình công tác phòng, chống tham nhũng quý I năm 2015, phương hướng, nhiệm vụ công tác trọng tâm quý II. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng chủ trì phiên họp.

Báo cáo của Thường trực Ban Chỉ đạo và phát biểu ý kiến của các thành viên Ban Chỉ đạo đánh giá trong quý I, công tác phòng, chống tham nhũng tiếp tục được triển khai tích cực trên một số mặt như tiếp tục xây dựng và hoàn thiện thể chế về phòng, chống tham nhũng; thực hiện một số giải pháp phòng ngừa tham nhũng, nhất là cải cách hành chính; phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong phòng, chống tham nhũng; phát hiện, xử lý tham nhũng; hoạt động của Ban Chỉ đạo, Thường trực Ban Chỉ đạo và cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo.

 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng chủ trì phiên họp.
Thường trực Ban Chỉ đạo đã thống nhất bổ sung 7 vụ án vào diện Ban Nội chính Trung ương theo dõi, đôn đốc; 53 vụ án, vụ việc vào diện tỉnh uỷ, thành uỷ chỉ đạo, xử lý. Đồng thời, Thường trực Ban Chỉ đạo quyết định đưa 4 vụ án,2 vụ việc ra khỏi diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo; đưa 5 vụ án,2 vụ việc ra khỏi diện Ban Nội chính Trung ương theo dõi, đôn đốc; đưa 17 vụ án, 7 vụ việc ra khỏi diện tỉnh uỷ, thành uỷ chỉ đạo, xử lý, do các vụ việc, vụ án này đã được giải quyết theo quy định của pháp luật. Trong quý I, ngành Thanh tra đã triển khai 1.480 cuộc thanh tra hành chính và trên 32.000 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Qua thanh tra đã phát hiện vi phạm về kinh tế hơn 3.500 tỷ đồng, gần 55 ha đất, xuất toán, loại khỏi giá trị quyết toán và đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý trên 1.500 tỷ đồng, 2,8 ha đất; xử phạt vi phạm hành chính trên 138 tỷ đồng; kiến nghị xử lý kỷ luật, hành chính đối với 130 tập thể, 186 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra xử lý 20 vụ việc, 31 đối tượng. Cũng qua công tác thanh tra đã phát hiện 7 vụ, 9 đối tượng có hành vi tham nhũng và liên quan đến tham nhũng với số tiền 27,5 tỷ đồng.

Ban Nội chính Trung ương đã chủ trì, khảo sát, nghiên cứu vấn đề "Thu hồi tài sản tham nhũng" với sự tham gia của nhiều cơ quan, tổ chức liên quan, nhiều chuyên gia, nhà nghiên cứu, nhà quản lý, người hoạt động thực tiễn. Qua khảo sát, nghiên cứu làm rõ những khó khăn, vướng mắc trong việc thu hồi tài sản tham nhũng; kiến nghị các giải pháp thu hồi tài sản tham nhũng.

Ban Chỉ đạo tiếp tục quan tâm chỉ đạo kiểm tra, giám sát, đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng ở 10 tỉnh, thành phố và 4 Bộ; tập trung chỉ đạo, đôn đốc công tác phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng nghiêm trọng, phức tạp và thu hồi tài sản tham nhũng. Các cơ quan đã nghiêm túc triển khai thực hiện kết luận tại Phiên họp thứ 6 của Ban Chỉ đạo. Trong đó, Ban Nội chính Trung ương - Cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo và các cơ quan tiến hành tố tụng đã chủ động, tích cực tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án, xác minh các vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.

