Trao thưởng 32 tác phẩm chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

VOV.VN - Ban tổ chức đã lựa chọn và trao giải cho 32 tác phẩm xuất sắc về bảo vệ nền tảng tư tưởng Đảng trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương.

Tối 21/10, Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2022 của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương đã diễn ra tại Bảo tàng Hồ Chí Minh.

Tham dự chương trình có ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; ông Nguyễn Văn Thể, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối cùng nhiều lãnh đạo các cơ quan ban và tác giả, tập thể đọat giải.

Đây là cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch do Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, Báo Nhân Dân, Tạp chí Cộng sản và Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức.

Phát biểu chỉ đạo tại Lễ trao giải, ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phân tích: Không ít địa phương còn gặp khó khăn trong quá trình nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn trong công cuộc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch. Do vậy những tác phẩm, nghiên cứu nội dung có chiều sâu, có cơ sở khoa học, cơ sở lý luận và đi vào lòng người về nền tảng tư tưởng của Đảng là rất cần thiết.

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh: “Cần phải đăng tải, tuyên truyền kịp thời các tác phẩm để lan tỏa rộng rãi, góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch. Nâng cao chất lượng các tuyến bài viết chính luận trên báo, tạp chí về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch, theo phương châm kết hợp chặt chẽ giữa “xây” và “chống”, trong đó “xây” là cơ bản, “chống” phải quyết liệt, hiệu quả, “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, “lấy tịch cực đẩy lùi tiêu cực”.

Nhắc tới Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các Hội nghị Trung ương khóa XIII; bài viết “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, ông Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị Đảng ủy Khối và các đảng ủy trực thuộc tổ chức đảng hình thành nguồn bài viết phong phú, có chất lượng phục vụ trực tiếp công tác của các cơ quan Trung ương trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ, tuyên truyền đường lối, quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Đây là năm thứ hai, Cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch của Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương được phát động và triển khai sâu rộng trên toàn quốc.

Năm nay, Ban Tổ chức Cuộc thi cấp Đảng ủy Khối cũng đã tổ chức chấm 1.108 bài tham dự để lựa chọn ra 32 tác phẩm xuất sắc để trao giải ở hai thể loại tạp chí và báo, mỗi thể loại có 01 giải Nhất, 02 giải Nhì, 03 giải Ba và 10 giải Khuyến khích.

Đồng thời, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cũng tặng Bằng khen cho 15 đảng bộ trực thuộc đã có thành tích tổ chức tốt Cuộc thi.

Cuộc thi nhằm tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với việc thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

Hoạt động tổ chức trao giải là sự khen thưởng, biểu dương, khích lệ, động viên kịp thời các tác giả và tập thể đọat giải; góp phần tuyên truyền, nâng cao nhận thức và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nói riêng và trong toàn quốc nói chung./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên

Tin liên quan

Báo chí đã tích cực, chủ động tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng
Báo chí đã tích cực, chủ động tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

VOV.VN - Các cơ quan báo chí, người làm báo Việt Nam đã khẳng định được vị trí trong công cuộc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch của các thế lực phản động...

Báo chí đã tích cực, chủ động tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Báo chí đã tích cực, chủ động tuyên truyền bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

VOV.VN - Các cơ quan báo chí, người làm báo Việt Nam đã khẳng định được vị trí trong công cuộc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch của các thế lực phản động...

Báo chí là vũ khí tư tưởng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, lợi ích quốc gia
Báo chí là vũ khí tư tưởng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, lợi ích quốc gia

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Báo chí cần thể hiện tính cách mạng, đi đầu trong những vấn đề lớn của đất nước; là vũ khí tư tưởng sắc bén bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, lợi ích quốc gia, dân tộc.

Báo chí là vũ khí tư tưởng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, lợi ích quốc gia

Báo chí là vũ khí tư tưởng bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, lợi ích quốc gia

VOV.VN - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Báo chí cần thể hiện tính cách mạng, đi đầu trong những vấn đề lớn của đất nước; là vũ khí tư tưởng sắc bén bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, lợi ích quốc gia, dân tộc.

Trao giải Cuộc thi viết "Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới" lần thứ I
Trao giải Cuộc thi viết "Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới" lần thứ I

VOV.VN - Qua hai vòng chấm sơ khảo và chung khảo, Hội đồng Chung khảo thống nhất lựa chọn 28 tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải, gồm: 01 giải Nhất, 05 giải Nhì, 07 giải Ba và 15 giải khuyến khích.

Trao giải Cuộc thi viết "Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới" lần thứ I

Trao giải Cuộc thi viết "Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới" lần thứ I

VOV.VN - Qua hai vòng chấm sơ khảo và chung khảo, Hội đồng Chung khảo thống nhất lựa chọn 28 tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải, gồm: 01 giải Nhất, 05 giải Nhì, 07 giải Ba và 15 giải khuyến khích.