Tổng Bí thư: “Những lúc cam go mới thấy rõ nhất vai trò của tình báo“

VOV.VN - Tổng Bí thư nhấn mạnh những lúc cam go cũng là lúc tình báo thể hiện rõ nhất lòng trung thành, bản lĩnh chính trị, tiềm năng, sức mạnh của mình.

Sáng 19/12, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương đã tới thăm, làm việc với Tổng cục II – Bộ Quốc phòng. Cùng tham dự có Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Nguyễn Văn Nên.

Phát biểu tại buổi gặp, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ vui mừng được đến thăm Tổng cục tình báo Bộ Quốc phòng –một lực lượng trọng yếu, đặc biệt tin cậy của Đảng, Nhà nước và Quân đội đúng vào dịp kỷ niệm 70 năm Ngày toàn quốc kháng chiến và 72 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.

Tổng Bí thư: “Những lúc cam go mới thấy rõ nhất vai trò của tình báo“
Thay mặt Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhiệt liệt chúc mừng, hoan nghênh, biểu dương những thành tích to lớn, truyền thống vẻ vang của Tình báo Quốc phòng.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, hơn 70 năm qua, lực lượng tình báo quốc phòng đã không ngừng phấn đấu trưởng thành, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị trung tâm, trong đó có nhiều nhiệm vụ đạt kết quả xuất sắc. Tình báo Quốc phòng đã nắm chắc, dự báo chính xác, kịp thời, phục vụ và tham mưu có hiệu quả cho lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội hoạch định đường lối, chính sách và lãnh đạo thực hiện thắng lợi hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; không để bị bất ngờ về chiến lược.

Toàn ngành đã thường xuyên chăm lo xây dựng lực lượng, tập trung thực hiện tốt việc củng cố, kiện toàn tổ chức theo hướng tinh gọn, hiệu quả, đúng chức năng. Đảng bộ Tổng cục luôn coi trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) và tích cực triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), xây dựng Đảng bộ thực sự trong sạch vững mạnh, coi đây là yếu tố quyết định để đảm bảo đơn vị thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao.

Phân tích bối cảnh tình hình thế giới và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, vừa có cơ hội thuận lợi, vừa có khó khăn, thách thức đan xen, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh, trong tình hình đó đòi hỏi chúng ta phải luôn luôn tỉnh táo, cảnh giác, không ngừng chăm lo, củng cố, tăng cường sức mạnh quốc phòng, kết hợp chặt chẽ nhiệm vụ xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

Về phương hướng nhiệm vụ thời gian tới, Tổng Bí thư nhấn mạnh: Tình báo Quốc phòng phải luôn chăm lo tăng cường tính giai cấp, tính cách mạng, luôn khẳng định là lực lượng tuyệt đối trung thành, đặc biệt tin cậy của Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân; gương mẫu đi đầu trong thực hiện Nghị quyết Trung ương (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, gắn việc thực hiện Nghị quyết này với mục tiêu tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tình báo quốc phòng.

 
Tổng Bí thư mong muốn ngành Tình báo Quốc phòng tiếp tục thực hiện tốt vai trò là cơ quan tình báo chiến lược của Đảng, Nhà nước và cơ quan tình báo chuyên ngành quân sự của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng. Tình báo Quốc phòng phải phục vụ đắc lực, hiệu quả hơn nữa cho lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội và các bộ, ban, ngành, địa phương trong đánh giá, nhận định tình hình, xác định chủ trương, sách lược và xử lý các tình huống; phấn đấu nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động, gìn giữ sự tin cậy đặc biệt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quân đội đối với Tình báo Quốc phòng.

Tổng Bí thư căn dặn, ngành tình báo quốc phòng cần thường xuyên rà soát tổ chức bộ máy, hoàn thiện cơ cấu tổ chức theo hướng “tinh gọn, hiệu quả, đúng chức năng”, bảo đảm tính hợp lý ngày càng cao giữa số lượng và chất lượng, giữa các thành phần lực lượng, giữa chức năng nhiệm vụ với quy mô, chất lượng tổ chức và khả năng thực hiện nhiệm vụ…, xây dựng thế trận tình báo vững chắc, linh hoạt, phát huy cao nhất sức mạnh tổng hợp của các phương thức, lực lượng.

Ngành tình báo quốc phòng phải luôn đặt trọng tâm xây dựng đội ngũ cán bộ tình báo cách mạng, lấy đó làm nền tảng của công tác tình báo cách mạng; xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị vững vàng, có nhãn quan và tư duy nghiệp vụ sắc sảo, trình độ kiến thức chuyên môn tương xứng với chức trách nhiệm vụ, có số lượng hợp lý, chất lượng ngày càng cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trước mắt và lâu dài; gắn việc triển khai Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị với việc học tập, làm theo lời Bác Hồ dạy Tình báo Quốc phòng.

Tổng Bí thư bày tỏ tin tưởng, dù chặng đường phía trước con nhiều khó khăn, nhiệm vụ nặng nề, nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, với lịch sử truyền thống vẻ vang hơn 70 năm và tiềm năng, thế mạnh hiện tại của mình, cộng với sự hỗ trợ, giúp đỡ của các bộ, ban ngành, địa phương, Tình báo Quốc phòng sẽ vượt qua mọi khó khăn thử thách, hoàn thành trọng trách là cơ quan tình báo chiến lược của Đảng, Nhà nước và cơ quan tình báo chuyên ngành quân sự của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, tiếp tục bồi đắp thêm bề dày thành tích và truyền thống vẻ vang của Tình báo Quốc phòng Việt Nam anh hùng./. 

Viết bình luận

Tin liên quan

Giới thiệu Đại tướng Ngô Xuân Lịch làm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng
Giới thiệu Đại tướng Ngô Xuân Lịch làm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

VOV.VN - Ông Ngô Xuân Lịch - Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam được giới thiệu giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thay ông Phùng Quang Thanh.

Giới thiệu Đại tướng Ngô Xuân Lịch làm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

Giới thiệu Đại tướng Ngô Xuân Lịch làm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng

VOV.VN - Ông Ngô Xuân Lịch - Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam được giới thiệu giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Quốc phòng thay ông Phùng Quang Thanh.

Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm 3 thành viên Hội đồng Quốc phòng-an ninh
Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm 3 thành viên Hội đồng Quốc phòng-an ninh

VOV.VN - Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm 3 thành viên Hội đồng Quốc phòng – an ninh, gồm các ông: Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Sinh Hùng, Phùng Quang Thanh.

Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm 3 thành viên Hội đồng Quốc phòng-an ninh

Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm 3 thành viên Hội đồng Quốc phòng-an ninh

VOV.VN - Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm 3 thành viên Hội đồng Quốc phòng – an ninh, gồm các ông: Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Sinh Hùng, Phùng Quang Thanh.

Trao quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Quốc phòng
Trao quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

VOV.VN -Trung tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 1 được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Trao quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

Trao quyết định bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Quốc phòng

VOV.VN -Trung tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 1 được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Bộ Quốc phòng
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Bộ Quốc phòng

VOV.VN -Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, quốc phòng mạnh thì đất nước mạnh và ngược lại, đất nước mạnh thì quốc phòng mạnh.  

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Bộ Quốc phòng

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với Bộ Quốc phòng

VOV.VN -Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nêu rõ, quốc phòng mạnh thì đất nước mạnh và ngược lại, đất nước mạnh thì quốc phòng mạnh.