Triển khai ngay chủ trương thành lập TAND sơ thẩm khu vực

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Trưởng Ban chỉ đạo Cải cách Tư pháp đồng thời nêu rõ, vướng mắc ở đâu thì tháo gỡ ở đó.

Ngày 29/12, Ban chỉ đạo Cải cách Tư pháp họp phiên thứ 23 để cho ý kiến về việc thành lập tòa án nhân dân sơ thẩm khu vực và Viện Kiểm sát nhân dân khu vực.

Tại phiên họp, các thành viên Ban chỉ đạo Cải cách Tư pháp đều khẳng định chủ trương thành lập tòa án nhân dân sơ thẩm khu vực và viện kiểm sát nhân dân khu vực là cần thiết và đúng đắn. Vấn đề còn vướng mắc là cách thức triển khai chủ trương như thế nào.

Có 3 phương án được nêu ra: thứ nhất là thí điểm thành lập; thứ hai là triển khai từng bước và thứ ba là thành lập đồng loạt. Mỗi phương án có ưu điểm và hạn chế riêng nhưng qua thảo luận, đa số thành viên Ban chỉ đạo Cải cách Tư pháp ủng hộ phương án triển khai từng bước việc thành lập tòa án nhân dân sơ thẩm khu vực và viện kiểm sát nhân dân khu vực.

Phát biểu kết luận, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, Trưởng Ban chỉ đạo Cải cách Tư pháp, đề nghị cần bắt tay triển khai ngay chủ trương thành lập tòa án nhân dân sơ thẩm khu vực và viện kiểm sát nhân dân khu vực, vướng mắc ở đâu thì tháo gỡ ở đó.

Theo đó, không cần thực hiện thí điểm do vấn đề này đã được cân nhắc, đánh giá kỹ, không phải sửa đổi Hiến pháp. Phương án sẽ là triển khai từng bước. Đối với nhưng địa phương có đủ điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ thì tiến hành thành lập ngay; nơi nào chưa đủ điều kiện thì tiếp tục bổ sung, hoàn thiện và thành lập theo lộ trình đã được xác định. Trong quá trình thực hiện, nếu vướng mắc trong Luật nào thì tiến hành sửa luật cho phù hợp.

Bên cạnh đó, Chủ tịch nước cũng đề nghị cần đẩy mạnh đào tạo cán bộ nhằm đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp. Việc này không chỉ cơ quan ở Trung ương làm mà các địa phương cũng phải có trách nhiệm.

Đi đôi với đào tạo phải tăng cường kiểm tra, giáo dục cán bộ làm công tác tư pháp bởi cán bộ tư pháp mà có sai phạm, vi phạm pháp luật sẽ tác động làm giảm lòng tin của nhân dân./.

Mời quý độc giả theo dõi VOV.VN trên