Trung ương thống nhất cao việc thành lập BCĐ cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

VOV.VN - Đề án chắc chắn sẽ góp phần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ từ Trung ương đến địa phương, tạo sự chuyển biến tích cực, mạnh mẽ hơn nữa, hiệu lực, hiệu quả cao hơn nữa trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Sau 6 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc và với tinh thần trách nhiệm cao, chiều 10/5 tại Trụ sở Trung ương Đảng, Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã họp phiên bế mạc. 

Phát biểu bế mạc Hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, tại hội nghị Trung ương 5, Ban Chấp hành Trung ương đã bàn và thống nhất rất cao về chủ trương thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, coi đây là việc làm cần thiết, đúng đắn, phù hợp với tình hình thực tế hiện nay. Nghiêm túc tổ chức, hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn như nêu trong Đề án chắc chắn sẽ góp phần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ từ Trung ương đến địa phương, tạo sự chuyển biến tích cực, mạnh mẽ hơn nữa, hiệu lực, hiệu quả cao hơn nữa trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta theo đúng tinh thần: "Trên Dưới đồng lòng, Dọc Ngang thông suốt!".

Thực hiện Chương trình công tác năm 2022 và Kết luận tại phiên họp thứ 21 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Kết luận của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác này, Bộ Chính trị đã giao cho Ban Nội chính Trung ương chủ trì, phối hợp với các cơ quan hữu quan khẩn trương, nghiêm túc nghiên cứu, xây dựng Đề án thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Đề án có sự kế thừa kết quả sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 10-KL/TW của Bộ Chính trị khoá XII về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 khoá X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 50-CT/TW của Bộ Chính trị khoá XI về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý các vụ việc, vụ án tham nhũng; tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2013 - 2020; và xuất phát từ những yêu cầu đặt ra đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong tình hình mới. Ban Nội chính Trung ương đã tổ chức hội thảo lấy ý kiến góp ý của các chuyên gia, các cán bộ có kinh nghiệm thực tiễn về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; gửi xin ý kiến các ban, bộ, ngành, địa phương và các thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực để tiếp thu, hoàn thiện Đề án. Qua góp ý xây dựng Đề án, đã có tất cả 63/63 tỉnh uỷ, thành uỷ nhất trí với chủ trương thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Đề án đã trình bày đầy đủ, đúng đắn, có cơ sở lý luận và thực tiễn về sự cần thiết, căn cứ và nguyên tắc thành lập Ban Chỉ đạo cấp tỉnh; chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, quan hệ công tác của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, và cũng đã dự thảo các văn bản liên quan./.

Tin liên quan

Hôm nay, Trung ương thảo luận Đề án xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên
Hôm nay, Trung ương thảo luận Đề án xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên

VOV.VN - Ngày 9/5, Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII bước vào ngày làm việc thứ 5.

Hôm nay, Trung ương thảo luận Đề án xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên

Hôm nay, Trung ương thảo luận Đề án xây dựng tổ chức cơ sở đảng và đảng viên

VOV.VN - Ngày 9/5, Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII bước vào ngày làm việc thứ 5.

Thông cáo báo chí ngày làm việc thứ 3 Hội nghị Trung ương 5 khoá XIII
Thông cáo báo chí ngày làm việc thứ 3 Hội nghị Trung ương 5 khoá XIII

VOV.VN - Ngày 6/5, Hội nghị Trung ương 5 thảo luận về Đề án tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khoá X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Đề án tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị TƯ 5 khoá IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.

Thông cáo báo chí ngày làm việc thứ 3 Hội nghị Trung ương 5 khoá XIII

Thông cáo báo chí ngày làm việc thứ 3 Hội nghị Trung ương 5 khoá XIII

VOV.VN - Ngày 6/5, Hội nghị Trung ương 5 thảo luận về Đề án tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khoá X về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; Đề án tổng kết 20 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị TƯ 5 khoá IX về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.

Hội nghị Trung ương 5: Nông dân trung tâm - Nông nghiệp trụ đỡ
Hội nghị Trung ương 5: Nông dân trung tâm - Nông nghiệp trụ đỡ

VOV.VN - Nông nghiệp luôn là “trụ đỡ” của nền kinh tế, khi những thành tựu trong lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn đã góp phần quan trọng vào những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của công cuộc đổi mới trong thời gian vừa qua.

Hội nghị Trung ương 5: Nông dân trung tâm - Nông nghiệp trụ đỡ

Hội nghị Trung ương 5: Nông dân trung tâm - Nông nghiệp trụ đỡ

VOV.VN - Nông nghiệp luôn là “trụ đỡ” của nền kinh tế, khi những thành tựu trong lĩnh vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn đã góp phần quan trọng vào những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của công cuộc đổi mới trong thời gian vừa qua.

Thành phố Thanh Hóa: Xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số
Thành phố Thanh Hóa: Xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số

VOV.VN - Chỉ có đẩy nhanh chuyển đổi số mới tăng được năng xuất lao động, mới kết nối được các ngành, lĩnh vực, đặc biệt là thương mại, dịch vụ.

Thành phố Thanh Hóa: Xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số

Thành phố Thanh Hóa: Xây dựng chính quyền số, phát triển kinh tế số

VOV.VN - Chỉ có đẩy nhanh chuyển đổi số mới tăng được năng xuất lao động, mới kết nối được các ngành, lĩnh vực, đặc biệt là thương mại, dịch vụ.

