Tổng Bí thư chủ trì họp Thường trực Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực

VOV.VN - Phiên họp Thường trực Ban chỉ đạo thảo luận và cho ý kiến về kết quả chỉ đạo xử lý một số vụ án, vụ việc thuộc diện theo dõi, chỉ đạo.

Sáng 22/11, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng Ban chỉ đạo chủ trì cuộc họp Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thảo luận và cho ý kiến về kết quả chỉ đạo xử lý một số vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo và một số nội dung quan trọng khác.

Một số hình ảnh tại phiên họp:

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

“Muốn chống tham nhũng hiệu quả cần quan tâm lương cán bộ, công chức”
“Muốn chống tham nhũng hiệu quả cần quan tâm lương cán bộ, công chức”

VOV.VN - Đại biểu Quốc hội cho rằng, để góp phần thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực có hiệu quả, cần phải quan tâm xây dựng và hoàn thiện chế độ tiền lương hợp lý cho cán bộ, công chức, viên chức.

“Muốn chống tham nhũng hiệu quả cần quan tâm lương cán bộ, công chức”

“Muốn chống tham nhũng hiệu quả cần quan tâm lương cán bộ, công chức”

VOV.VN - Đại biểu Quốc hội cho rằng, để góp phần thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực có hiệu quả, cần phải quan tâm xây dựng và hoàn thiện chế độ tiền lương hợp lý cho cán bộ, công chức, viên chức.

Chống tham nhũng chưa bao giờ dễ dàng vì đối tượng nằm ngay trong bộ máy
Chống tham nhũng chưa bao giờ dễ dàng vì đối tượng nằm ngay trong bộ máy

VOV.VN - Theo Trung tướng Tô Ân Xô, công cuộc phòng chống tham nhũng gặp nhiều khó khăn, vất vả vì đối tượng trong phòng chống tham nhũng là nội bộ, nội tại, thậm chí là “chính trong anh em, đồng chí của chúng ta”.

Chống tham nhũng chưa bao giờ dễ dàng vì đối tượng nằm ngay trong bộ máy

Chống tham nhũng chưa bao giờ dễ dàng vì đối tượng nằm ngay trong bộ máy

VOV.VN - Theo Trung tướng Tô Ân Xô, công cuộc phòng chống tham nhũng gặp nhiều khó khăn, vất vả vì đối tượng trong phòng chống tham nhũng là nội bộ, nội tại, thậm chí là “chính trong anh em, đồng chí của chúng ta”.

Công bố dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra phòng chống tham nhũng tại Bình Định
Công bố dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra phòng chống tham nhũng tại Bình Định

VOV.VN - Đoàn Kiểm tra số 2, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực tổ chức Hội nghị công bố dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra về công tác phòng chống tham nhũng tại tỉnh Bình Định.

Công bố dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra phòng chống tham nhũng tại Bình Định

Công bố dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra phòng chống tham nhũng tại Bình Định

VOV.VN - Đoàn Kiểm tra số 2, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực tổ chức Hội nghị công bố dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra về công tác phòng chống tham nhũng tại tỉnh Bình Định.