Ban Nội chính Trung ương đã chủ trì, phối hợp với Ban Cán sự Đảng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiến hành rà soát, nắm tình hình tại 4 ngân hàng thương mại Nhà nước. Trong quý II, Ban Chỉ đạo tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh công tác tuyên tuyền, giáo dục về phòng chống tham tham nhũng; hoàn thiện thể chế, pháp luật về quản lý kinh tế- xã hội để phòng ngừa tham nhũng cho phù hợp với Hiến pháp; chỉ đạo, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương quan tâm thực hiệm các giải pháp phòng, ngừa tham nhũng. Ban Chỉ đạo chỉ đạo đẩy mạnh công tác phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng, tăng cường phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng; đẩy nhanh tiến độ, xử lý nghiêm minh các vụ việc, vụ án  thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo. Ban Nội chính Trung ương theo dõi, đôn đốc, các tỉnh uỷ, thành uỷ chỉ đạo xử lý.

 

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng kết luận phiên họp.
Trong quý II, các cơ quan chức năng triển khai thực hiện kế hoạch của Ban Chỉ đạo về việc kiểm tra, giám sát, đôn đốc công tác phòng, chống tham nhũng tại một số bộ, ngành, địa phương; rà soát tổng thể các cuộc thanh tra kinh tế- xã hội tại các địa phương để xem xét, chuyển các vụ việc có dấu hiệu tội phạm tham nhũng sang cơ quan điều tra xác minh, điều tra, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Kết luận phiên họp, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhất trí với những đánh giá của các thành viên Ban Chỉ đạo và nêu rõ: trong quý I, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng tiếp tục chỉ đạo, triển khai khá toàn diện, đồng bộ các hoạt động phòng, chống tham nhũng thu được những kết quả tích cực. Đặc biệt là đã phát hiện một số lĩnh vực, khâu khó khăn cần tập trung tháo gỡ và đây là điều rất quan trọng sẽ góp phần thúc đẩy hiệu quả của công tác phòng, chống tham nhũng ở cả Trung ương và địa phương.

Tổng Bí thư đề nghị để công tác phòng, chống tham nhũng đạt kết quả cao hơn, trước hết đội ngũ những cơ quan, đơn vị trực tiếp làm công tác này phải có quyết tâm rất lớn, ý thức trách nhiệm rất cao. Trên cơ sở các kế hoạch, chương trình công tác, các khâu trọng tâm, trọng điểm đã được xác định, Tổng Bí thư yêu cầu “thực hiện, thực hiện và thực hiện triệt để, quyết liệt hơn nữa những chương trình, kế hoạch, phương pháp, cơ chế phối hợp mà chúng ta đã có. Không chờ đợi. Việc gì cần làm; làm từ lúc nào; nội dung tập trung vào đâu, lĩnh vực nào, ai làm đã rõ rồi… Ban Chỉ đạo phải tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện”.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh thời gian tới Ban Chỉ đạo thường xuyên trao đổi thông tin để giải quyết kịp thời các vướng mắc; tăng cường làm việc với các địa phương. Đặc biệt là tập trung vào các vụ án trọng điểm, các vụ việc phức tạp đang làm; thúc đẩy tiến độ thực hiện ở các khâu còn chậm hoặc còn có vướng mắc như thanh tra, điều tra, giám định tư pháp, truy tố, xét xử. Tổng Bí thư chỉ rõ phải có biện pháp hiệu quả để thu hồi tài sản tham nhũng vì tới nay tỷ lệ thu hồi tài sản tham nhũng mới được 22% Công việc này liên quan tới cả thi hành án và tháo gỡ những vướng mắc trong cơ chế, chính sách.

Tổng Bí thư cũng đề nghị cần tăng cường kiểm tra các cơ quan chức năng, cấp ủy đảng các địa phương; kiểm tra lại việc thực hiện kết luận của đợt kiểm tra lần trước; Kịp thời khen thưởng những tổ chức, cá nhân làm tốt; xử lý các đơn vị các tổ chức, cá nhân chưa làm tốt, làm chậm; nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền về kết quả công tác phòng, chống tham nhũng tới nhân dân.

