Chính trị

Ban Bí thư chỉ định nhân sự mới
Ban Bí thư chỉ định nhân sự mới

Tỉnh ủy Bến Tre đã công bố các quyết định của Ban Bí thư Trung ương Đảng chỉ định 3 cán bộ làm Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Bến Tre.