Nghị quyết 43 của Bộ Chính trị tạo động lực cho Đà Nẵng vươn xa

Nghị quyết 43 của Bộ Chính trị tạo động lực cho Đà Nẵng vươn xa

VOV.VN - Điểm mới trong Nghị quyết 43 là Bộ Chính trị đã đồng ý cho Đà Nẵng có cơ chế, chính sách đặc thù đẩy nhanh tốc độ phát triển.
VOV_BalloonAds