Tổng  Bí thư Nguyễn Phú Trọng giao Ban Nội chính Trung ương - cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo nghiên cứu, đề xuất các giải pháp khắc phục tham nhũng vặt; phối hợp chặt chẽ hơn nữa với các thành viên trong Ban Chỉ đạo; giám sát việc thực hiện những công việc đã được Ban Chỉ đạo thông qua./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng còn nhiều phức tạp, khó khăn
Cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng còn nhiều phức tạp, khó khăn

VOV.VN - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị năm 2015 phải tạo được bước tiến mới trong công tác phòng, chống tham nhũng.

Cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng còn nhiều phức tạp, khó khăn

Cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng còn nhiều phức tạp, khó khăn

VOV.VN - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị năm 2015 phải tạo được bước tiến mới trong công tác phòng, chống tham nhũng.

Tổng Bí thư: “Tay đã nhúng chàm” không thể chống tham nhũng
Tổng Bí thư: “Tay đã nhúng chàm” không thể chống tham nhũng

VOV.VN -Người làm công tác thanh tra phải thực sự thanh sạch, có bản lĩnh, dám đương đầu, dám hy sinh vì lợi ích của Đảng, đất nước của dân tộc.

Tổng Bí thư: “Tay đã nhúng chàm” không thể chống tham nhũng

Tổng Bí thư: “Tay đã nhúng chàm” không thể chống tham nhũng

VOV.VN -Người làm công tác thanh tra phải thực sự thanh sạch, có bản lĩnh, dám đương đầu, dám hy sinh vì lợi ích của Đảng, đất nước của dân tộc.

Chống tham nhũng bằng giám sát đầu tư cộng đồng
Chống tham nhũng bằng giám sát đầu tư cộng đồng

VOV.VN-Tỉnh Quảng Nam là một trong những địa phương được chọn triển khai Đề án “Tăng cường năng lực giám sát của Ban Giám sát đầu tư cộng đồng”.

Chống tham nhũng bằng giám sát đầu tư cộng đồng

Chống tham nhũng bằng giám sát đầu tư cộng đồng

VOV.VN-Tỉnh Quảng Nam là một trong những địa phương được chọn triển khai Đề án “Tăng cường năng lực giám sát của Ban Giám sát đầu tư cộng đồng”.

Thanh tra Chính phủ, Ban Nội chính TW phối hợp phòng chống tham nhũng
Thanh tra Chính phủ, Ban Nội chính TW phối hợp phòng chống tham nhũng

VOV.VN -Hai cơ quan nghiên cứu, đề xuất chủ trương, quan điểm về công tác thanh tra, tiếp công dân, tố cáo và phòng, chống tham nhũng

Thanh tra Chính phủ, Ban Nội chính TW phối hợp phòng chống tham nhũng

Thanh tra Chính phủ, Ban Nội chính TW phối hợp phòng chống tham nhũng

VOV.VN -Hai cơ quan nghiên cứu, đề xuất chủ trương, quan điểm về công tác thanh tra, tiếp công dân, tố cáo và phòng, chống tham nhũng

Hà Nội vi phạm về phòng, chống tham nhũng trên 1.500 tỷ đồng
Hà Nội vi phạm về phòng, chống tham nhũng trên 1.500 tỷ đồng

Thông tin được Thanh tra Chính phủ đưa ra trong báo cáo tổng kết năm 2014.

Hà Nội vi phạm về phòng, chống tham nhũng trên 1.500 tỷ đồng

Hà Nội vi phạm về phòng, chống tham nhũng trên 1.500 tỷ đồng

Thông tin được Thanh tra Chính phủ đưa ra trong báo cáo tổng kết năm 2014.

Phối hợp công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng có hiệu quả
Phối hợp công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng có hiệu quả

VOV.VN - Năm 2015, các cơ quan tiến hành tố tụng Trung ương tiếp tục tham mưu, đề xuất quan điểm về lĩnh vực nội chính; phòng, chống tham nhũng.

Phối hợp công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng có hiệu quả

Phối hợp công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng có hiệu quả

VOV.VN - Năm 2015, các cơ quan tiến hành tố tụng Trung ương tiếp tục tham mưu, đề xuất quan điểm về lĩnh vực nội chính; phòng, chống tham nhũng.