Trưởng Ban Tổ chức TƯ: Sẽ có chính sách riêng của Đảng về trọng dụng nhân tài

VOV.VN - Theo Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai, nhân tài là yếu tố rất quan trọng nên sắp tới sẽ có chính sách riêng của Đảng về trọng dụng, sử dụng nhân tài. 

Chiều 5/12, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Trương Thị Mai trực tiếp truyền đạt chuyên đề về Nghị quyết 28 “Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới” tại Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 6 khóa XIII.

Theo bà Trương Thị Mai, sau 15 năm thực hiện Nghị quyết số 15 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá X, phương thức lãnh đạo của Đảng với hoạt động của hệ thống chính trị đã có nhiều đổi mới, đạt được nhiều kết quả quan trọng. Trong đó, công tác kiểm tra, giám sát được đẩy mạnh, góp phần siết chặt kỷ luật, kỷ cương trong Đảng.

Bà Trương Thị Mai thông tin, nhiệm kỳ XI (2011-2016) đã thi hành kỷ luật 56.572 đảng viên, trong đó khiển trách 36.754, cảnh cáo 15.008, cách chức 2.477, khai trừ 2.333 đảng viên.

Sang nhiệm kỳ XII (2016-2021) có số đảng viên bị kỷ luật cao hơn. Cụ thể là đã thi hành kỷ luật 93.207 đảng viên, trong đó khiển trách 65.647, cảnh cáo 17.217, cách chức 2.496, khai trừ 7.847 đảng viên.

Còn từ đầu nhiệm kỳ XIII đến nay, theo Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, cấp uỷ các cấp đã thi hành kỷ luật 365 tổ chức đảng, 56 đảng viên; Uỷ ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật 48 tổ chức đảng, 5.527 đảng viên.

“Nội dung vi phạm chủ yếu là việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ; phẩm chất đạo đức, lối sống; giữ gìn đoàn kết nội bộ; vi phạm những điều đảng viên không được làm; chính sách kế hoạch hoá - gia đình; tham nhũng, cố ý làm trái; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo; quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản, tài chính, ngân hàng, đầu tư, xây dựng cơ bản…”, bà Trương Thị Mai cho hay.

Theo Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, vừa qua một bộ phận cán bộ vi phạm, bị xử lý kỷ luật, chuyện cũ có mà chuyện mới cũng có, song “phải kiên quyết siết chặt kỷ luật, kỷ cương, không né tránh” để cố gắng xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh. 

“Đảng có trong sạch, vững mạnh, dân mới tin tưởng để xây dựng các mục tiêu tiếp theo. Đảng không mạnh, không trong sạch thì ta đi đến các mục tiêu tiếp theo thế nào. Vì thế càng ngày càng siết chặt”, bà Trương Thị Mai lưu ý.

Về nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nêu rõ cần chống tiêu cực lợi ích nhóm trong ban hành văn bản quy phạm pháp luật, chống tham nhũng chính sách... Bên cạnh đó cần xây dựng cơ chế, chính sách tuyển dụng nhân tài vào làm việc trong hệ thống chính trị; thể chế hoá chủ trương của Đảng về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung…

Theo bà, đây là một trong những điểm sắp tới tiếp tục được nhấn mạnh. Ban Tổ chức Trung ương được giao nhiệm vụ khẩn trương trình văn bản chính sách thu hút tận dụng nhân tài, sử dụng cán bộ trẻ có năng lực vượt trội.

"Nhân tài là yếu tố rất quan trọng nên sắp tới chúng ta sẽ có chính sách riêng của Đảng về trọng dụng, sử dụng nhân tài. Làm sao cho cán bộ trẻ có năng lực vượt trội đi nhanh hơn, cống hiến cho Đảng, đất nước", bà Trương Thị Mai nêu rõ./.

Tin liên quan

Bước đầu hình thành văn hóa từ chức, văn hóa liêm chính
Bước đầu hình thành văn hóa từ chức, văn hóa liêm chính

VOV.VN - Quy định số 41 về miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ và Kết luận 20 của Bộ Chính trị không chỉ góp phần kịp thời thay thế những cán bộ bị kỷ luật, uy tín giảm sút, mà còn bước đầu hình thành văn hóa từ chức.

Bước đầu hình thành văn hóa từ chức, văn hóa liêm chính

Bước đầu hình thành văn hóa từ chức, văn hóa liêm chính

VOV.VN - Quy định số 41 về miễn nhiệm, từ chức đối với cán bộ và Kết luận 20 của Bộ Chính trị không chỉ góp phần kịp thời thay thế những cán bộ bị kỷ luật, uy tín giảm sút, mà còn bước đầu hình thành văn hóa từ chức.

Ông Lê Duy Minh làm Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM
Ông Lê Duy Minh làm Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM

VOV.VN - Ông Lê Duy Minh sinh năm 1972, trình độ Thạc sỹ Quản trị kinh doanh; Cao cấp Lý luận chính trị. Ông Lê Duy Minh được bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng Cục Thuế TP.HCM từ tháng 1/2020.

Ông Lê Duy Minh làm Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM

Ông Lê Duy Minh làm Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM

VOV.VN - Ông Lê Duy Minh sinh năm 1972, trình độ Thạc sỹ Quản trị kinh doanh; Cao cấp Lý luận chính trị. Ông Lê Duy Minh được bổ nhiệm giữ chức Cục trưởng Cục Thuế TP.HCM từ tháng 1/2020.

Kiểm tra Đảng: Kiểm tra xong là kết luận, cán bộ mắc sai phạm khó thoát
Kiểm tra Đảng: Kiểm tra xong là kết luận, cán bộ mắc sai phạm khó thoát

VOV.VN - "Trước đây kiểm tra xong, kết luận có khi để đấy, có khi cán bộ tìm cách chuyển sang vị trí khác. Nhưng giờ không thể làm thế được nữa".

Kiểm tra Đảng: Kiểm tra xong là kết luận, cán bộ mắc sai phạm khó thoát

Kiểm tra Đảng: Kiểm tra xong là kết luận, cán bộ mắc sai phạm khó thoát

VOV.VN - "Trước đây kiểm tra xong, kết luận có khi để đấy, có khi cán bộ tìm cách chuyển sang vị trí khác. Nhưng giờ không thể làm thế được nữa".