Đảng viên “thà ít mà tốt” còn hơn “hữu danh vô thực”
Đảng viên “thà ít mà tốt” còn hơn “hữu danh vô thực”

VOV.VN - Việc đưa ra khỏi hàng ngũ của Đảng những cán bộ, đảng viên giữ vị trí lãnh đạo nhưng thoái hóa, biến chất khẳng định quyết tâm của Đảng làm trong sạch đội ngũ, lấy lại niềm tin của quần chúng nhân dân.

Đảng viên “thà ít mà tốt” còn hơn “hữu danh vô thực”

Đảng viên “thà ít mà tốt” còn hơn “hữu danh vô thực”

VOV.VN - Việc đưa ra khỏi hàng ngũ của Đảng những cán bộ, đảng viên giữ vị trí lãnh đạo nhưng thoái hóa, biến chất khẳng định quyết tâm của Đảng làm trong sạch đội ngũ, lấy lại niềm tin của quần chúng nhân dân.

Thông cáo báo chí ngày làm việc thứ 2 Hội nghị Trung ương 5 khoá XIII
Thông cáo báo chí ngày làm việc thứ 2 Hội nghị Trung ương 5 khoá XIII

VOV.VN - Trong ngày làm việc thứ hai, Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII thảo luận về Đề án tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khoá XI và Đề án tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khoá X.

Thông cáo báo chí ngày làm việc thứ 2 Hội nghị Trung ương 5 khoá XIII

Thông cáo báo chí ngày làm việc thứ 2 Hội nghị Trung ương 5 khoá XIII

VOV.VN - Trong ngày làm việc thứ hai, Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII thảo luận về Đề án tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khoá XI và Đề án tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 7 khoá X.

"Cán bộ không vượt lên khỏi cám dỗ của đồng tiền thì không xứng đáng là lãnh đạo"
"Cán bộ không vượt lên khỏi cám dỗ của đồng tiền thì không xứng đáng là lãnh đạo"

VOV.VN - Ông Vũ Văn Phúc cho rằng: Người cán bộ không vượt lên chính mình, không vượt lên khỏi cám dỗ của đồng tiền, của địa vị, những lợi ích chi phối thì không xứng đáng là người lãnh đạo.

"Cán bộ không vượt lên khỏi cám dỗ của đồng tiền thì không xứng đáng là lãnh đạo"

"Cán bộ không vượt lên khỏi cám dỗ của đồng tiền thì không xứng đáng là lãnh đạo"

VOV.VN - Ông Vũ Văn Phúc cho rằng: Người cán bộ không vượt lên chính mình, không vượt lên khỏi cám dỗ của đồng tiền, của địa vị, những lợi ích chi phối thì không xứng đáng là người lãnh đạo.

Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh liệu có "mạnh dạn" như Trung ương?
Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh liệu có "mạnh dạn" như Trung ương?

VOV.VN - Chuẩn đô đốc Lê Kế Lâm cho rằng, thành viên Ban chỉ đạo là nhân sự kiêm nhiệm, nằm trong cấp ủy địa phương, có mạnh dạn phát hiện những sai sót, tham nhũng, tiêu cực của quan chức địa phương?

Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh liệu có "mạnh dạn" như Trung ương?

Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực cấp tỉnh liệu có "mạnh dạn" như Trung ương?

VOV.VN - Chuẩn đô đốc Lê Kế Lâm cho rằng, thành viên Ban chỉ đạo là nhân sự kiêm nhiệm, nằm trong cấp ủy địa phương, có mạnh dạn phát hiện những sai sót, tham nhũng, tiêu cực của quan chức địa phương?

Thông cáo báo chí ngày làm việc thứ 4 của Hội nghị Trung ương 5 khoá XIII
Thông cáo báo chí ngày làm việc thứ 4 của Hội nghị Trung ương 5 khoá XIII

VOV.VN - Chiều 7/5, Văn phòng Trung ương Đảng đã có Thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ 4 của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII.

Thông cáo báo chí ngày làm việc thứ 4 của Hội nghị Trung ương 5 khoá XIII

Thông cáo báo chí ngày làm việc thứ 4 của Hội nghị Trung ương 5 khoá XIII

VOV.VN - Chiều 7/5, Văn phòng Trung ương Đảng đã có Thông cáo báo chí về ngày làm việc thứ 4 của Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII.

Đất đai chưa sử dụng, lãng phí hoặc sai mục đích xảy ra ở hầu hết địa phương
Đất đai chưa sử dụng, lãng phí hoặc sai mục đích xảy ra ở hầu hết địa phương

VOV.VN - Đoàn giám sát tối cao của Quốc hội nhận định, số lượng, diện tích đất đai chưa sử dụng, để lãng phí, hoang hóa hoặc sử dụng sai mục đích còn diễn ra ở hầu hết các địa phương; chậm thu hồi dự án không triển khai thực hiện.

Đất đai chưa sử dụng, lãng phí hoặc sai mục đích xảy ra ở hầu hết địa phương

Đất đai chưa sử dụng, lãng phí hoặc sai mục đích xảy ra ở hầu hết địa phương

VOV.VN - Đoàn giám sát tối cao của Quốc hội nhận định, số lượng, diện tích đất đai chưa sử dụng, để lãng phí, hoang hóa hoặc sử dụng sai mục đích còn diễn ra ở hầu hết các địa phương; chậm thu hồi dự án không triển khai thực hiện.